Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o."— Transkript prezentace:

1 Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o.
Stavy nouze v energetice z pohledu krizového řízení a chráněných zájmů státu Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. „Stavy nouze v elektroenergetice – poučení z problémů soustavy dne “ Seminář AEM-SVSE, Praha,

2 Obsah presentace Problémy, které vyvolala globalizace ekonomiky
Výsledky rozborů kritičnosti prvků a skórování rizika kritické infrastruktury v energetice Možnosti ochrany při selhání přenosové soustavy Plánování kontinuity – způsob ochrany

3 1. Problémy, které vyvolala globalizace ekonomiky

4 Zajištění bezpečnosti je úlohou vlády
Ale: Infrastruktura byla zprivatizována: - Energetika - Doprava - Telekomunikace - Zásobování vodou - … Přístup soukromého sektoru: Rizikový management Plánování kontinuity podnikání Plánování obnovy po pohromě Přístup vlády: Odvětvová dosažitelnost Meziodvětvová dosažitelnost ochrana konkurenceschopnosti ochrana KI zajištění obchodní kontinuity

5 Největší problémy Zprivatizované podniky kritické infrastruktury jsou v konkurenčním postavení Problémy podniku jsou vítanou příležitostí pro konkurenci Spolupráce odvětví jako celku je proto problematická Soukromý vlastník posunuje provoz podniku ke hranici technických limitů (např. minimalizace rezerv)

6 Rozklad demokratického systému Eroze demokratického systému
Důsledek: Provoz KI na hranici technických limitů Cílený vícenásobný útok na KI Provoz KI na hranici technických limitů Zvýšená frekvence pohrom Krizová situace přesáhne kapacitu IZS Vyšší četnost krizových situací Rozsáhlé ohrožení zdraví a životů Rozsáhlé ztráty na majetku Omezené ohrožení zdraví a životů Omezené ztráty na majetku Lidé berou osud a právo do svých rukou Rozklad demokratického systému Podhoubí pro radikalizaci a extrémní politické strany Eroze demokratického systému

7 Problém závislosti: kaskádové a vějířové šíření krizové situace
Banální porucha nebo nízkonákladový útok se mohou rozvinout v rozsáhlou krizovou situaci

8 Legislativní nesoulad chápání nouze
Nouzový stav ≠ Stav nouze !!! Vládní odpovědnost Odpovědnost podniku §2 zák. 240/2000 (241/2000) ≠ §2 zák. 458/2000 (91/2005) zajišťuje nezbytné dodávky přerušuje dodávky (chrání se obyvatelstvo) (chrání se en. zařízení)

9 Globalizace  Privatizace  Riziko mezery v bezpečnosti  Legislativa
Vládní odpovědnost Odpovědnost podniku IZS ?!? Čím větší mezera, tím větší nároky na kapacity IZS

10 2. Výsledky rozborů kritičnosti prvků a skórování rizika (kritické infrastruktury v energetice)

11 Smysl rozborů kritičnosti
Ne: popisovat strukturu jednotlivých odvětví kritické infrastruktury Namísto toho: zjistit kritické prvky jednotlivých odvětví kritické infrastruktury

12 Ukázka výsledku skórování rizika

13 ? ! Achilovou patou naší civilizace …
… jsou spíše elektrická vedení, než JE

14 n-5 spolehlivě „zhasne“ na 2-3 týdny republiku

15 N>2  národní blackout
Časový faktor: Přetížení: dopad-minuty, obnova-hodiny Útok: dopad-sekundy, obnova -dny „krok“ od národního blackoutu! Vyrovnaná bilance byla udržována jen velmi těsně, bez plnění kritéria N-1 na výpadek největšího bloku – stav nouze, omezení dodávek pro průmysl, po 9 hodinách provozovatel přenosové sítě problémy zvládnul přípojnicový zkrat vedl k vypnutí osmi vedení přenosové soustavy, vznikl ostrovní provoz a byla krátkodobě omezena výroba ve výši cca 1500 MW. Dispečink ČEPS vyřešil situaci během necelé půlhodiny. – Centrum Prahy postihl velký výpadek proudu. Vypadly čtyři transformátory na rozvodně Praha – Střed. Po dvaceti minutách podařilo dodávky elektřiny částečně obnovit. – Večerní rozsáhlý výpadek na Královéhradecku a Pardubicku trval více než hodinu.

16 3. Možnosti ochrany při selhání přenosové soustavy (situace za stavem nouze)

17 Prioritní doporučení z úkolu VaV pro Ministerstvo vnitra
Zavázat legislativně distribuční společnosti k plánování a přípravě nouzových ostrovních provozů pro veřejné zásobování Zvýšit počet zdrojů schopných startu ze tmy pro zkrácení obnovy provozu po blackoutu Vybrané objekty KI vybavit objektovým zdrojem elektřiny schopným zajistit nouzovou potřebu po dobu 14 dnů (tyto zdroje by měly být „duální“, tj. využitelné i v době mimo krizovou situaci) Zavést management kontinuity u zprivatizovaných podniků KI (součástí je plán krizové připravenosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)

