Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Knapešová, VSRR Petra Skaláková, VSRR Vendula Hrstková,VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Knapešová, VSRR Petra Skaláková, VSRR Vendula Hrstková,VSRR."— Transkript prezentace:

1 Jana Knapešová, VSRR Petra Skaláková, VSRR Vendula Hrstková,VSRR

2 CP, který má svou hodnotu může být v podobě listinné (fyzicky existují → plášť + kupónový arch s talónem, ten je pro vydání nového archu) nebo v podobě zaknihované (fyzicky neexistují, vedou se o nich záznamy) je potvrzením o závazku – dluhu (emitenta vůči majiteli CP) a zároveň je potvrzením pohledávky (majitele vůči emitentovi) dělí se stejně jako finanční trh, ale navíc podle převoditelnosti – nepřevoditelné (vrubopis) a volně převoditelné (smí se prodávat, výměna → volný)

3  n a jméno, nepřevoditelné a řad, nepřevoditelné a majitele / doručitele, volně převoditelné

4 ŠEK je převoditelný cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku šekovníkovi (bance), aby vyplatila oprávněnému majiteli šeku uvedenou šekovou částku. Jsou použitelné: a)pro výběr hotovosti (šeky pokladní) a)pro bezhotovostní převody na účet Použití šeků v mezinárodním platebním styku se řídí:  Zásadami Ženevské a Anglosaské konvence. V ČR platí pro použití šeků zákon směnečný a šekový 191/1950 Sb.

5 písemná forma a jeden jazyk, v němž je šek sepsán slovo šek v souvislém textu bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou sumu jméno šekovníka šeková částka místo platební (domicil), není-li uvedeno, platí za místo platební sídlo šekovníka datum a místo vystavení, pokud není místo uvedeno, platí za něj sídlo výstavce šeku podpis výstavce v souladu s podpisovým vzorem na účtu

6 Výstavce šeku Šekovník Majitel šeku Inkasní banka Soukromá osoba či banka přikazuje zaplatit z účtu výstavce šekovou částku Subjekt, obvykle banka, u něhož je šek proplacen, není šekově závaznou osobou (vyjma zaručených šeků) Šekový věřitel, uveden na šeku jmenovitě (šek na jméno) či neuveden na šeku jmenovitě, pak je vlastník šeku pokládán za oprávněného majitele (šek na doručitele) Vystupuje v případě přijetí šeku k inkasu

7 1.Splatnost šeků: 8 dnů pro šek vystavený a splatný v témže státě 20 dnů pro šek vystavený v jednom a splatný ve druhém státě 70 dnů pro šek vystavený v jednom kontinentě a splatný v jiném kontinentě Šek je při předložení šekovníkovi vždy splatný 2. Žirování šeku – písemný převod šeku na dalšího majitele

8 3) Krosování šeku – úkon na líci šeku, umožňuje proplacení šeku pouze bezhotovostním způsobem Krosování: a)všeobecné – dvě rovnoběžné čáry na líci šeku s označením „banka“ b)zvláštní – dvě rovnoběžné čáry na líci šeku s označením konkrétní banky 4. Přijetí šeku k inkasu: přijetí šeku bankou klienta k obstarání proplacení u šekovníka Eskontováním Cash letter systém = zálohové připsání platby s možností storna After final payment = výplata šeku až po obdržení platby od šekovníka

9 5. Stop payment příkaz k zastavení šekové platby, dává výstavce šeku šekovníkovi 6. Protest šeku – úřední zjištění skutečnosti, že šek byl řádně předložen k proplacení a nebyl proplacen 7. Šekové rukojemství (aval) = zajištění šekového závazku třetí osobou

