Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S UBJEKTY VEŘEJNÝCH POLITIK Soukromý sektor a jeho role ve veřejné politice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S UBJEKTY VEŘEJNÝCH POLITIK Soukromý sektor a jeho role ve veřejné politice."— Transkript prezentace:

1 S UBJEKTY VEŘEJNÝCH POLITIK Soukromý sektor a jeho role ve veřejné politice

2 K ATEGORIZACE SUBJEKTŮ VEP 2

3 P ODNIKATELSKÝ ( SOUKROMÝ ) SEKTOR zahrnuje všechny podniky, organizace a instituce, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu Nefinanční podniky Finanční instituce Domácnosti – zaměstnavatelé Domácnosti – osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelský sektor – zaměřený na produkci a zisk (sociální podniky, společenská odpovědnost firem) JAKÁ JE TEDY JEHO ROLE VE VEP A V DEFINOVÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU? 3

4 S OUKROMÝ SEKTOR A CYKLUS VEP Fáze identifikace VZ Fáze uznání a rozhodování o VZ Realizace VZ 4

5 F ÁZE IDENTIFIKACE PS: Sociálně stabilizační faktor – politika zaměstnanosti, nutné znát názory na různé zájmy Ekonomický faktor – daně a poplatky, důvod pro zapojení PS do identifikační fáze VP Zájem na investicích ze strany PS Identifikační fáze se zaměřuje na poznání problému (veřejného zájmu) a na vymezení způsobů předcházení problému nebo řešení problému – soukromý sektor může v řešení problému sehrávat důležitou roli!, např. nezaměstnanost, nedostatek služeb, ochrana spotřebitele PS je důležitý pro dosahování řady cílů VEP- je vhodné jej často zahrnout i do identifikační fáze 5

6 I DENTIFIKAČNÍ FÁZE VZ Poradenská a konzultativní funkce zástupců PS Obec, město: komise, rada, ad hoc spolupráce, společná setkání s firmami, pravidelné dotazníky, ankety, podnikatelská fóra a setkávání Regionální, národní úroveň: nezávislé komise odborníků (daňové reformy, politika podpory MSP, doprava apod. – např. Škoda) Profesní svazy: komora architektů, svaz podnikatelů v daném oboru apod. Zájem ze strany PS: Zájem prosadit vlastní cíle a zájmy Identita s prostředím (místní firma x nadnárodní společnost, developerská společnost), rodinné firmy 6

7 7 Město Turnov – Odbor cestovního ruchu si Vás dovolují pozvat na Setkání podnikatelů a dalších subjektů v cestovním ruchu Setkání se uskuteční v úterý 26. 11. 2013 od 15:30 hod. v zasedací místnosti č.: 215 Městského úřadu v Turnově. Program: Zahájení a přivítání účastníků Představení přítomných podnikatelů Zhodnocení turistické sezóny 2013, návštěvnost Regionálního turistického informačního centra (RTIC). Představení projektů Odboru cestovního ruchu Spolupráce RTIC s podnikateli a subjekty (získávání a poskytování informací, propagační materiály, tiskoviny, možnost inzerce) Nové webové stránky regionu Český ráj – představí zástupce Sdružení Český ráj Různé – připomínky, podněty, diskuse setkání je určeno pro ubytovací a stravovací zařízení ale i provozovatele památek a dalších turistických cílů na Turnovsku.

8 8 SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA ČERNOŠICE S MÍSTNÍMI ZASTUPITELI Dne 4. prosince od 19:00 se v novém městském sále v Centru Vráž pořádáme setkání s místními podnikateli (majitelé/provozovatelé obchodů, služeb, restaurací a dalších provozoven na území Černošic). Podnikatelům uvedeným na webové stránce města byly zaslány pozvánky emailem, popř. poštou.. V rámci setkání se budeme věnovat mimo jiné těmto tématům: - Možnosti propagace skrze město · Nařízení o regulaci reklamy od 1.1.2014, nový systém firemních směrovek · Informace o investičních prioritách města a výhledu na příští roky · Další možnosti vzájemné spolupráce města a místních podnikatelů (diskuze) · Technické služby - smlouvy na separovaný odpad a likvidaci odpadu · Městská policie – poradenství k zajištění objektů, proškolení pro krizové situace · Další, různé. Setkání bude pojato jako interaktivní a otevřené - očekáváme Vaše aktivní zapojení do diskuze, budeme připraveni na otázky, návrhy a připomínky. Pokud Vám mezi navrženými tématy něco chybí, prosím napište nám předem a my program doplníme. Ze strany města budou kromě starosty přítomni vedoucí Technických služeb, Odboru investic a správy majetku, Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, městská právnička a velitel Městské policie.

