Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové typy a struktury

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové typy a struktury"— Transkript prezentace:

1 Datové typy a struktury
Informatika I 9/datové struktury Datové typy a struktury Typy dat Datové objekty - konstanty, proměnné, funkce jsou určitého typu typ je množina hodnot, kterých může proměnná nabýt, které funkce generuje…..atd. typ bývá v programu deklarován (deklarace) s každým typem souvisí určité operace, které jsou pro tento typ definovány stejné operace se provádějí různými algoritmy, např. sčítání celých a reálných čísel Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

2 Jednoduché typy dat Jednoduché typy dat
integer (celá čísla, 2 nebo 4 byty) real (čísla uložená v pohyblivé řádové čárce, 4 nebo 8 bytů, 8 je tzv. dvojnásobná přesnost, double precision) boolean (logické hodnoty, typ ano/ne, nebo pravda/nepravda) char (jednoznakové proměnné) string (textové řetězce, 1 znak - 1byte)

3 Jednoduché typy dat Příklad na uložení max. a min. hodnoty typu Integer na dva byty (krátké celé číslo) max. kladné číslo by bylo hexadecimálně: FFFF Převod z dvojkové do desítkové soustavy: 1x215+1x214+1x213+……....+1x21+1x20= =65535 Převod z hexadecimální soustavy - FFFF: 15x163+15x162+15x161+15x160 = 65535 v příkladu zatím neuvažujeme znaménko čísla

4 Jednoduché typy dat zobrazení celých záporných hodnot - 2 byty
1. první bit použit na znaménko 2. kód s posunutou nulou 3. doplňkový kód

5 Datové typy, hodnoty typu Integer
1. první bit = znaménko + 0 zbývající bity - 1 max. kladné číslo, které lze pomocí nich vyjádřit je: max. záporné číslo je (1x214+1x213+……....+1x21+1x20 ) = 32767

6 Datové typy, hodnoty typu Integer
2. kód s posunutou nulou … (minimum) …atd… (=215) = posunutá nula 0 (max.) max. číslo, které lze odečíst od = max. číslo >0, které lze přičíst do =

7 Datové typy, hodnoty typu Integer
3. doplňkový kód kladná čísla jsou v přímém kódu až do , tj. max. kladná hodnota = záporná se odečítají od maxima, až k , tj. max. záporná hodnota = -32768 = 32767

8 Datové typy, hodnoty typu Real
Čísla typu Real, plovoucí řádová čárka, 4 byty číslo tvoří mantisa a exponent mantisa = 6 hexadecimálních znaků, tj. dekadicky max. 7 číslic exponent v kódu s posunutou nulou znaménko čísla je první bit prvního bytu větší počet číslic mantisy lze uložit na dvojnásobné délce slova, tj. pomocí 8 bytů = dvojnásobná přesnost (double precision)

9 Datové typy, hodnoty typu Real
.12345E x 109 .12345E x 10-4

10 Datové typy a struktury
Strukturované typy dat - charakteristiky: typ struktury - homogenní - tvoří ji stejný typ prvků heterogenní - prvky jsou různého typu označení struktury - A(I,J) prvek dvourozm. pole typ prvků (jednoduché, strukturované) operace s prvky uspořádání prvků - statické - nemění se počet prvků struktury

11 Datové typy a struktury
dynamické - počet prvků struktury se mění při práci se strukturovanými typy dat se abstrahuje od toho jak jsou data fyzicky uložena, proto je též nazýváme abstraktní datové typy

12 Datové typy a struktury
Standardní strukturované typy dat pole (homogenní, statická struktura) záznam (heterogenní, statická struktura) množina (homogenní, statická struktura) soubor (homogenní, dynamická struktura) Pole jednorozměrné (vektor) A(5) označení prvku vektoru, index = pořadové číslo dvourozměrné (matice), 2 indexy vícerozměrné (3 rozm., kubická matice)

13 Datové typy a struktury
záznam - angl. record, věta např. řádek databázové tabulky, složený z řady údajů různého typu, proto heterogenní nebo prvek souboru soubor tvoří záznamy

14 Datové typy a struktury
Abstraktní strukturované typy dat lineární seznam zásobník, LIFO (Last In First Out) fronta, FIFO (First In First Out) jsou homogenní, dynamické nelineární tabulka (homogenní, dynamická) graf (orientovaný, neorientovaný)

15 Datové typy a struktury
Abstraktní strukturované typy dat implementace často pomocí pole tabulky se používají v relačním databázovém modelu nevýhoda: strukturovaný pohled na data dnes jsou větší nároky na uložení nestrukturovaných dat (text, grafika, zvuk - MM) řeší se to použitím BLOBs (Binary Large Objects -velké binární objekty)) problém je manipulace nad nimi


Stáhnout ppt "Datové typy a struktury"

Podobné prezentace


Reklamy Google