Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP"— Transkript prezentace:

1 Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP
Úspěšné příklady Správné praxe – praktické zkušenosti z preventivních opatření Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP

2 Případové studie Případové studie popisují situaci reálného života, v níž byla provedena změna směřující k odstranění či snížení rizika pro pracovníky Případové studie jsou užitečným nástrojem pro zvyšování povědomí o rizicích a potencionálních řešeních Přestože případové studie nemohou být bezezbytku implementovány z jednoho pracoviště na druhé, mohou však přinést nové přístupy, myšlenky a technologii, které mohou být využity v systému BOZP zahrnujícím posuzování rizik

3 Soutěž Správná praxe - záměry
Evropská agentura pro BOZP vyhlašuje soutěž Správná praxe (SP) jako součást každé Evropské kampaně Soutěž SP je efektivní metodou k prosazování a podpoře praktických řešení na pracovišti Soutěž SP vyzývá obchodníky a organizace k předložení případové studie inovativních řešení BOZP na konkrétním pracovišti Soutěž probíhá od roku 2000

4 Tématické zamření jednotlivých ročníků soutěže
2000: Muskuloskeletální poruchy 2001: Žádný úraz = úspěch 2002: Stres 2003: Nebezpečné látky 2004: Stavíme na bezpečnosti 2005: Hluku stop 2006: BOZP na start 2007: Posviťme si na břemena : Posuzování rizik

5 Požadavky na účastníky soutěže
Zlepšení pracovních podmínek Podpora zdraví, bezpečnosti a výkonnosti Zaměření na odstranění či prevenci příčin rizik Dosažitelný, prokazatelný a stálý přínos Dodržení relevantních legislativních norem (pokud možno jít nad rámec těchto minimálních požadavků) Spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Získání podpory managementu/vedení podniku Zřetelná identifikace řešení jako akce vedoucí k odstranění či snížení rizika

6 Správná praxe nejen pro podniky
Sdílení přístupů a příkladů není určeno jen pro podniky Evropská agentura pro BOZP také publikuje příklady úspěšných řešení prostřednictvím: Odvětvových organizací Krajských orgánů Skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců Úspěšné podněty zprostředkovává na nejrůznějších úrovních – metodickým, kolaborativním a multidisciplinárním přístupem usiluje o zapojení všech relevantních subjektů

7 Průběh soutěže Správná praxe
Členské státy provedou svou vlastní národní soutěž, vítězná řešení jsou předložena EA pro BOZP Tripartitní komise evropských odborníků vybere vítězné a tzv. doporučené projekty Evropští vítězové a jejich projekty jsou představeni na Evropské akci Úspěšné projekty jsou pak publikovány, zprostředkovány online a přiřazeny k databázi případových studií A následují příklady úspěšných projektů …

8 Posunování betonových dílů - Nizozemsko (2007)
Stavební firma měla problémy při manipulaci s betonovými podlahovými dílci Drobná úprava výrobního postupu vedla k eliminaci rizika při ruční manipulaci Eur poté ročně ušetřilo Eur

9 E-Learning pro studenty českých zdravotních škol (2006)
Fakultní nemocnice potřebovala připravit školení BOZP pro studenty zdravotních škol Byl zaveden online školicí program, dostupnější a zajímavější než tradiční způsob výuky Školení bylo shledáno jako systematičtější, přístupnější, se snadnou aktualizací a zdroj informací zůstal studentům zachován i po ukončení studia

10 Kampaň ve španělských základních školách (2006)
Evropská centra pro obchod a inovace v Castille a Leónu uskutečnila informační kampaň o školních rizicích a jejich prevenci Kampaň zahrnula žáků a využila řadu různých nástrojů, her a osvětových materiálů S náklady nižšími než 4 Eura na 1 žáka získali žáci znalosti o existujících rizicích a budoucích možných nebezpečích na pracovišti

11 Prostředky pro prevenci hlučnosti – Dánsko (2005)
Rada životního prostředí v zemědělství identifikovala hluk jako závažné riziko na dánských farmách Následovalo zkoumání zdrojů hluku a byly vyrobeny pomůcky pomáhající redukovat u zemědělců vystavení hluku Řešení zahrnovalo též zpracování webových stránek, které umožnily zemědělcům posoudit míru jejich vystavení hluku bez měření, poskytly preventivní informace a praktické příklady

12 Zvukové úpravy ve švédském hudebním klubu (2005)
Zaměstnanci hudebního klubu byly vystaveni vysoké úrovni hluku Byla změněna dispozice vybavení klubu i organizace práce a zvýšeno povědomí zaměstnanců o rizicích hluku Ohrožení hlukem bylo podstatně sníženo, kvalita ozvučení pro vystupující i posluchače se zlepšila

13 Snížení rizika při demoličních pracích - Polsko (2004)
Demoliční dělníci v průmyslových provozovnách byli vystaveni prachu, hluku a nebezpečným látkám Management ve spolupráci s pracovním týmem zkonstruoval hydraulické zařízení Využití tohoto zařízení umožnilo eliminovat pracovníky z nejrizikovějších pásem a podstatně zredukovat jejich vystavení nebezpečným látkám, prachu, hluku a vibracím

14 Nízkoteplotní asfalt - Německo (2003)
Asfalt je obvykle pokládán za vysoké teploty s rizikem vzniku nebezpečných par Průmyslová skupina vyvinula nízkoteplotní asfalt Nový asfalt je pokládán za nižší teploty, snižuje ohrožení pracovníků i emise do životního prostředí a šetří energii

15 Odstraňování stresu ve španělských domovech důchodců (2002)
Zaměstnanci pracující v domovech důchodců docházelo k vysokému mentálnímu a psychickému vypětí Po analýze situace prostřednictvím dotazníků a posuzování rizik následovala řada zlepšení organizace práce a činností Absence klesla z 18 % na 2 %, zlepšily se pracovní vztahy i pracovní podmínky zaměstnanců

16 Kooperativní řešení problému – Velká Británie (2001)
V automobilce bylo identifikováno riziko úrazu vysokozdvižným vozíkem Tým zdatných pracovníků podporovaný vedením přišel s vhodným řešením Nejenže bylo sníženo riziko, ale zaměstnanci jsou „vlastníky“ preventivního opatření

17 Ergonomie v MSP – Finsko (2000)
Muskuloskeletální poruchy jsou významným problémem v malých a středních podnicích, kde však často nevědí, jak jim předcházet Krajský orgán BOZP ve Finsku provedl ve 24 MSP program zahrnující analýzu pracovního prostředí, zpracování řešení a předání vědomostí V MSP byla zavedena preventivní opatření, iniciováno dlouhodobé plánování prevence a rozvinuta spoluodpovědnost pracovníků

18 Klíčové faktory úspěchu případových studií
Analýzy případových studií odhalily následující faktory úspěchu: Metodický přístup založený na strukturovaném posouzení rizik, identifikace problémů a zavedení řešení Spolupráce – zapojení dělníků a jejich zástupců do procesu Kooperace – spolupráce s odborníky z jiných oblastí (např. ergonomie, strojírenství, psychologie atd.) Podpora managementu za účelem vytvoření odpovídajících zdrojů umožňujících zlepšení pracovního prostředí

19 Děkuji za pozornost Všechny případové studie jsou přístupné online na


Stáhnout ppt "Jukka Takala a Tim Tregenza Evropská agentura pro BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google