Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování zásob účtová třída 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování zásob účtová třída 1"— Transkript prezentace:

1 Účtování zásob účtová třída 1

2 Definice zásoby Oběžný majetek – v podniku je do 1 roku
Časem se spotřebovává, mění svoji podobu

3 Dělení zásob Účtová skupina č.11 – MATERIÁL
Surovina/Základní materiál, náhradní díly, pomocný materiál, provozovací látky, obaly, drobný hmotný majetek/nehmotný Účtová skupina č. 12 – ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Nedokončená výroba = nehotový produkt, nedá se prodat Polotovar = nehotový produkt, dá se prodat Výrobek = hotový produkt Účtová skupina č. 13 – ZBOŽÍ Věci movité a nemovité nakoupené účelem dalšího prodeje Vlastní výrobek, umístněný a prodávaný přes podnikovou prodejnu

4 Operativní evidence

5 Práce s učebnicí Úloha 6.8.

6 Ocenění zásob při příjmu
Metoda ocenění Kdy se používá Jak se počítá Pořizovací cena nákup fakturovaná cena +vedlejší pořizovací náklady (doprava, pojištění, zprostředkování, clo,…) Reprodukční cena dar, vklad do podnikání, nález Cenu stanoví soudní znalec Ve výši vlastních nákladů vlastní výroba Pomocí kalkulačního vzorce Z plánované kalkulace (THN) Z výsledné kalkulace (skutečné náklady z UCE „5“)

7 Ocenění při výdeji Metody budou specifikované ve 3. ročníku FIFO LIFO
Průměrná cena Pevná cena

8 Způsoby účtování Způsob A Způsob B

9 Způsob A Komplikovanější, ale přesnější Pořízení zásoby – 111, 131
Uskladnění zásoby – 112,132 Do spotřeby se zásoba účtuje v okamžiku skutečného spotřebovávání – 501, 504 Lze účtovat pomocí sběrných dokladů, tj. souhrnně 1x za měsíc

10 Způsob B Jednodušší ale méně přesný
Musíme vést velmi přesnou operativní evidenci Pořízení zásob se účtuje přímo do spotřeby - 501, 504 Příjemky a výdejky se neúčtují! V rámci uzávěrkových operací (k 31.12) se účtují počáteční a konečné stavy

11 Doklady Příjemka Výdejka

12 MATERIál

13 Účty 111 – pořízení materiálu 112 – materiál na skladě
501 – spotřeba materiálu

14 Strategie účtování Aktivní účet MD 111 – pořízení materiálu D
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

15 Aktivní účet MD 112 – materiál na skladě D Počáteční stav Přírůstky
Úbytky Konečný stav Aktivní účet

16 Nákladový účet MD 501 – spotřeba materiálu D Přírůstky (Úbytky)
Konečný stav Nákladový účet

17 Účtování – způsob A není plátce DPH
Doklad Text MD D FAP nákup materiálu 1.000,- 111 321 VÚD Vlastní doprava materiálu 200,- 622 VPD Zprostředkování nákupu materiálu 300,- 211 P Příjem materiálu na sklad 1.500,- 112 V Výdej materiálu do výroby (spotřeba) 800,- 501

18 Účtování – způsob A plátce DPH
Doklad Text MD D FAP nákup materiálu – cena bez daně DPH 21% 1.000,- 210,- 111 343 321 VÚD Vlastní doprava materiálu 200,- 622 VPD Zprostř. nákupu materiálu – cena bez daně 300,- 63,- 211 P Příjem materiálu na sklad 1.500,- 112 V Výdej materiálu do výroby (spotřeba) 800,- 501

19 Práce s učebnicí Příklad na účtování materiálu Úloha 6.9.

20 zboží

21 Účty 131 – pořízení zboží 132 – zboží na skladě 504 – prodané zboží
604 – tržby za zboží

22 Strategie účtování Aktivní účet MD 131 – pořízení zboží D
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

23 Aktivní účet MD 132 – zboží na skladě D Počáteční stav Přírůstky
Úbytky Konečný stav Aktivní účet

24 Nákladový účet MD 504 – prodané zboží D Přírůstky (Úbytky)
Konečný stav Nákladový účet

25 MD tržby za zboží D Přírůstky Úbytky Konečný stav Výnosový účet

26 Účtování – způsob A není plátce DPH
Doklad Text MD D FAP nákup zboží 1.000,- 131 321 VÚD Vlastní doprava zboží 200,- 622 VPD Zprostředkování nákupu zboží 300,- 211 P Příjem zboží na sklad 1.500,- 132 V Výdej prodaného zboží (spotřeba) 800,- 504 FAV Prodej zboží 900,- 311 604

27 Účtování – způsob A plátce DPH
Doklad Text MD D FAP nákup zboží – cena bez daně DPH 21% 1.000,- 210,- 131 343 321 VÚD Vlastní doprava zboží 200,- 622 VPD Zprostř. nákupu zboží– cena bez daně 300,- 63,- 211 P Příjem zboží na sklad 1.500,- 132 V Výdej prodaného zboží (spotřeba) 800,- 504 FAV Prodej zboží – cena bez daně 900,- 189,- 311 604

28 Práce s učebnicí Příklad na účtování zboží Úloha 6.10.

29 Výrobek

30 Účty 123 – výrobky 613 – změna stavu výrobků
601 – tržby za vlastní výrobky

31 Strategie účtování Aktivní účet MD 123 – výrobky D Počáteční stav
Přírůstky Úbytky Konečný stav Aktivní účet

32 Výnosový účet MD 613 – změna stavu výrobků D Přírůstky Úbytky
Konečný stav Výnosový účet

33 Výnosový účet MD 601 - tržby za vlastní výrobky D Přírůstky Úbytky
Konečný stav Výnosový účet

34 Účtování – způsob A není plátce DPH
Doklad Text MD D P Příjem výrobku na sklad 1.500,- 123 613 V Výdej prodaného výrobku 800,- FAV Prodej výrobku 900,- 311 601

35 Účtování – způsob A plátce DPH
Doklad Text MD D P Příjem výrobku na sklad 1.500,- 123 613 V Výdej prodaného výrobku 800,- FAV Prodej výrobku – cena bez daně DPH 21% 900,- 189,- 311 601 343

36 Práce s učebnicí Příklady na účtování výrobků Úloha 6.17.

37 Inventarizace zásob Způsob inventarizace – fyzický
Inventarizační rozdíly Manko Materiál 549 (582) / 112 Zboží 549 (582) / 132 Výrobek 549 (582) / 123 Přebytek Materiál 112 / 648 (688) Zboží 132 / 648 (688) Výrobek 123 / 648 (688)

38 Technologická ztráta – přirozený úbytek zásob (účtuje se stejně jako výdeje ze skladu)
Materiál 501 / 112 Zboží 504 / 132 Výrobek 613 / 123 Nárok na náhradu škody Od zaměstnance 335 / 648 (688) Od pojišťovny 378 / 648 (688)


Stáhnout ppt "Účtování zásob účtová třída 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google