Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné příklady Správné praxe – praktické zkušenosti z preventivních opatření Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné příklady Správné praxe – praktické zkušenosti z preventivních opatření Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP."— Transkript prezentace:

1 Úspěšné příklady Správné praxe – praktické zkušenosti z preventivních opatření Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP

2 Případové studie Případové studie popisují situaci reálného života, v níž byla provedena změna směřující k odstranění či snížení rizika pro pracovníky Případové studie jsou užitečným nástrojem pro zvyšování povědomí o rizicích a potencionálních řešeních Přestože případové studie nemohou být bezezbytku implementovány z jednoho pracoviště na druhé, mohou však přinést nové přístupy, myšlenky a technologii, které mohou být využity v systému BOZP zahrnujícím posuzování rizik

3 Soutěž Správná praxe - záměry Evropská agentura pro BOZP vyhlašuje soutěž Správná praxe (SP) jako součást každé Evropské kampaně Soutěž SP je efektivní metodou k prosazování a podpoře praktických řešení na pracovišti Soutěž SP vyzývá obchodníky a organizace k předložení případové studie inovativních řešení BOZP na konkrétním pracovišti Soutěž probíhá od roku 2000

4 Tématické zamření jednotlivých ročníků soutěže 2000: Muskuloskeletální poruchy 2001: Žádný úraz = úspěch 2002: Stres 2003: Nebezpečné látky 2004: Stavíme na bezpečnosti 2005: Hluku stop 2006: BOZP na start 2007: Posviťme si na břemena 2008-09: Posuzování rizik

5 Požadavky na účastníky soutěže Zlepšení pracovních podmínek Podpora zdraví, bezpečnosti a výkonnosti Zaměření na odstranění či prevenci příčin rizik Dosažitelný, prokazatelný a stálý přínos Dodržení relevantních legislativních norem (pokud možno jít nad rámec těchto minimálních požadavků) Spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Získání podpory managementu/vedení podniku Zřetelná identifikace řešení jako akce vedoucí k odstranění či snížení rizika

6 Správná praxe nejen pro podniky Sdílení přístupů a příkladů není určeno jen pro podniky Evropská agentura pro BOZP také publikuje příklady úspěšných řešení prostřednictvím: ► Odvětvových organizací ► Krajských orgánů ► Skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců Úspěšné podněty zprostředkovává na nejrůznějších úrovních – metodickým, kolaborativním a multidisciplinárním přístupem usiluje o zapojení všech relevantních subjektů

7 Průběh soutěže Správná praxe Členské státy provedou svou vlastní národní soutěž, vítězná řešení jsou předložena EA pro BOZP Tripartitní komise evropských odborníků vybere vítězné a tzv. doporučené projekty Evropští vítězové a jejich projekty jsou představeni na Evropské akci Úspěšné projekty jsou pak publikovány, zprostředkovány online a přiřazeny k databázi případových studií A následují příklady úspěšných projektů …

8 Posunování betonových dílů - Nizozemsko (2007) Stavební firma měla problémy při manipulaci s betonovými podlahovými dílci Drobná úprava výrobního postupu vedla k eliminaci rizika při ruční manipulaci 96 000 Eur poté ročně ušetřilo 137 000 Eur

9 E-Learning pro studenty českých zdravotních škol (2006) Fakultní nemocnice potřebovala připravit školení BOZP pro studenty zdravotních škol Byl zaveden online školicí program, dostupnější a zajímavější než tradiční způsob výuky Školení bylo shledáno jako systematičtější, přístupnější, se snadnou aktualizací a zdroj informací zůstal studentům zachován i po ukončení studia

10 Kampaň ve španělských základních školách (2006) Evropská centra pro obchod a inovace v Castille a Leónu uskutečnila informační kampaň o školních rizicích a jejich prevenci Kampaň zahrnula 120 000 žáků a využila řadu různých nástrojů, her a osvětových materiálů S náklady nižšími než 4 Eura na 1 žáka získali žáci znalosti o existujících rizicích a budoucích možných nebezpečích na pracovišti