10 CP, kde se dlužník zavazuje, že zaplatí částku na směnce dělí se na: vlastní – výstavce je dlužník, věřitel ….Za tuto směnku zaplatím… cizí – výstavce je věřitel, dlužník ….Za tuto směnku zaplaťte… 1) Vlastní směnka - vystavuje ji dlužník a zavazuje se, že zaplatí věřiteli - obsahuje slovo „zaplatím“ ( 2 osoby – výstavce a remitent, může se využít při půjčkách) 2) Cizí směnka(trata) - výstavce přikazuje jiné osobě (směnečníkovi) směnku zaplatit cizí osobě - směnečník s tím musí vyjádřit souhlas = směnku akceptovat (obsahuje slovo „zaplaťte“) 3) Směnka k úhradě - máme zaplatit, je to náš závazek, dluh 4) Směnka k inkasu - má nám být zaplaceno, je to naše pohledávka 5) Finanční směnka - k půjčce 6) Obchodní směnka - prodej zboží a služeb 7) Směnka na vlastní řad - směnka cizí, ve které se výstavce sám označí za remitenta 8) Zastřená směnka vlastní - označení na řad (komu), výstavce se zároveň označí za směnečníka

11 ! Bez podstatných náležitostí směnka není platná Slovo „směnka“ v textu Bezpodmínečný příkaz „zaplaťte“, „zaplatím“ určitou částku Identifikace výstavce s jeho podpisem Identifikace směnečníka Částka – musí být 2x – slovy a čísly Datum a místo vystavení Datum a místo splatnosti Jméno směnečného dlužníka a věřitele

12 ! Bez nepodstatných náležitostí je směnka platná Pokud není datum splatnosti = směnka „na viděnou“ Pokud není místo placení = směnka je splatná přímo u dlužníka Domicil – nepovinné – uvedení platebního místa na směnce Aval – podpis další osoby, která ručí za zaplacení směnky (pokud dlužník nezaplatí, směnku musí zaplatit tento ručitel) Úroková doložka – platba úroků Akcept – přijmutí závazku ze směnky – podpis (nejčastěji dlužník, může to být i 3. osoba)

13 Odkup směnky před lhůtou splatnosti Provádí ho banka (převod směnky na jiného majitele) Majitel směnky tím získá hotovost (ne ale celou částku – sráží se diskont) banka si při eskontování srazí úrok ze směnky = diskont

14 1) Fixní směnka – přesné datum 2) Vista směnka – na viděnou – za tuto směnku zaplaťte po předložení 3) Data směnka – za tuto směnku zaplaťte do xx dní (měsíců) 4) Lhůtní vista směnka – směnka musí být zaplacena za určitou dobu po předložení – za tuto směnku zaplaťte do xx dnů po předložení

15

16  Je to jeden z nejčastějších daňových dokladů, který se používá mezi Fo a Po při úhradě ceny za vydané zboží nebo provedenou službu.  Vzhled faktury není daný, pokud nepoužíváte účetní software, můžete si vytvořit svou fakturu např. v Excelu.

17 Vyplývají z: §Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 11 účetní doklady §Připojuje se- Zákon o DPH Další prameny: §Živnostenský zákon §Zákon o registračních pokladnách §Zákon o ochraně spotřebitele

18 označení faktura jméno a adresu toho - kdo ji vydal jméno a adresu toho- kdo ji přijal datum vydání, datum splatnosti částku – na kterou je faktura vystavena pokud je určena pro plátce DPH informace o DPH pořadové číslo podpis vystavovatele faktury a razítko

19 POSTUP PŘI FAKTURACI:  Program Fakturace Zaslání faktury pouze:  v tištěné podobě v obálce  emailem nebo faxem: -Nejjednodušší, nejrychlejší je poslat ji v příloze emailu v běžném formátu: (.doc,.pdf,.xcl,jpg,.png,...) Možnost příjemce jak fakturu uchovat: a) fakturu vytiskne, opatří podpisem osoby a uloží ji v papírově podobě do archívu b) ponechá ji v elektronické podobě, soubor však označí digitálním podpisem a uloží do elektronického archivačního systému

20 http://www.ptas.cz/ceny1/faktura/ http://www.euroekonom.cz/podnikani-faktura-vzor.php http://www.katalog-finance.cz/ekonomicka-literatura-a- casopisy/faktura- vzor- ke-stazeni http://ucetnisvwt.cz/ucetnisvwt/odborna-sekce/clanky/detail- clanku/&link_back=558&clanek=4441 maturitní otázky

21


Stáhnout ppt "Jana Knapešová, VSRR Petra Skaláková, VSRR Vendula Hrstková,VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google