Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP

2 P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek - DP – nelze napsat z hlavy, nejedná se o esej, úvahu - Výběr dat – ovlivní celkovou strukturu a charakter práce, ovlivní i obsah práce (neodbíhat, držet se zvolené linie textu) - Zdroje hledám tak, abych odněkud získal(a) základní informace o tématu a dále pro argumentaci, popř. pro analýzu - Málo kvalitní DP jsou často spojeny se špatným výběrem zdrojů a literatury, popř. nedostatečným zdrojem dat 2

3 O RGANIZACE ČTENÍ TEXTU A PRÁCE S INFORMACEMI DP není žurnalistika – je nezbytné přesáhnout interpretace a popis a ukázat/ objevit nové souvislosti a významy studované problematiky Časová omezení: jak v malém času získat co nejvíce z dostupných zdrojů a podkladů? Ekonomika času. Příliš mnoho informací – tlak na zvolení takových podkladů, které jsou kvalitní a které odpovídají záměrům práce Kvalita textu DP – přímo úměrná kvalitě četby Rozšířit oblast poznání k dané problematice – umět si položit „správné“ výzkumné otázky (cíl DP) Nejvíce času získáme tím, že si nejprve uvědomíme co přesně chceme, co od práce čekáme a jak to uděláme! 3

4 D RUHY ZDROJŮ Primární zdroje Sekundární zdroje Formy zdrojů 4

5 P RIMÁRNÍ ZDROJE Poskytují nějakou informaci, ale nezpracovávají tuto informaci, nemají k ní žádný normativní postoj Odstup od tématu – originální dokument, není interpretací jiných zdrojů nebo dat Právní předpisy a judikáty Dokumenty vydané různými institucemi Analýzy různých institucí (zprávy ministerstev) Statistiky, průzkumy Prosté informace o událostech Informace z archivů 5

6 S EKUNDÁRNÍ ZDROJE Vychází z primárních zdrojů nebo jiných sekundárních zdrojů a je na nich založen Sdělené informace používají k argumentaci – normativní, hodnotící charakter DP je textem sekundárním Tenká hranice mezi primárními a sekundárními zdroji: statistika EK je zdroj primární, odborná studie EK analyzující určitý problém – zdroj sekundární Specifika obou zdrojů – proto je nutné je odlišit! Primární materiály poskytují informaci v původní nezkreslené podobě (např. smlouva mezi ČR a Německem – ne její interpretace) Sekundární zdroje – poskytují pohled jiných autorů na Vámi zpracovávané téma, je dobré vědět, co k danému tématu napsal někdo jiný – měli byste mít přehled, jak se ke zkoumané otázce staví jednotliví autoři, znalost odborné literatury, doklad o studiu problematiky 6

7 P OMĚR PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH ZDROJŮ Není dán Oba typy zdrojů mají své výhody a nevýhody – záleží na tématu a zvolených metodách práce Zřídka jsou zdroje pouze primární – znamená to, že by se tématem nikdo nezabýval – málo pravděpodobné Stejně tak i zpracování aktuálních dat a událostí – např. výsledky voleb, lze zakotvit do odborné literatury, např. druhy voleb, volební chování, preference, analýza předchozích voleb apod. Sekundární zdroje jsou cenné pro DP – musí být ale kvalitní!!! 7

8 F ORMY ZDROJŮ Knihy Odborné časopisy Working papery, materiály z konferencí Internet 8

9 KNIHY Základní zdroj poznání Jsou nezbytným základem pro obecná teoretická východiska Široké spektrum informací – zpravidla nejkvalitnější zdroj České knihovny – preferují české autory, nedostatečný výběr zahraniční literatury Zpracování odborné knihy vyžaduje čas - nemusí být v některých oblastech nejaktuálnější Menšinová témata nejsou knižně zpracována 9

10 O DBORNÉ ČASOPISY Mnoho různých typů vědeckých časopisů – významný informační zdroj, aktuální témata Úzce zaměřené časopisy – vybrané otázky, specifická témata Časopisy zaměřené na teorii x praxi Dostupnost – české x zahraniční časopisy – elektronické informační databáze Pokrývají široké spektrum otázek a témat Jsou nezbytným zdrojem informací při zpracování ZP Sociologický časopis, Právník, Mezinárodní vztahy, Politologický časopis, Finance a úvěr, Regionální studia …. 10