11 Prostředky pro prevenci hlučnosti – Dánsko (2005) Rada životního prostředí v zemědělství identifikovala hluk jako závažné riziko na dánských farmách Následovalo zkoumání zdrojů hluku a byly vyrobeny pomůcky pomáhající redukovat u zemědělců vystavení hluku Řešení zahrnovalo též zpracování webových stránek, které umožnily zemědělcům posoudit míru jejich vystavení hluku bez měření, poskytly preventivní informace a praktické příklady

12 Zvukové úpravy ve švédském hudebním klubu (2005) Zaměstnanci hudebního klubu byly vystaveni vysoké úrovni hluku Byla změněna dispozice vybavení klubu i organizace práce a zvýšeno povědomí zaměstnanců o rizicích hluku Ohrožení hlukem bylo podstatně sníženo, kvalita ozvučení pro vystupující i posluchače se zlepšila

13 Snížení rizika při demoličních pracích - Polsko (2004) Demoliční dělníci v průmyslových provozovnách byli vystaveni prachu, hluku a nebezpečným látkám Management ve spolupráci s pracovním týmem zkonstruoval hydraulické zařízení Využití tohoto zařízení umožnilo eliminovat pracovníky z nejrizikovějších pásem a podstatně zredukovat jejich vystavení nebezpečným látkám, prachu, hluku a vibracím

14 Nízkoteplotní asfalt - Německo (2003) Asfalt je obvykle pokládán za vysoké teploty s rizikem vzniku nebezpečných par Průmyslová skupina vyvinula nízkoteplotní asfalt Nový asfalt je pokládán za nižší teploty, snižuje ohrožení pracovníků i emise do životního prostředí a šetří energii

15 Odstraňování stresu ve španělských domovech důchodců (2002) Zaměstnanci pracující v domovech důchodců docházelo k vysokému mentálnímu a psychickému vypětí Po analýze situace prostřednictvím dotazníků a posuzování rizik následovala řada zlepšení organizace práce a činností Absence klesla z 18 % na 2 %, zlepšily se pracovní vztahy i pracovní podmínky zaměstnanců

16 Kooperativní řešení problému – Velká Británie (2001) V automobilce bylo identifikováno riziko úrazu vysokozdvižným vozíkem Tým zdatných pracovníků podporovaný vedením přišel s vhodným řešením Nejenže bylo sníženo riziko, ale zaměstnanci jsou „vlastníky“ preventivního opatření

17 Ergonomie v MSP – Finsko (2000) Muskuloskeletální poruchy jsou významným problémem v malých a středních podnicích, kde však často nevědí, jak jim předcházet Krajský orgán BOZP ve Finsku provedl ve 24 MSP program zahrnující analýzu pracovního prostředí, zpracování řešení a předání vědomostí V MSP byla zavedena preventivní opatření, iniciováno dlouhodobé plánování prevence a rozvinuta spoluodpovědnost pracovníků

18 Klíčové faktory úspěchu případových studií Analýzy případových studií odhalily následující faktory úspěchu: ►Metodický přístup založený na strukturovaném posouzení rizik, identifikace problémů a zavedení řešení ►Spolupráce – zapojení dělníků a jejich zástupců do procesu ►Kooperace – spolupráce s odborníky z jiných oblastí (např. ergonomie, strojírenství, psychologie atd.) ►Podpora managementu za účelem vytvoření odpovídajících zdrojů umožňujících zlepšení pracovního prostředí

19 Děkuji za pozornost Všechny případové studie jsou přístupné online na http://osha.europa.eu/ http://osha.europa.eu/


Stáhnout ppt "Úspěšné příklady Správné praxe – praktické zkušenosti z preventivních opatření Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP."

Podobné prezentace


Reklamy Google