Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo průmyslu a obchodu"— Transkript prezentace:

1 DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Ivana Križanová Manažerka projektu Inovace při slaďování pracovního a rodinného života Reg.č. CZ.1.04/5.1.00/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Příprava projektu Hledání cesty Dotazníkové šetření mezi rodiči
Nalezení řešení = projekt OP LZZ, výzva č. 81 Inspirace dětskou skupinou MPSV Dotazníkové šetření – kolega Nestával – Gender Focal Point za MPO

3 Projekt MPO I Projekt „Inovace při slaďování pracovního a rodinného života“, reg. č. CZ.1.04/5.1.00/ Oficiální zahájení projektu , ukončení k Rozpočet = ,- Kč - 95% ( ,- Kč) z ESF a jen 5% ( ,- Kč) ze státního rozpočtu Mezinárodní spolupráce Ukončení bylo plánováno k , nicméně po dohodě s MPSV, řídícím orgánem OP LZZ, bylo dohodnuto prodloužení projektu o 5 měsíců a ukončení je tedy plánováno na

4 Projekt MPO II Cílová skupina = primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu, sekundární cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejné správy (ministerstva a územní samosprávných celků) Cíl projektu = v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČR přenést inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat, zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ministerstva, zavést je do praxe Výstupy projektu = opatření na podporu sladění rodinného a pracovního života (včetně dětské skupiny), metodika pro oblast státní správy (národní i evropskou legislativu, vztahující se k této oblasti, dobrou praxi zahraničních partnerů a spolupracujících organizací s uvedením konkrétních příkladů, konkrétní opatření realizovaná na Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu s výsledky pilotního ověření), 2 mezinárodní semináře a 1 závěrečná konference

5 Mezinárodní spolupráce I
obec Lenartov (Slovensko) – ocenění Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky v roce 2012 jako „Zaměstnavatel vstřícný k rodině, rovnosti a rovné příležitosti“ a to v oblasti podílu žen na řízení organizace a v oblasti podpory slaďování rodinného a pracovního života. Obec Lenartov Přizpůsobení pracovní doby - rodiče/zaměstnanci mají možnost doprovodit ráno děti do školních zařízení (pracovní doba od 7:00, 7:30, nebo 8:00), možností zastupitelnosti zaměstnanců (v případě dlouhodobé nemoci, dovolených, zkoušek...). Stejné šance zaměstnancům i zaměstnankyním uplatnit se v kariérovém postupu, mezi zaměstnanci převažují ženy ve vedoucích pozicích.

6 Mezinárodní spolupráce II
Univerzita Flensburg (DE) – služby péče o děti pro zaměstnance i studenty (dětský koutek, zařízení péče o děti Tagesstätte), projekt KarriereFamiliePLUS, předškolní program technických dovedností „Versuch macht klug"

7 Zřízení dětské skupiny na MPO
Zřízena Opatřením ministra č. 22/2013 Podmínky dle norem připravovaného Zákona o dětské skupině, pilotní projekt předškolního zařízení péče o děti Kapacita max. 12 dětí současně (2 – 6 let), v rámci prodloužení projektu je plánováno rozšíření počtu dětí na 18. Kritéria pro výběr dětí (doporučení od nadřízeného, matka/otec samoživitel/ka, délka pracovního poměru na MPO, nepřijetí do státní MŠ apod.) + povinnost potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

8 Příprava prostor pro dětskou skupinu
Od do bylo otevřeno výběrové řízení „Stavební úpravy zařízení péče o děti předškolního věku na MPO“, v rámci kterého byl vybrán dodavatel Silba s.r.o. Rekonstrukce byla zahájena dne 12. května 2014 a společně s vybavením pro dětskou skupinu byla hrazena z projektu OP LZZ „Slaďování pracovního a rodinného života“. Rekonstrukce prostor byla dokončena dne 26. června 2014.

9 Výběr pečujících osob Probíhal ve 3 kolech a součástí byla také praktická zkouška, která proběhla v dvoukolovém řízení v předškolních zařízeních pro děti od 2 let 2 pečující osoby s příslušnou odbornou kvalifikací a jedna pečující osoba jako výpomoc Plán péče a výchovy dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání přizpůsobený dětem od 2 let VŠ vzdělaný personál (pedagogika, sociální práce)

10 Vzdělávací program Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro mateřské školy Uzpůsoben věku dětí Zaměření na technické vzdělávání – rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti apod. u mladších dětí, pokusy u starších Individuální přístup k dětem a jejich potřebám (rozvoj řeči, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, u starších předškolní příprava)

11 Zahájení provozu dětské skupiny
Dne 1. července 2014 byl zahájen prázdninový provoz dětské skupiny a oficiální otevření dětské skupiny proběhlo za účasti ministra průmyslu a obchodu dne 16. září 2014. Aktuálně je dětská skupina plně obsazena, navštěvuje ji 12 dětí.

12 Udržitelnost zařízení
Provoz dětské skupiny bude pokračovat po skončení projektu za tržních podmínek s možným příspěvkem ministerstva v rámci zákonných možností Dětská skupina i po přijetí Zákona o dětských skupinách Nový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost ( ) Primárně pro zaměstnance MPO a podřízených organizací, při nenaplnění kapacity v budoucnu případné přijetí i dalších dětí mimo MPO.

13 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Križanová tel
Děkuji za pozornost Ing. Ivana Križanová tel.:


Stáhnout ppt "DĚTSKÁ SKUPINA Ministerstvo průmyslu a obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google