Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo."— Transkript prezentace:

1

2 Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo materiálu: Datum vytvoření: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.06 Francká říše 2. Člověk a společnost Dějepis 10.9.2012 PhDr. Jana Burianová Tematická oblast: Dějepis – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia

3 Anotace: Žáci získají základní informace o dějinách francké říše. Seznámí se s okolnostmi jejího vzniku i zániku, nejvýznamnějšími panovníky této raně středověké říše i její kulturou. Získané znalosti jsou v závěru ověřeny formou otázek. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. D

4 F D Francká říše pod vládou Merovejců Frankové - germánský kmen, sídlící na pravém břehu Rýna Král Chlodvík z rodu Merovejců vytvořil v 5. století základ říše. R. 496 se nechal pokřtít, to znamenalo spolupráci s papeži, V 5. -6. století se postavení panovníků oslabilo, rostla moc majordomů (vysokých úředníků ). Jeden z nich – Karel Martel (tj. Kladivo) v pol. 8. století říši ovládl. Proslavil se vítězstvím nad Araby v bitvě u Poitiers r. 732.

5 F D Syn Pipin Krátký svrhl posledního Merovejce a stal se králem Franků. Tím se r. 731 moc dostala do rukou rodu Karlovců. Dědičnost koruny v linii Karlovců potvrdil papež, na oplátku mu Pipin předal část území na Apeninském poloostrově – nezávislý papežský stát (nynější Vatikán). (1)

6 F D Karel Veliký Nejslavnější představitel rodu Karlovců (vládl v letech 768 – 814). Dobyvačnými válkami rozšířil území Francké říše (východní hranici tvořila řeka Labe, západní ř. Ebro). Roku 800 ho papež korunoval v Římě císařem – obnovil císařství na evropském Západě (druhý císař sídlil v Konstantinopoli). Karel veliký pobýval nejčastěji v Cáchách (Aachen v dneš. Německu), kde byl pochován.

7 F D Korunovace Karla Velikého Autograf Karla Velikého (3)(2)

8 F D Královský palác v Cáchách Kaple Panny Marie (oktagon) (4) (5)

9 F D Karolínská renesance Kulturní rozmach za vlády Karla Velikého Zjednodušení písma – tzv. karolínská minuskula (později se z ní vyvinula latinka) Zájem o antické dědictví, opisy prací významných autorů, vznik rukopisů Významní učenci a umělci té doby pobývají na dvoře Karla Velikého (např. Einhard, Vita Caroli Magni) Jméno panovníka se v mnoha jazycích stalo označením vládce (např. čes. král)

10 F D Einhard – Život Karla Velikého Einhard (7)(6)

11 F D Rozdělení říše V r. 843 byla na základě verdunské smlouvy říše rozdělena mezi 3 Karlovy vnuky. Vznikly tři nové státní útvary: západofrancká říše (Karel Holý), východofrancká říše (Ludvík Němec) a Lotharingie (Lothar I.) (8)

12 F D Vznik feudálního systému Základem panovníkovy moci byla vojenská družina, za jejich věrnost král uděloval významné úřady, půdu nebo peníze – tzv. léno. Členové družiny dělají totéž ve vztahu ke svým služebníkům. Postupně vzniká lenní soustava, vztahy vzájemné závislosti. Léno – latinsky feudum, tento systém je označován jako feudalismus Vznik feudálních vztahů byl významným vkladem germánských kmenů vývoji evropské společnosti.

13 Zjištění získaných znalostí D 1. Kde se rozkládala francká říše? 2. Jaký byl historický význam franckého krále Chlodvíka? 3. Jakým způsobem se k moci dostali Karlovci? 4. Co víš o Karlu Velikém? 5. Čemu říkáme karolínská renesance? 6. Jak byla roku 843 francká říše rozdělena? 7. Vysvětli podstatu lenní soustavy.

14 Zdroje použitých materiálů 1. Unknown, Frankish Domains at Time of Charles Martel.gif [online]. 1922(?) [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankish_Domains_at_Time_of_Charles_Martel.gif 2. Kjetil r, Karl den store krons av leo III.jpg [online]. 2005 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_den_store_krons_av_leo_III.jpg 3. Väsk, Autograf, Karl den store, Nordisk familjebok.png [online]. 2005 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autograf,_Karl_den_store,_Nordisk_familjebok.png 4. Maxgreene, AachenDomInsideOktogon.jpg [online]. 2007 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AachenDomInsideOktogon.jpg 5. Geolina 163, Sonnenuntergang Dom.jpg [online]. 2008 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonnenuntergang_Dom.jpg 6. Eginhard, Éginhard Vita Caroli magni imperatoris-Lettrine V historiée Charlemagne assis.jpg [online]. 2008 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89ginhard_Vita_Caroli_magni_imperatoris- Lettrine_V_histori%C3%A9e_Charlemagne_assis.jpg 7. Urban, Eginhard1.jpg [online]. 2004 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eginhard1.jpg 8. bosquete, Lotharingie.jpg [online]. 2008 [cit. 2012-09-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lotharingie.jpg


Stáhnout ppt "Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Číslo šablony: Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google