Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma:Soudržnost (koherence) textu Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:Říjen 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.3.11.CJL Anotace: Prostředky textové soudržnosti, druhy konektorů a kontaktových prostředků, jejich realizace a využití v textu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 SOUDRŽNOST (KOHERENCE) TEXTU (Konektory a kontaktové prostředky)

3 Konektory text je celek spjatý tématem i formálně (jazykovými prostředky), ve kterém na sebe větné i nevětné výpovědi navazují jazykové prostředky této návaznosti umožňují a zajišťují soudržnost (koherenci) textu, nazýváme je konektory a kontaktové prostředky konektory navazovací: zapojují větu do kontextu To přece nemůžeš udělat. A stejně to udělám. konektory usouvztažňovací: odkazují na situaci nebo text Teď bydlím v Brně, sem jsem se přistěhoval z Prahy, předtím jsem bydlel v Ostravě, tam mám rodiče.

4 Konektory zvýrazňovací: vyjadřují časové vztahy mimotextové a vztahy k okamžiku promluvy  časové orientátory např.: zatímco, potom, pak, nato, tehdy, teď  místní (prostorové) orientátory např.: tam, tady, sem, zde, jinde

5 Lexikální konektory synonyma Maminka i tatínek brzy přijdou. Oba zůstali déle v práci. opakování pojmenování z předchozí věty Oni zítra půjdou do školy. Půjde s nimi i Pavel. užití odkazovacích a ztotožňovacích výrazů (příslovce, částice) Moji synové, tedy Pavel a Roman, se s námi sejdou doma a tam na ně počkáme. užití nadřazených pojmenování Naše lesy obývají myši, veverky a zajíci. Tito savci…

6 Gramatické konektory syntaktické prostředky, které vyjadřují soulad, nesoulad, čas atd. - spojky když, však, jakmile, ale, ani, a, i aj. koncovky slovesného přísudku při nevyjádřeném podmětu Syn odjel už včera. Těšil se na cestu. mluvnické kategorie sloves – čas, vid: slouží k vyjádření časové návaznosti a posloupnosti děje Dlouho přemýšlel, kam noviny odložil. Konečně je přece jen objevil v kuchyni.

7 Kontaktové prostředky vzbuzují a udržují pozornost adresáta, případně ukončují kontakt oslovení: v úvodu, v průběhu i v závěru projevu, cílem je získat pozornost Vážené dámy a pánové… Vážení posluchači, příště… vybízecí obraty: v mluvené řeči často nadbytečné (že, že ano, viď) Povšimněme si této souvislosti…

8 Komentáře a konektory odkazující přímo k textu komentáře: vsuvky, projevují postoj a názor autora (bohužel), často výrazy opravující a zpřesňující (lépe řečeno, respektive) konektory odkazující přímo k textu: způsoby navazování textu  anaforické: zpět do textu Vraťme se k naší otázce… Jak už bylo řečeno… Zamysleme se opakovaně nad…  kataforické: dopředu do textu V dnešní přednášce se zamyslíme nad… Mým cílem je sdělit posluchačům…

9 exoforické: odkazují mimo text v návaznosti na konkrétní situaci Již tak dlouho diskutované téma… Tamhle je ta ulice… Komentáře a konektory odkazující přímo k textu

10 Procvičování 1.Vytvořte text na libovolné téma (minimální délka 10 vět), navažte na každou výpověď další větou použitím různých typů konektorů, konektory v textu vyznačte: např.: Letošní prázdniny strávíme v Itálii. Tato evropská země vyniká množstvím historických kulturních památek. Z nich je pro nás…

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890. MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-862-8536-7.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."

Podobné prezentace


Reklamy Google