Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Rozbor neuměleckých textů 1 Označen í DUMU VY_12_INOVACE_128 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 23. března 2014 Anotace Materiál je cvičením k interpretaci neuměleckých textů. Součástí rozborů jsou i úkoly ze slovní zásoby, větné skladby a tvarosloví. Pro přehlednější práci lze výňatky pro studenty vytisknout.

2 Funkční styly a slohové postupy Zopakujte si funkční styly a základní slohové postupy Zopakujte si funkční styly a základní slohové postupy Přečtěte si uvedené výňatky a přiřaďte je k funkčním stylům. Blížeji příslušný styl charakterizujte. Přečtěte si uvedené výňatky a přiřaďte je k funkčním stylům. Blížeji příslušný styl charakterizujte. Uveďte použité slohové postupy a útvary Uveďte použité slohové postupy a útvary Vypracujte další úkoly připojené k jednotlivým výňatkům. Vypracujte další úkoly připojené k jednotlivým výňatkům. Vzhledem k povaze některých úkolů není uveden zdroj výňatků.

3 Text 1 Předpokladem dobrého vyjadřování je dokonalé ovládání techniky řeči. Napodobováním mluvy ve svém okolí se učíme mluvit již od prvních měsíců života. Během řečového vývoje jsme vystaveni různým mluvním vlivům. Nejprve napodobujeme řeč svých rodičů a sourozenců, pak spolužáků a učitelů. Vývoj řeči je zhruba ukončen v sedmém roce našeho věku. Ve čtrnácti letech jsou naše mluvní návyky již pevně fixované.Velmi záleží na prostředí, kde vyrůstáme, na mluvních vzorech. Ale i přes kvalitní mluvní vzory, které nás obklopují, můžeme získat chybné návyky, například nevhodné posazení hlasu, špatné dýchání, pasivní artikulaci. Znalost následujících zásad techniky mluvené řeči nám pomáhá ke správnému ovládání mluvních orgánů, které se na vzniku řeči podílejí. 1.Co je tématem výňatku? 2.Charakterizujte text po stránce jazykové.

4 Text 1 Předpokladem dobrého vyjadřování je dokonalé ovládání techniky řeči. Napodobováním mluvy ve svém okolí se učíme mluvit již od prvních měsíců života. Během řečového vývoje jsme vystaveni různým mluvním vlivům. Nejprve napodobujeme řeč svých rodičů a sourozenců, pak spolužáků a učitelů. Vývoj řeči je zhruba ukončen v sedmém roce našeho věku. Ve čtrnácti letech jsou naše mluvní návyky již pevně fixované.Velmi záleží na prostředí, kde vyrůstáme, na mluvních vzorech. Ale i přes kvalitní mluvní vzory, které nás obklopují, můžeme získat chybné návyky, například nevhodné posazení hlasu, špatné dýchání, pasivní artikulaci. Znalost následujících zásad techniky mluvené řeči nám pomáhá ke správnému ovládání mluvních orgánů, které se na vzniku řeči podílejí. 1.V označené větě určete slovní druhy 2.Vytvořte větu, ve které bude výraz během jiným slovním druhem než v označené větě.

5 Text 1 Předpokladem dobrého vyjadřování je dokonalé ovládání techniky řeči. Napodobováním mluvy ve svém okolí se učíme mluvit již od prvních měsíců života. Během řečového vývoje jsme vystaveni různým mluvním vlivům. Nejprve napodobujeme řeč svých rodičů a sourozenců, pak spolužáků a učitelů. Vývoj řeči je zhruba ukončen v sedmém roce našeho věku. Ve čtrnácti letech jsou naše mluvní návyky již pevně fixované.Velmi záleží na prostředí, kde vyrůstáme, na mluvních vzorech. Ale i přes kvalitní mluvní vzory, které nás obklopují, můžeme získat chybné návyky, například nevhodné posazení hlasu, špatné dýchání, pasivní artikulaci. Znalost následujících zásad techniky mluvené řeči nám pomáhá ke správnému ovládání mluvních orgánů, které se na vzniku řeči podílejí. 1.Z kolika vět se skládá označené souvětí? Určete druhy vět v souvětí. Jedná se o souvětí souřadné, nebo podřadné? 2.Vyhledejte v celém výňatku přívlastky neshodné.

6 Text 1 Předpokladem dobrého vyjadřování je dokonalé ovládání techniky řeči. Napodobováním mluvy ve svém okolí se učíme mluvit již od prvních měsíců života. Během řečového vývoje jsme vystaveni různým mluvním vlivům. Nejprve napodobujeme řeč svých rodičů a sourozenců, pak spolužáků a učitelů. Vývoj řeči je zhruba ukončen v sedmém roce našeho věku. Ve čtrnácti letech jsou naše mluvní návyky již pevně fixované.Velmi záleží na prostředí, kde vyrůstáme, na mluvních vzorech. Ale i přes kvalitní mluvní vzory, které nás obklopují, můžeme získat chybné návyky, například nevhodné posazení hlasu, špatné dýchání, pasivní artikulaci. Znalost následujících zásad techniky mluvené řeči nám pomáhá ke správnému ovládání mluvních orgánů, které se na vzniku řeči podílejí. 1. Jaký je význam slov v textu artikulace, fixované? 2. Proveďte slovotvorný rozbor výrazů mluvních, napodobujeme 3. Označené výrazy nahraďte slovy stejného nebo podobného významu.

