Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 11 DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 11 DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 11 DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 2 Příprava projektu Hledání cesty Dotazníkové šetření mezi rodiči Nalezení řešení = projekt OP LZZ, výzva č. 81 Inspirace dětskou skupinou MPSV

3 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 3 Projekt MPO I Projekt „Inovace při slaďování pracovního a rodinného života“, reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 Oficiální zahájení projektu 1. 9. 2013, ukončení k 30. 11. 2015 Rozpočet = 9 775 590,- Kč - 95% (9 286 811,- Kč) z ESF a jen 5% (488 779,- Kč) ze státního rozpočtu Mezinárodní spolupráce

4 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 4 Projekt MPO II Cílová skupina = primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu, sekundární cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejné správy (ministerstva a územní samosprávných celků) Cíl projektu = v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ministerstva, zavést je do praxe Výstupy projektu = opatření na podporu sladění rodinného a pracovního života (včetně dětské skupiny), metodika pro oblast státní správy (národní i evropskou legislativu, vztahující se k této oblasti, dobrou praxi zahraničních partnerů a spolupracujících organizací s uvedením konkrétních příkladů, konkrétní opatření realizovaná na Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s výsledky pilotního ověření), 2 mezinárodní semináře a 1 závěrečná konference

5 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 5 Mezinárodní spolupráce I obec Lenartov (Slovensko) – ocenění Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky v roce 2012 jako „Zaměstnavatel vstřícný k rodině, rovnosti a rovné příležitosti“ a to v oblasti podílu žen na řízení organizace a v oblasti podpory slaďování rodinného a pracovního života.

6 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 6 Mezinárodní spolupráce II Univerzita Flensburg (DE) – služby péče o děti pro zaměstnance i studenty (dětský koutek, zařízení péče o děti Tagesstätte), projekt KarriereFamiliePLUS, předškolní program technických dovedností „Versuch macht klug"

7 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 7 Zřízení dětské skupiny na MPO Zřízena Opatřením ministra č. 22/2013 Podmínky dle norem připravovaného Zákona o dětské skupině, pilotní projekt předškolního zařízení péče o děti Kapacita max. 12 dětí současně (2 – 6 let), v rámci prodloužení projektu je plánováno rozšíření počtu dětí na 18. Kritéria pro výběr dětí (doporučení od nadřízeného, matka/otec samoživitel/ka, délka pracovního poměru na MPO, nepřijetí do státní MŠ apod.) + povinnost potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

8 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 8 Příprava prostor pro dětskou skupinu Od 5. 3. 2014 do 31. 3. 2014 bylo otevřeno výběrové řízení „Stavební úpravy zařízení péče o děti předškolního věku na MPO“, v rámci kterého byl vybrán dodavatel Silba s.r.o. Rekonstrukce byla zahájena dne 12. května 2014 a společně s vybavením pro dětskou skupinu byla hrazena z projektu OP LZZ „Slaďování pracovního a rodinného života“. Rekonstrukce prostor byla dokončena dne 26. června 2014.

9 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 9 Výběr pečujících osob Probíhal ve 3 kolech a součástí byla také praktická zkouška, která proběhla v dvoukolovém řízení v předškolních zařízeních pro děti od 2 let 2 pečující osoby s příslušnou odbornou kvalifikací a jedna pečující osoba jako výpomoc Plán péče a výchovy dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání přizpůsobený dětem od 2 let VŠ vzdělaný personál (pedagogika, sociální práce)

10 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 10 Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro mateřské školy Uzpůsoben věku dětí Zaměření na technické vzdělávání – rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti apod. u mladších dětí, pokusy u starších Individuální přístup k dětem a jejich potřebám (rozvoj řeči, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, u starších předškolní příprava) Vzdělávací program

11 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 11 Dne 1. července 2014 byl zahájen prázdninový provoz dětské skupiny a oficiální otevření dětské skupiny proběhlo za účasti ministra průmyslu a obchodu dne 16. září 2014. Aktuálně je dětská skupina plně obsazena, navštěvuje ji 12 dětí. http://detska-skupina-mpo.webnode.cz Zahájení provozu dětské skupiny

12 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 12 Udržitelnost zařízení Provoz dětské skupiny bude pokračovat po skončení projektu za tržních podmínek s možným příspěvkem ministerstva v rámci zákonných možností Dětská skupina i po přijetí Zákona o dětských skupinách Nový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Primárně pro zaměstnance MPO a podřízených organizací, při nenaplnění kapacity v budoucnu případné přijetí i dalších dětí mimo MPO.

13 Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 13 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Križanová tel.: 224 852 471 e-mail: krizanova.ivana@mpo.czkrizanova.ivana@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/81.00005 11 DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google