Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o slovní zásobě Cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o slovní zásobě Cvičení"— Transkript prezentace:

1 Nauka o slovní zásobě Cvičení
CJL - mluvnice Nauka o slovní zásobě Cvičení Mgr. Zina Omelková

2 Anotace Materiál procvičuje dosažené znalosti o nauce o slovní zásobě, doplňuje vědomosti získané výkladem. Žáci pracují samostatně, následuje zpětná kontrola a vysvětlení případných nejasností učitelem. Autor Mgr. Zina Omelková (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova český jazyk, slovní zásoba Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí CJL.

3 Nauka o slovní zásobě Synonyma: teta – tetička děvčátko – holčička
Rozlište, v kterých případech jde o dvojici synonym a v kterých nikoli: teta – tetička děvčátko – holčička boty – holínky pes – vlčák husa – houser obrovský – nesmírný dělat – pracovat voják – vojín les – hvozd kapusta – zelenina Synonyma: teta – tetička děvčátko – holčička obrovský – nesmírný dělat – pracovat les - hvozd

4 Nauka o slovní zásobě tvrdé dřevo růžové brýle lehká atletika
Z následujících vět vyberte sousloví: Máme nový nábytek z tvrdého dřeva. Dívala se na svět růžovými brýlemi. Lehké atletice jsme dosáhli mnohých úspěchů. Inteligentní člověk může studovat na vysoké škole. O této věci rozhodne městský úřad. tvrdé dřevo růžové brýle lehká atletika vysoká škola městský úřad

5 Nauka o slovní zásobě K odborným názvům, které tvoří sousloví, uveďte jednoslovná synonyma člen reprezentačního mužstva hráč kopané pokutový kop maratónský běh hokejová hůl vrhač koulí skokan o tyči reprezentant fotbalista trestňák maratón hokejka koulař tyčkař

6 Nauka o slovní zásobě Určete v následujících slovech kořeny, předpony a přípony Zálesák, vylovený, rozkousat, stromeček, myslit,rozzuřit, okov,výmysl, viset, myška zá – les –ák vy – lov –ený roz – kous –at strom –eček mysl – it roz – zuř – it o – kov vý – mysl vis – et myš - ka

7 Nauka o slovní zásobě Rozlište slova odvozená a slova složená: prahory, druhohory, plynoměr, plynárna, vodovod, vodník, prosba, kovoprůmysl, hrozit,nastavit,dějepis, spisovatelka, oddíl, včelín Slova odvozená: pra-hory,plynárna, vodník, prosba,hrozit, nastavit, spisovatelka, oddíl, včelín Slova složená: druhohory, plynoměr, vodovod, kovoprůmysl, dějepis

8 Nauka o slovní zásobě Uveďte, jak lze na konci řádku rozdělit tato slova: lavice, novinář, kovářský, oddíl, ranní, měkký, vítězství, mýdlo, čtyřramenný la-vi-ce no- vi- nář ko-vář-ský od-díl ran-ní měk-ký ví-těz-ství mý-dlo čtyř-ra-men-ný

9 Nauka o slovní zásobě Zdroje
MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk. Praha: SPN, 1985.


Stáhnout ppt "Nauka o slovní zásobě Cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google