Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace v chemii52/CH12/27.12. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Přírodní látky Autor: Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace v chemii52/CH12/27.12. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Přírodní látky Autor: Mgr."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace v chemii52/CH12/27.12. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Přírodní látky Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: IX. Tematický okruh: Biokatalyzátory Téma: Enzymy Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad Použité zdroje: - Chemie, učebnice pro devátý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. FRAUS 2003, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie - Vlastní zdroje

2 BIOKATALYZÁTORY ENZYMY

3 Co jsou enzymy? Skupina proteinů Biokatalyzátory, usměrňují a ovlivňují rychlost děje v organismech Aktivátory – urychlují x inhibitory - zbržďují Jsou rychlejší a vybíravější než anorganické katalyzátory Mají substrátovou specifitu ( určitý enzym katalyzuje pouze určitý typ reakce) Pracují v přesně daných podmínkách (teplota, pH prostředí, přítomnost určitých iontů) Reakce katalyzované enzymy probíhají nejrychleji při teplotě, která je blízká teplotě v organismech ( u savců 40°C, u některých bakterií až 90°C Pro činnost některých jsou nezbytné vitamíny Např. v ovoci a zelenině jsou enzymy, které katalyzují oxidaci organických sloučenin vzdušným kyslíkem

4 Názvosloví Triviální : pepsin, trypsin, ptyalin… Systematické : substrát, typ reakce a koncovka –áza např. alkoholdehydrogenáza, sacharáza…..

5 Rozdělení enzymů 6 základních skupin Oxidoreduktázy: přenáší vodík nebo elektron Transferázy: přenáší skupinu Hydrolázy a liázy: štěpí vazby Izomerázy: přesunují atomy nebo skupiny Lipázy: štěpí energeticky bohaté vazby

6 Struktura enzymu Jednoduchá bílkovina Složená bílkovina Nebílkovinná část = koenzym Bílkovinná část = apoenzym Enzymová reakce probíhá v aktivním centru enzymu ( do aktivního centra se může vázat jen určitá molekula)

7 Mechanismus působení Enzym váže substrát do aktivního centra a vytvoří se enzym-substrátový komplex Hypotézy : – Zámek a klíč – komplementarita (aktivní centrum enzymu i substrát mají odpovídající strukturu) – Vznik aktivovaného komplexu – Změna struktury substrátu a aktivního centra enzymu

8 Význam enzymů Enzymy jsou specifické katalyzátory, které se účastní všech dějů v organismu. Katalyzují změny při zrání masa, uplatňují se v mouce při přípravě těsta Enzymy různých mikroorganismů způsobují nežádoucí změny na potravinách při jejich skladování Výrobní postupy, které je využívají se nazývají biotechnologie Např. enzymatickou přeměnou mléka se vyrábějí sýry, tvaroh, kyselé mléko, jogurty…. Enzymy jsou nepostradatelné při výrobě piva, vína, léčiv, chemikálií. Z vhodných mikroorganismů se vyrábějí enzymatické přípravky,které se přidávají do pracích prostředků, uplatňují se při odstraňování ropných látek aj.

9 Doplň následující text Enzymy jsou po chemické stránce složené nebo jednoduché _______________ Jejich funkce spočívá v _______________ rychlosti děje Rychlost děje zpomalují _______________ Rychlost děje zvyšují _______________ Protože katalyzují pouze určité reakce mají tzv. _______________ působení Jejich účinnost je ovlivněna _______________ Výrobní postup využívající enzymy se nazývá _______________ Využívají se například _______________

10 Zdroje http://www.sanbien.com/images/foto/enzym y4.gif http://www.sanbien.com/images/foto/enzym y4.gif http://image.tutorvista.com/content/surface- chemistry/substrates-enzymes-induced-fit- model.jpeg http://image.tutorvista.com/content/surface- chemistry/substrates-enzymes-induced-fit- model.jpeg


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace v chemii52/CH12/27.12. 2012, Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Přírodní látky Autor: Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google