Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Francká říše Autor: PhDr. Jana Burianová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Francká říše Autor: PhDr. Jana Burianová"— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Francká říše Autor: PhDr. Jana Burianová
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_DE.S9.06 Název dokumentu: Francká říše Autor: PhDr. Jana Burianová Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tematická oblast: Dějepis – V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 D Anotace: Žáci získají základní informace o dějinách francké říše. Seznámí se s okolnostmi jejího vzniku i zániku, nejvýznamnějšími panovníky této raně středověké říše i její kulturou. Získané znalosti jsou v závěru ověřeny formou otázek. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Francká říše pod vládou Merovejců
Frankové - germánský kmen, sídlící na pravém břehu Rýna Král Chlodvík z rodu Merovejců vytvořil v 5. století základ říše. R. 496 se nechal pokřtít, to znamenalo spolupráci s papeži, V století se postavení panovníků oslabilo, rostla moc majordomů (vysokých úředníků ). Jeden z nich – Karel Martel (tj. Kladivo) v pol. 8. století říši ovládl. Proslavil se vítězstvím nad Araby v bitvě u Poitiers r. 732.

5 D Syn Pipin Krátký svrhl posledního Merovejce a stal se králem Franků. Tím se r. 731 moc dostala do rukou rodu Karlovců. Dědičnost koruny v linii Karlovců potvrdil papež, na oplátku mu Pipin předal část území na Apeninském poloostrově – nezávislý papežský stát (nynější Vatikán). F (1)

6 Karel Veliký D F Nejslavnější představitel rodu Karlovců (vládl v letech 768 – 814). Dobyvačnými válkami rozšířil území Francké říše (východní hranici tvořila řeka Labe, západní ř. Ebro). Roku 800 ho papež korunoval v Římě císařem – obnovil císařství na evropském Západě (druhý císař sídlil v Konstantinopoli). Karel veliký pobýval nejčastěji v Cáchách (Aachen v dneš. Německu), kde byl pochován.

7 D Korunovace Karla Velikého Autograf Karla Velikého F (2) (3)

8 Královský palác v Cáchách
D Královský palác v Cáchách Kaple Panny Marie (oktagon) F (5) (4)

9 Karolínská renesance Kulturní rozmach za vlády Karla Velikého
F Kulturní rozmach za vlády Karla Velikého Zjednodušení písma – tzv. karolínská minuskula (později se z ní vyvinula latinka) Zájem o antické dědictví, opisy prací významných autorů, vznik rukopisů Významní učenci a umělci té doby pobývají na dvoře Karla Velikého (např. Einhard , Vita Caroli Magni) Jméno panovníka se v mnoha jazycích stalo označením vládce (např. čes. král)

10 D Einhard – Život Karla Velikého Einhard F (6) (7)

11 Rozdělení říše D V r. 843 byla na základě verdunské smlouvy říše rozdělena mezi 3 Karlovy vnuky. Vznikly tři nové státní útvary: západofrancká říše (Karel Holý), východofrancká říše (Ludvík Němec) a Lotharingie (Lothar I.) F (8)

12 Vznik feudálního systému
Základem panovníkovy moci byla vojenská družina, za jejich věrnost král uděloval významné úřady, půdu nebo peníze – tzv. léno. Členové družiny dělají totéž ve vztahu ke svým služebníkům. Postupně vzniká lenní soustava, vztahy vzájemné závislosti. Léno – latinsky feudum, tento systém je označován jako feudalismus Vznik feudálních vztahů byl významným vkladem germánských kmenů vývoji evropské společnosti.

13 Zjištění získaných znalostí
D Zjištění získaných znalostí 1. Kde se rozkládala francká říše? 2. Jaký byl historický význam franckého krále Chlodvíka? 3. Jakým způsobem se k moci dostali Karlovci? 4. Co víš o Karlu Velikém? 5. Čemu říkáme karolínská renesance? 6. Jak byla roku 843 francká říše rozdělena? 7. Vysvětli podstatu lenní soustavy .

14 Zdroje použitých materiálů
1. Unknown, Frankish Domains at Time of Charles Martel.gif [online]. 1922(?) [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 2. Kjetil r, Karl den store krons av leo III.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 3. Väsk, Autograf, Karl den store, Nordisk familjebok.png [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 4. Maxgreene, AachenDomInsideOktogon.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 5. Geolina 163, Sonnenuntergang Dom.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 6. Eginhard, Éginhard Vita Caroli magni imperatoris-Lettrine V historiée Charlemagne assis.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 7. Urban, Eginhard1.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 8. bosquete, Lotharingie.jpg [online] [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons:


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Francká říše Autor: PhDr. Jana Burianová"

Podobné prezentace


Reklamy Google