9 R EALIZACE VZ Ekonomická role - příjmy z daní a poplatků- financování VZ - firemní kultura a sponzorství (příspěvky na místní aktivity - Škoda, Procter and Gambler, Phillip Morris x malé firmy a podnikatelé) - podpora při řešení problémů (osvětlení, chodníky, kanalizace apod.) 9

10 Z APOJENÍ PS DO REALIZACE MÍSTNÍHO VZ B ROUMOV 10

11 11

12 P ARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ Realizace investic veřejného sektoru na základě dlouhodobých dohod a smluv mezi veřejným a soukromým sektorem Soukromý sektor zajišťuje sám ty veřejné statky na které nemá veřejná správa dostatečné kapacity Kombinace výhod soukromého a veřejného sektoru Dlouhodobý charakter – 30 let! Velká Británie, USA Na úrovni EU – zelená kniha o PPP, specifika jednotlivých legislativ 12

13 C O JE PPP? Spolupráce veřejného a soukromého sektoru Známe mnoho forem partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, závisí na politickém prostředí environment, povaze investic a zkušenostem soukromé firmy Design- Build Design- Build- Maintai n Design- Build- Operate Design- Build- Operate - Maintai n Build- Own- Operate - Maintai n Build- Own- Operate Odpovědnost veřejného sektoru Odpovědnost soukromého sektoru Divestitur e ConcessionLeaseManagemen t contracts Service Contracts Existing Services and Facilities

14 Z AMĚŘENÍ PPP PROJEKTŮ 14 Široká škála odvětví Doprava Zpracování odpadu Bytová výstavba Vzdělání (školy, univerzity) Zdravotnictví (základní péče, nemocnice) Obrana Justice (soudy, vězení) Tísňové služby (policie, hasiči, záchranná služba) Stavby veřejného sektoru (ubytování, knihovny, volný čas atd.)

15 Ř ÍČANY, R YCHTÁŘKA 15

16 PARTNERSTVÍ SE SOUKROMÝM SEKTOREM Spolupráce se soukromým sektorem jako významný nástroj rozvoje místa/regionu Pozice spolupráce: 1. Konzultace a společná výměna informací 2. Sdílení nápadů a potřeb 3. Společný postup 4. PS jako aktér zajišťování veřejných statků Spolupráce se soukromým sektorem = vždy PPP !!! Široký koncept ve kterém studujeme vzájemné vztahy a komunikaci ve vztahu k rozvojovým aktivitám v území 16

17 L IMITUJÍCÍ FAKTORY VSTUPU PS DO VEP Fungující vnější kontrola – limity soukromého sektoru! Kontrolní role veřejného sektoru a občanského sektoru Právní řád a vynutitelnost práva Nedostatek zkušeností a znalostí Technická a manažerská kapacita veřejné správy (umění uzavřít dohodu, znalosti investičního managementu…) Finanční kompetence místních a regionálních samospráv Neexistence a malé využití strategického řízení, především střednědobého a dlouhodobého Odpovědnost za dlouhodobé projekty Nedostatek komunikace Nedostatečná spolupráce mezi veřejnou správou a veřejností a soukromým sektorem Korupce, místní zájmové skupiny, lobbing Nedůvěra společnosti 17


Stáhnout ppt "S UBJEKTY VEŘEJNÝCH POLITIK Soukromý sektor a jeho role ve veřejné politice."

Podobné prezentace


Reklamy Google