7 Text 2 Policie úspěšně završila pátrání po pětačtyřicetiletém násilníkovi, který kvůli penězům počátkem března v Praze 4 brutálně přepadl obsluhu tří vietnamských večerních provozoven. Z jedné si odnesl asi 45 tisíc korun. Podle pražské policejní mluvčí Jany Rősslerové se násilníka podařilo zadržet v neděli okolo půl druhé v noci poblíž hraničního přechodu Rozvadov. Muž, který neváhal bít servírku či pokladního pěstí do obličeje, byl v Praze obviněn z trestného činu loupeže, policie pro něho žádá o vazbu. 1.Co je tématem výňatků? 2.Charakterizujte text po stránce jazykové.

8 Text 2 Policie úspěšně završila pátrání po pětačtyřicetiletém násilníkovi, který kvůli penězům počátkem března v Praze 4 brutálně přepadl obsluhu tří vietnamských večerních provozoven. Z jedné si odnesl asi 45 tisíc korun. Podle pražské policejní mluvčí Jany Rősslerové se násilníka podařilo zadržet v neděli okolo půl druhé v noci poblíž hraničního přechodu Rozvadov. Muž, který neváhal bít servírku či pokladního pěstí do obličeje, byl v Praze obviněn z trestného činu loupeže, policie pro něho žádá o vazbu. 1.V označené větě určete slovní druhy. 2.Vytvořte větu, ve které bude výraz okolo jiným slovním druhem. 3.U sloves v textu určete všechny mluvnické kategorie.

9 Text 2 Policie úspěšně završila pátrání po pětačtyřicetiletém násilníkovi, který kvůli penězům počátkem března v Praze 4 brutálně přepadl obsluhu tří vietnamských večerních provozoven. Z jedné si odnesl asi 45 tisíc korun. Podle pražské policejní mluvčí Jany Rősslerové se násilníka podařilo zadržet v neděli okolo půl druhé v noci poblíž hraničního přechodu Rozvadov. Muž, který neváhal bít servírku či pokladního pěstí do obličeje, byl v Praze obviněn z trestného činu loupeže, policie pro něho žádá o vazbu. 1. Z kolika vět se skládá označené souvětí? Určete druhy vět v souvětí. Jedná se o souvětí souřadné, nebo podřadné? 2. V označeném souvětí určete větné členy.

10 Text 2 Policie úspěšně završila pátrání po pětačtyřicetiletém násilníkovi, který kvůli penězům počátkem března v Praze 4 brutálně přepadl obsluhu tří vietnamských večerních provozoven. Z jedné si odnesl asi 45 tisíc korun. Podle pražské policejní mluvčí Jany Rősslerové se násilníka podařilo zadržet v neděli okolo půl druhé v noci poblíž hraničního přechodu Rozvadov. Muž, který neváhal bít servírku či pokladního pěstí do obličeje, byl v Praze obviněn z trestného činu loupeže, policie pro něho žádá o vazbu. 1. Vyhledejte v textu knižní výraz 2. Proveďte slovotvorný rozbor výrazu pražský 3. Vyhledejte v textu dvě slova značková a popisná.

11 Text 3 SEDADLA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDNÍCH SEDADEL Nastavení v podélném směru Zvedněte páku (A) (na vnitřní straně sedadla) a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu: při řízení musejí ruce spočívat na věnci volantu. Výškové nastavení (je-li ve výbavě) Zatáhněte za páku (B) nahoru nebo ji stlačte dolů, až dosáhnete požadované výšky. UPOZORNĚNÍ Nastavení musíte provádět pouze tehdy, když sedíte na místě řidiče. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte kolečkem (C) Odkud je uvedený text převzat?

12 Text 3 SEDADLA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDNÍCH SEDADEL Nastavení v podélném směru Zvedněte páku (A) (na vnitřní straně sedadla) a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu: při řízení musejí ruce spočívat na věnci volantu. Výškové nastavení (je-li ve výbavě) Zatáhněte za páku (B) nahoru nebo ji stlačte dolů, až dosáhnete požadované výšky. UPOZORNĚNÍ Nastavení musíte provádět pouze tehdy, když sedíte na místě řidiče. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte kolečkem (C) 1.V označené části textu vyhledejte neohebná slova a určete jejich druh. 2.Určete všechny mluvnické kategorie slovesa posuňte v textu.

13 Text 3 SEDADLA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDNÍCH SEDADEL Nastavení v podélném směru Zvedněte páku (A) (na vnitřní straně sedadla) a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu: při řízení musejí ruce spočívat na věnci volantu. Výškové nastavení (je-li ve výbavě) Zatáhněte za páku (B) nahoru nebo ji stlačte dolů, až dosáhnete požadované výšky. UPOZORNĚNÍ Nastavení musíte provádět pouze tehdy, když sedíte na místě řidiče. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte kolečkem (C) 1. Vyhledejte v textu souvětí. Určete, zda se jedná o souvětí souřadné, nebo podřadné. Určete druhy vět vedlejších. 2. Určete větné členy podtržených výrazů.

14 Text 3 SEDADLA MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PŘEDNÍCH SEDADEL Nastavení v podélném směru Zvedněte páku (A) (na vnitřní straně sedadla) a posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu: při řízení musejí ruce spočívat na věnci volantu. Výškové nastavení (je-li ve výbavě) Zatáhněte za páku (B) nahoru nebo ji stlačte dolů, až dosáhnete požadované výšky. UPOZORNĚNÍ Nastavení musíte provádět pouze tehdy, když sedíte na místě řidiče. Nastavení sklonu opěradla Otáčejte kolečkem (C) 1. Vyhledejte v textu slovo cizího původu a uveďte jeho význam 2. Vyhledejte v textu slovo mnohoznačné a uveďte jeho základní význam.

15 Použité zdroje BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X. BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-0868-X. Právo, 15. března 2014, s. 4 Právo, 15. března 2014, s. 4 FIAT STILO, Návod k použití a údržbě,Torino 2004, s. 78. FIAT STILO, Návod k použití a údržbě,Torino 2004, s. 78.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google