Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Nepravidelnosti větné stavby Ročník: 3. – 4. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Zvláštnosti větné stavby, záměrné odchylky od větné stavby a chyby ve větné stavbě, jejich realizace a rozpoznání. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 NEPRAVIDELNOSTI VĚTNÉ STAVBY

3 Zvláštnosti větné stavby
záměrné a náležité zvláštnosti od pravidelné větné stavby, které slouží ke stylistickému ozvláštnění textu nepovažujeme je za chyby výrazy stojící mimo větnou stavbu, které do věty mluvnicky nezačleňujeme: oslovení: skupina slov nebo slovo v 5. pádu (hovorově v 1. pádu), nerozvíjí žádný větný člen, má funkci upozorňovací, slouží jako kontaktový prostředek, vždy odděleno čárkou Pane Svobodo, dostavte se co nejdříve. Nyní mi dovolte, vážení posluchači, představit …

4 Zvláštnosti větné stavby
citoslovce: do věty se zapojují pouze významově jako kontaktový prostředek nebo k vyjádření expresivity, mluvnicky s ní nesouvisí, oddělují se čárkou (v případě, kdy se spojují s jiným větným členem ve skladební dvojici, vyjadřují přísudek, podmět atd., jsou do věty zapojeny i mluvnicky, např. Hurá znělo stadionem. Batole bác na podlahu.) Au, to je bolest! Pst, někoho slyším přicházet! Fuj, to jsem se lekla! samostatný větný člen: výraz stojící mimo větu, před větou – antepozice, za větou – postpozice, ve větě na něj odkazuje ukazovací zájmeno nebo příslovce, oddělujeme čárkou Bylo tam opravdu krásně, na horách. Zmrzlina, ta mi chutná.

5 Zvláštnosti větné stavby
vsuvka (parenteze): věta nebo slovní výraz, které s větou významově souvisí, ale nejsou mluvnicky začleněny, funkce doplňujících informací, hodnotících poznámek, odděluje se čárkami, pomlčkami, závorkami (některé vsuvky se však staly větnými částicemi a čárkou se oddělovat nemusí – Zítra bude myslím pršet. Přijďte prosím včas.) Já jsem to, musím se přiznat, ještě nezjišťoval. Autorům slovníku – Janda, Novák – se podařilo zachytit moderní podobu jazyka. V Anglii (jezdí za příbuznými) se vždy cítí příjemně.

6 Zvláštnosti větné stavby
polovětné útvary: čárkou oddělené a významově samostatné celky, které však nejsou samostatné mluvnicky, nemají přísudek obraty s dějovými přídavnými jmény: přídavné jméno vytvořené z příčestí nebo přechodníku slovesa Šli lesem, ještě vonícím náhlou letní bouřkou. b) infinitivní konstrukce: volné infinitivní obraty, podmínkové Nevidět to na vlastní oči, neuvěřím. c) přechodníkové konstrukce: rozvitý přechodník ve funkci doplňku Matka se usmívala, plakajíc štěstím.

7 Záměrné odchylky od pravidelné větné stavby
úmyslné odchylky nepovažujeme za chybné slouží ke stylistickému ozvláštnění textu v umělecké literatuře, ve větách s nadčasovou platností, v případech, kdy známe kontext osamostatněný větný člen: dodatečně připojený za větu, oddělený čárkou, autor výpověď uzavře a následně ji doplní Musím k tetě. Do Prahy. Ještě dnes. elipsa (výpustka): vynechaná slova, která jinak náleží do větné stavby, vyrozumíme z kontextu nebo ze zkušenosti příjemce, častá při dialogu Dám si červené (víno). Umíš (hrát) na klavír? Sliby (jsou) chyby. My už musíme (odejít). My o vlku a vlk (je) za dveřmi.

