Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MŽP Likvidace škod po živelních pohromách – 115270 podprogram „MŽP Povodně 2013“ Mgr. Sabina Hamanová oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MŽP Likvidace škod po živelních pohromách – 115270 podprogram „MŽP Povodně 2013“ Mgr. Sabina Hamanová oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP"— Transkript prezentace:

1 MŽP Likvidace škod po živelních pohromách – 115270 podprogram „MŽP Povodně 2013“ Mgr. Sabina Hamanová oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP Sabina.Hamanova@mzp.cz +420 267 122 031

2 Obsah prezentace 1.Seznámení s programem Likvidace škod 2.Podprogram „MŽP Povodně 2013“ 3.Administrace 4.Financování 5.Žadatelé VD Jordán

3 Program Likvidace škod po živelních pohromách titul podléhá schválení Ministerstva financí, schváleno 24. června 2014 Směrnice MŽP č. 8/2014 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“, podprogramu „MŽP Povodně 2013“ schválena 3. září 2014 Program v současnosti zahrnuji 3 podprogramy:  Podprogram 115 271 MŽP Povodně 2010  Podprogram 115 272 MŽP Povodně 2013  Podprogram 115 27X Přívalové srážky JMK 2014

4 Podprogram „MŽP Povodně 2013“ vztahuje se na likvidaci škod po povodních v sedmi krajích*, kde byl v červnu 2013 vyhlášen stav nouze a nebezpečí dotační titul má následující cíle: 1.Rekonstrukce a opravy čistíren odpadních vod 2.Dekontaminace půdy 3.Dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod 4.Obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny 5.Obnova přirozené funkce vodních toků 6.Odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP podprogram vznikl na základě § 4 odst. 3 zákona č. 12/2002 Sb. (o státní pomoci při obnově postižené živelní pohromou), po předložení strategických dokumentů vládě ke schválení * Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královehradecký kraj a hlavní město Praha

5 Administrace podprogramu OOV MŽP – správce programu SFŽP ČR – administrátor programu nyní probíhá věcné hodnocení investičních záměrů, odborní hodnotitelé jsou:  odbor ochrany vod MŽP (cíle 1 a 3)  AOPK ČR (cíle 4 a 5)  ČGS (sesuvy a skalní řícení v rámci cíle 4)  odbor 750 - odbor environmentálních rizik a ekologických škod proces rozdělen do 2 kroků:  1. Registrace akce (ukončeno k 3. říjnu 2014)  2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (realizace do 31. prosince 2015) k 12. 12. 2014 registrováno 100 žádostí

6 Administrace podprogramu Obr. 1 Jednotlivé kroky administrace podprogramu mezi žadatelem, administrátorem, odborným hodnotitelem a správcem podprogramu v 1. kroku (obdoba u 2. kroku a ZVA)

7 Financování podprogramu finančními prostředky určeny vládou jako finanční pomoc státu a jsou poskytovány:  systémové dotace z kapitoly MŽP (max. 80 % u externistů a až 100 % u resortních organizací)  vlastní zdroje žadatelů (min. 20 %) na základě Usnesení vlády č. 845 ze dne 6. listopadu 2013 o změně Usnesení vlády č. 580 bude kapitola 315 MŽP posílena celkem o 568.620.000 Kč na realizaci těchto cílů zatím od MF přidělená částka:  91.572.000 Kč (za rok 2013, přesun i do roku 2014)  32.000.000 Kč na rok 2014  v roce 2015 se bude žádat cca o 140.000.000 Kč

8 v podprogramu „MŽP Povodně 2013“:  Město Tábor – Sanace havárie svahu – úsek pod sladovnou, dotace 11 818 615 Kč (již RoPD)  Město Tábor – Stabilizace návodního svahu hráze rybníka Jordán, dotace 13 711 470 Kč (RA) Žadatelé VD Jordán

9 Děkuji za pozornost Mgr. Sabina Hamanová oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP Sabina.Hamanova@mzp.cz +420 267 122 031


Stáhnout ppt "MŽP Likvidace škod po živelních pohromách – 115270 podprogram „MŽP Povodně 2013“ Mgr. Sabina Hamanová oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google