11 W ORKING PAPERY, PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCÍ Široké spektrum informací, průběžné publikování cílů a výsledků výzkumných studií Diferencované pohledy na nějakou problematiku z mnoha úhlů pohledů --- kritické názory ostatních Vysoká míra různých odborných setkání – účastnit se debat a poslouchat Working papery – dle jednotlivých oborů European research paper archive 11

12 INTERNET Pozor na plagiáty! Nestačí zadat klíčová slova a strávit rychlý čas u internetu Kvalita informací na internetu – potřeba rozlišovat zdroje (dle ověřených autorů, zdrojů, institucí) Většina stránek není ověřena, wikipedie CO Z INTERNETU NECITOVAT Neověřené stránky jiných studentů, „výpomocné „ servery, www.seminarky.cz …. Platí i pro přípravu na státnicewww.seminarky.cz Encyklopedie, chronologické výčtové přehledy Informace u nichž nelze dohledat zdroj, autora 12

13 C O LZE Z INTERNETU VYUŽÍT Primární dokumenty – právní předpisy, judikáty, dokumenty státních institucí, stránky EP, Úřadu vlády… Primární data – dokumenty a statistiky veřejné správy, NO, firem apod. Archivní zdroje – digitalizované archívy, např. www.ena.lu (vývoj evropské integrace), zvukové záznamy, rozhovory s pamětníky … www.ena.lu Databáze vědeckých textů – working papery, elektronické knihy Přípustné – specializované odborné servery – např. ipravnik, epravo …. 13

14 Z HODNOCENÍ ZDROJŮ Text přejatý převážně z internetových zdrojů – malá kvalita,převažovat by měly zdroje vědeckého charakteru Rozlišit kvalitu výuky: Původ – nakladatelství, časopisy s prestiží, důkladné anonymní recenzní posudky Autor Stáří – rok vydání zdroje, hlavně v oblastech rychlého posunu událostí (evropská integrace) 14

15 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Každá problematika je studována v nějaké návaznosti, v již existujících znalostech – můžeme vycházet z jiných autorů a na nich stavět Výběr knih – syntéza k danému tématu, zhodnocení, srovnání autorů – ne případové studie, statistiky apod., texty, které představují hlavní problém, charakteristiku situace – ne popis dat (např. demografický rozvoj regionu, příčiny nezaměstnanosti…) Různé přístupy/ názory k tématu 15

16 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Po přečtení určité části textů – vlastní reflexe textu, konzultace a diskuse s kolegy/školitelem, výměna názorů 2 fáze četby – definování problému, následné rozvíjení znalostí Není nutné číst celé knihy – struktura problému, vybrané kapitoly Konzultace se školitelem/dalšími odborníky při výběru literatury a místa, kde ji najdeme 16

17 J AK EFEKTIVNĚ ČÍST ? Čtecí rastr Shrnutí – porovnat hlavní myšlenky, syntéza poznání 17 Hlavní myšlenky autoraKritéria struktury textu Vlastní zhodnocení textu Sluneční erupce v minulostiHlavním cílem projektu je představit vliv slunečních erupcí na současnou civilizaci. Mechanismus slunečních erupcíAutor představuje charakter tohoto jevu na vymezení příčin slunečných erupcí a zabývá se aktuálními výkyvy a pohyby magnetického pole Slunce a proudění plynu pod povrchem Slunce. Rotace rovníku a magnetické pole slunce Vysvětlení příčin výkyvů je nedostatečné: chybí historická data a přesná pozorování, včetně dalších faktorů Změny sluneční aktivity v současnosti Při porovnání aktivit slunce a vlivu na změnu klimatu nejsou dostatečně postiženy globální změny proměny ŽP Dopady na civilizaciZávěry a komparace nejsou dostatečné, ale přesto můžeme při dalším studiu vycházet z ….


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google