18 Tří-stupňové zabezpečení dodávek elektřiny
Základní: Provoz propojené elektrizační soustavy Nouzový: Ostrovní provoz částí elektrizační soustavy (např. distribuční soustavy) Zajištěný: Ostrovní provoz objektu (stacionární či mobilní objektový zdroj) bez propojení s veřejnou sítí

19 Závěr v oblasti elektroenergetických systémů
Budou patrně nezbytné nové standardy spolehlivosti a bezpečnosti zásobování Na straně dodávky: Přijmout fakt, že narušení provozu je možné Schopnost simulovat/modelovat scénáře Adaptivní sítě schopné vytvářet v případě krize nezávislé ostrovy Na straně spotřeby: Schopnost omezit spotřebu v reálném čase Zajistit minimální nezbytnou potřebu Složky IZS (GŘ HZS) jsou připraveny spolupracovat

20 Závěr z pohledu integrální lidské bezpečnosti
udržitelný rozvoj ekonomický pilíř environmentální pilíř sociální pilíř technologický pilíř bezpečnostní základna veřejný sektor - řízení bezpečnosti (chráněné zájmy) soukromý sektor - řízení kontinuity (obchod/prosperita)

21 4. Plánování kontinuity – způsob ochrany

22 Riziko kontinuity podnikání ovlivňuje tržní hodnotu podniku
CF ( příjmy výdaje ) Tržní hodnota = i r riziko ir1 = 3% + 6% riziková přirážka TH1 ir1 = 3% + 3% riziková přirážka TH2=1,5 x TH1

23 Řízení rizika (jmenovatel v TH) Blackout – riziko na vstupu
VSTUPY VÝSTUPY Obchodní riziko PROCES Palivo/energie Produkty Obchodní riziko Pozitivní přínosy Technologické Provozní Finanční riziko Suroviny Negativní externality Environmentální riziko

24 BCM je chápán jako scelující proces řízení
Business Continuity Management HAVARIJNÍ PLÁN PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAV. FACILITY MANAGEMENT ŘÍZENÍ VSTUPŮ (UPSTERAM) ISO 9001 ISO 14000 OHSAS 18001 RIZIKOVÝ MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT PLÁN KRIZOVÉ KOMUNIKACE

25 Dva směry ke snížení ztrát

26 Uzavřený cyklus BCP/BCM
Analýza ohrožení organizace B Procvičování,údržba, audit BC Stratege F C BCM Management A E D BC Podniková kultura BC Plánování

27 Business Continuity Institute - BCI, Velká Británie, 10 oblastí certifikace
Management kontinuity – scelující management Analýza dopadů vyřazení funkcí – (podle faktoru času) Hodnocení a řízení rizik – (podle relevantních pohrom) Příprava strategie kontinuity Krizová odezva a záchranné činnosti – včetně zajištění krizového řídícího centra (plán krizové připravenosti dle legislativy ) Návrh a zavedení plánu BCP/IMP Programy zajištění připravenosti a výcviku Krizová komunikace – interní i externí, včetně médií Koordinace s externími subjekty Údržba systému a procvičování funkčnosti A B C D F

28 Plán krizové připravenosti dle zák. 240/2000Sb., n.v.462/2000Sb.
Základní část Vymezení působnosti a odpovědnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby Charakteristika organizace krizového řízení Výčet a analýza krizového ohrožení a jejich dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby Zásady pro používání plánu krizové připravenosti Přílohová část Výpis z krizového plánu  Plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby Plán krizových opatření k řešení krizových stavů Plán nezbytných dodávek Plán opatření hospodářské mobilizace Přehled uzavřených smluv k zabezpečení krizových opatření Plány spojení Topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením Další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů

29 Zkušenosti CityPlanu v kritické infrastruktuře: studie a projekty
Energetické společnosti – Studie strategické bezpečnosti energetických zásobovacích systémů v České republice (2002) Magistrát hlavního města Prahy Studie spolehlivosti a strategické bezpečnosti v energetice (2006) Jihočeský kraj Návrh zabezpečení přiměřené energetické soběstačnosti Jihočeského kraje při vzniku krizových situací (2003) Středočeský kraj Návrh přiměřené energetické soběstačnosti Středočeského kraje při vzniku krizových situací (2005) Pardubický kraj Energetika Pardubického kraje - doložka krizové řízení (2006)

30 Zkušenosti CityPlanu v kritické infrastruktuře: výzkum a vývoj
Ministerstvo vnitra Ochrana obyvatelstva a její vazby na kritickou infrastrukturu v oblasti energetických systémů (2005) Modelové řešení interakce analýzy rizik území pro havarijní a krizové plánování (2005) Ministerstvo pro místní rozvoj Zásady pro sestavování plánů obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, které zohledňují zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2005) Česká grantová agentura Odolnost umělých staveb proti rozrušení dopravní infrastruktury území náhodnými či záměrnými činy (2007) 6th FP, Information Society Technologies Critical Information Infrastructure Research Coordination (CI2RCO, 2007)

31 CityPlan spol. s r.o. kontakt: Ing. Ivan Beneš
adresa: Jindřišská 17, Praha 1 tel.: mobil: fax: www:


Stáhnout ppt "Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google