8 Záměrné odchylky od pravidelné větné stavby
apoziopeze (nedokončená věta): přerušená, neúplná věta, častá v běžném hovoru, autor buď neví, jak větu dokončit, nebo je přerušen partnerem v dialogu, označuje se třemi tečkami Odejdi, nebo…

9 Chyby ve větné stavbě v písemném projevu vždy považujeme za chybné následující odchylky od větné stavby (v nepřipravených mluvených projevech jsou častější a nejsou hodnoceny natolik přísně, často bývají způsobeny snahou vyjádřit se stručně, někdy častým užíváním přestávají být vnímány jako chyby: diskutovat o problémech – diskutovat problémy): anakolut (vyšinutí z větné stavby): uprostřed věty se změní její započatá stavba Kdo ztratil peněženku, je na vrátnici. (…, má ji na vrátnici.) Vhodné je vyřešení těchto tří problémů, z toho jeden rozpočtový, dva personální. (…, z toho jednoho rozpočtového, dvou spíše personálních.)

10 Chyby ve větné stavbě zeugma (zanedbání dvojí vazby): spřežení dvou různých vazeb slovesa nebo jiného dějového slova Opovrhoval a nenáviděl svého šéfa. (Opovrhoval [7. p.] svým šéfem a nenáviděl [4. p.] ho.) Zajímali se a také na internetu vyhledávali aktuální politické události. Zajímali se o (4. p.) aktuální politické události a také je na internetu vyhledávali. kontaminace (směšování, křížení vazeb): směšování dvou různých vazeb nebo dějových jmen podobného významu schopen čeho (2. p.), ochoten k čemu (3. p.) = schopen k čemu (3. p.)

11 Chyby ve větné stavbě atrakce (skladební spodoba): automatické přizpůsobení podoby závislého členu podobě členu řídícího před sluncem východem (před slunce východem, před východem slunce) Spoustě lidem je to jedno. (Spoustě lidí je to jedno.)

12 Procvičování Doplňte interpunkci: Chytat ryby to byl jeho koníček. Jana ta si umí poradit. V lese tam je spousta hub. Ach to je krása. On je pořád samé ach! Vosy hrr na děti. Prásk ozval se z lesa výstřel. Z lesa se ozvalo prásk. Pojď Pavle na hřiště s námi. Kde jsi ty loudo tak dlouho? Děti bojíte se čerta? Jednou jsme s kamarádem bylo to v létě jeli na Okoř. O prázdninách jsme s maminkou měla také dovolenou jeli k moři. Stalo se to pokud se nemýlím koncem ledna. Podejte mi prosím průkaz.

13 Procvičování Opravte anakolut a zeugma: My dva, ty a já, s námi je všechno v pořádku. Nutnou podmínkou je prezentace výsledků vaší práce, z toho alespoň jedna cizojazyčná. Každý, kdo chce jet, je třeba, aby se co nejdříve přihlásil. Naši odborníci, zvyklí na určité podmínky, když přijedou jinam, těžko se jim přizpůsobuje. Autobusy přijíždí a odjíždí ze stejného stanoviště. Obyvatelé si přáli a dovolávali se míru. Měl rád a obdivoval se svému staršímu kamarádovi. Žáci jsou zapojeni a účastní se mnoha projektů. Toto klima je typické pro státy, kde málo nebo nikdy neprší.

14 Správné řešení 1. Chytat ryby, to byl jeho koníček. Jana, ta si umí poradit. V lese, tam je spousta hub. Ach, to je krása. On je pořád samé ach! Vosy hrr na děti. Prásk, ozval se z lesa výstřel. Z lesa se ozvalo prásk. Pojď, Pavle, na hřiště s námi. Kde jsi, ty loudo, tak dlouho? Děti, bojíte se čerta? Jednou jsme s kamarádem, bylo to v létě, jeli na Okoř. O prázdninách jsme s maminkou, měla také dovolenou, jeli k moři. Stalo se to, pokud se nemýlím, koncem ledna. Podejte mi prosím průkaz.

15 Správné řešení 2. S námi dvěma, tebou a mnou, je všechno v pořádku. Nutnou podmínkou je alespoň jedna cizojazyčná prezentace výsledků vaší práce. Je třeba, aby se každý, kdo chce jet, co nejdříve přihlásil. Když přijedou naši odborníci, zvyklí na určité podmínky, jinam, těžko se jim přizpůsobuje. Autobusy přijíždí na stejné stanoviště a odjíždí z něho. Obyvatelé si přáli mír a dovolávali se ho. Měl rád svého staršího kamaráda a obdivoval se mu. Žáci jsou zapojeni do mnoha projektů a účastní se jich. Toto klima je typické pro státy, kde málo prší nebo nikdy neprší.

16 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google