Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvláštnosti větné stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvláštnosti větné stavby"— Transkript prezentace:

1 Zvláštnosti větné stavby
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0115 Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Zvláštnosti větné stavby Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznámí žáky se zvláštnostmi větné stavby a jejich užití ve větě

2 Zvláštnosti větné stavby
SKLADBA (SYNTAX) Zvláštnosti větné stavby

3 - ve struktuře věty se setkáváme s konstrukčními zvláštnostmi a odchylkami od pravidelné větné stavby, které slouží ke stylistickému ozvláštnění textu

4 Druhy zvláštnosti větné stavby:
- oslovení - citoslovce - 5. pád - samostatný větný člen - parenteze (vsuvka) - elipsa (výpustka) - osamostatněný větný člen - apoziopeze (nedokončená věta) - polovětné útvary

5 Oslovení: - skupina slov nebo slovo v 5. pádu (nebo hovorově i v 1.pádu) má funkci upozorňovacího prostředku, ale nesouvisí s větou mluvnicky, protože nerozvíjí žádný větný člen. Odděluje se vždy čárkou. Kdy se vrátíš, Matěji? Josef, pojď mi pomoct! A nyní vám, vážení diváci, představím sólistu.

6 Citoslovce: - zapojují se do věty pouze významově jako prostředek k vyjádření citového zabarvení nebo kontaktový prostředek, mluvnicky s větou nesouvisí. Oddělují se vždy čárkou. Au, to bolí! Hej, počkejte na mě! Vrkú, zaznělo nám nad hlavou.

7 - je kontaktovým prostředkem
5. pád (vokativ): - je kontaktovým prostředkem - s ostatními částmi věty není vázán žádnými skladebními vztahy Hynku! Viléme! Jarmilo! Pane Nováku, dohodneme se okamžitě. !!! pozor !!! užívání vlastního jména v 1. pádě je forma hovorová Pane Novák, nedohodneme se!

8 Samostatný větný člen:
- je výraz, který stojí mimo větu, a to buď před ní (v antepozici) nebo za ní (v postpozici) - oddělujeme ho čárkou, v základní větě na něj odkazuje ukazovací zájmeno nebo příslovce Hudba, ta dovede potěšit. Je tam opravdu pěkně, u moře.

9 Parenteze (vsuvka): - je informace, která nepatří do základní roviny větné struktury - s ostatními částmi věty není vázán žádnými skladebními vztahy Přestože byl Telegraf z českých novin duchovně snad nejvíce spjat s vládní politikou, především s ODS, nerozpakoval se ostře kritizovat některé její kroky z poslední doby. - původní vsuvky typu myslím, prosím poklesly na větné částice a už se nemusí oddělovat ve větě čárkami Přijďte prosím všichni. Sešli jsme se myslím všichni.

10 - často se vypouští slova při dialogu
Elipsa (výpustka): - je vypuštěním výrazu nebo části věty, které jsou z kontextu či situace známé Od táty jsem dostal lyže, od mámy dort. Další! Umíš na kytaru? - často se vypouští slova při dialogu Kdy ses vrátila ze školy? Ve tři odpoledne.

11 Osamostatněný větný člen:
- větný člen dodatečně připojený za větu a oddělený tečkou (pauzou) - používá se k ozvláštnění textu v umělecké literatuře Držela v rukou dopis. Od Petra. Konečně. - nebo vzniká poté, co mluvčí výpověď uzavře a následně ji ještě doplní Musíš k asi ke specialistovi. Do Brna.

12 Apoziopeze (nedokončená věta):
- věta je neúplná, přerušená - označuje se třemi tečkami - nedokončení výpovědi je časté v běžném hovoru (při přerušení, citovém rozrušení) Tak už toho nech, nebo tě … Nejlepší by bylo …

13 Polovětné konstrukce:
- jedná se o celky významově samostatné, oddělené čárkou, ale nesamostatné mluvnicky (nemají přísudek) a) obraty s dějovými adjektivy Četli noviny, ještě vonící tiskem. b) infinitivní konstrukce Nejít tam, neviděl bych ji. c) přechodníkové konstrukce Děvče naříkalo, zalykajíc se slzami.

14 Přiřaď termínu český ekvivalent či vysvětlení termínu:
parenteze apoziopeze osamostatněný větný člen elipsa vokativ vsuvka nedokončená věta dodatečně připojený za větu výpustka 5. pád

15 Urči druhy zvláštnosti větné stavby:
Kdy se vrátíš domů, Jirko? oslovení Brr, to je zima. citoslovce O prázdninách, to nebývám moc doma. samostatný větný člen Já jsem o tom, musím se přiznat, ještě nepřemýšlel. vsuvka – parenteze To se, pokud mi paměť slouží, odehrálo přesně před rokem. vsuvka – parenteze Brodil se bahnem. Po kotníky. Naprosto sám. osamostatněný větný člen Sliby chyby. výpustka - elipsa

16 Doplň patřičnou interpunkci:
Kdy se vrátíš domů Jirko? Kdy se vrátíš domů, Jirko? Brr to je zima. Brr, to je zima. O prázdninách to nebývám moc doma. O prázdninách, to nebývám moc doma. Já jsem o tom musím se přiznat ještě nepřemýšlel. Já jsem o tom, musím se přiznat, ještě nepřemýšlel. To se pokud mi paměť slouží odehrálo přesně před rokem. To se, pokud mi paměť slouží, odehrálo přesně před rokem.

17 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola 2005 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Zvláštnosti větné stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google