Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 13..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 13.."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 13.

2 Model důchod - výdaje Výdaje C+G C ΔG 45° Produkt = Důchod ΔGDP

3 Koncept multiplikačního efektu je založen na tom, že zvyšování objemu výdajů (např. stimulací AD) přinese nárůst domácího produktu v ještě větším rozsahu Multiplikátor: 1 / MPS = 1 / (1 – MPC) ΔGDP = 1 / MPS * ΔG = = 1 / (1 – MPC) * ΔG = = 1 / 0,75 * 1000 = 1333,33 = 1 / (1 – 0,25 ) * 1000 = 1333,33

4 Funkce spotřeby (C) Výdaje 1000 45° Produkt 1333

5 Pravda / nepravda Pokud při jakékoliv úrovni důchodu celý svůj důchod spotřebujete, bude Váš mezní sklon k úsporám nula. Bude-li přírůstek Vašeho důchodu 120 Kč a mezní sklon k úsporám činí 1/3, Vaše dodatečná spotřeba (za ceteris paribus) bude 80 Kč. Potenciální produkt může být vymezen jako produkt vytvořený při plné zaměstnanosti. Pravda

6 Pravda / nepravda Klasická křivka AS vychází z předpokladu dokonale pružných mezd a cen, které neustále vyčišťují všechny trhy při plné zaměstnanosti výrobních faktorů. Keynesovské vysvětlení krátkodobé AS je založeno na předpokladu krátkodobě fixních nominálních mzdových sazeb – příslušná křivka AS je potom horizontální nebo pozitivně skloněná. Pravda

7 Jaký existuje vztah mezi mezním sklonem ke spotřebě (MPC) a mezním sklonem k úsporám (MPS)?
MPC je vždy větší než dvojnásobek MPS, což plyne z keynesovského pojetí spotřební funkce MPC se musí vždy rovnat MPS sníženému o hodnotu disponibilního důchodu Úspory jsou doplňkem spotřebních výdajů, proto MPS je doplňkem MPC vzhledem k číslu 1 Přírůstek důchodu se rovná přírůstku spotřeby a přírůstku úspor, proto MPC a MPS se musí rovnat přírůstku důchodu Žádná z odpovědí není správná

8 Uvažujte křivku AD a její možné změny
Uvažujte křivku AD a její možné změny. Jaký vliv budou mít za ceteris paribus následující okolnosti? růst AD – posun křivky AD doprava, pokles AD – posun křivky AD doleva, změna poptávaného množství – posun po křivce AD pesimistická očekávání budoucího ekonomického vývoje růst míry zdanění osobních důchodů růst transferových plateb domácnostem změna cenové hladiny očekávání růstu cenové hladiny pesimistická očekávání budoucího ekonomického vývoje pokles AD – posun křivky AD doleva růst míry zdanění osobních důchodů růst transferových plateb domácnostem růst AD – posun křivky AD doprava změna cenové hladiny změna poptávaného množství – posun po křivce AD očekávání růstu cenové hladiny

9 Uvažujte model AD – AS s klasickou křivkou AS
Uvažujte model AD – AS s klasickou křivkou AS. Za ceteris paribus růst peněžní zásoby povede k: růstu reálného produktu a růstu cenové hladiny poklesu reálného produktu a poklesu cenové hladiny poklesu reálného produktu a cenová hladina zůstane konstantní růstu reálného produktu a cenová hladina zůstane konstantní růstu cenové hladiny a reálný produkt zůstane konstantní

10 Uvažujte ekonomiku se stále rostoucí AD. Křivka AS se zde nemění
Uvažujte ekonomiku se stále rostoucí AD. Křivka AS se zde nemění. Jak se růst AD projeví ve výši zaměstnanosti, reálného produktu a cenové hladiny: podle názorů keynesovských ekonomů? při klasickém tvaru křivky AS? podle názorů keynesovských ekonomů? Zaměstnanost vzroste, reálný produkt vzroste, cenová hladina se nezmění při klasickém tvaru křivky AS? Zaměstnanost se nezmění, reálný produkt se nezmění, cenová hladina vzroste

11 ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci koruny
ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci koruny. Kursové intervence ČNB provede tak, že: nakupuje české koruny a současně nakupuje zahraniční měny prodává české koruny a současně nakupuje zahraniční měny nakupuje české koruny a současně prodává zahraniční měny prodává české koruny a současně prodává zahraniční měny depreciace působí protiinflačně, proto ČNB tuto intervenci neprovede

12 Okruhy úkolů k testu Účetní a ekonomický zisk, oportunitní náklady
Poptávka, nabídka, rovnováha Cenová elasticita Mezní užitek, optimum spotřebitele, rozpočet spotřebitele Náklady TC, VC, FC, atd… Nominální, reální HDP, výpočet HDP Makroekonomická politika

13 Děkuji za pozornost!

14 Dodatek …

15 V uzavřené ekonomice bez vládního sektoru činí příslušný MPS 0,5
V uzavřené ekonomice bez vládního sektoru činí příslušný MPS 0,5. Rovnovážná úrověň HDP činí mil. Kč. O kolik mil. Kč se musí zvýšit investice, aby rovnovážný důchod vzrostl na mil. Kč? o 250 o 500 o 2 250 o 2 500 ze zadaných údajů nelze určit

16 ∆Y = 25000 – 20000 = 5000 = 1/MPS * ∆I => ∆I = 2500

17 Mezní sklon ke spotřebě činí 95 %
Mezní sklon ke spotřebě činí 95 %. Investoři se rozhodli snížit objem investičních výdajů celkem o 2,5 mld. Kč. Jaký účinek bude mít toto rozhodnutí, za ceteris paribus, na rovnovážný národní produkt? sníží se o 50 mld. Kč sníží se o 25 mld. Kč sníží se o 7,5 mld. Kč zvýší se o 2,5 mld. Kč zvýší se o 7,5 mld. Kč

18 S pomocí jednoduchého výdajového multiplikátoru určete o kolik vzroste spotřeba, jestliže dojde k dodatečnému investičnímu výdaji o 1 Kč a mezní sklon ke spotřebě činí 0,9. Přírůstek spotřeby bude (v Kč): 10 9 1 0,9 0,1

19 Dodatečné zvýšení Vašeho příjmu činí 120 Kč
Dodatečné zvýšení Vašeho příjmu činí 120 Kč. Váš mezní sklon ke spotřebě je 0,75. Vypočtěte za ceteris paribus velikost: dodatečné spotřeby 120 * 0,75 = 90 Kč dodatečných úspor 120 – 90 = 30 Kč mezního sklonu k úsporám MPS = 0,25

20 O kolik se zvýší AD (celkové plánované výdaje), jestliže vládní nákupy výrobků a služeb vzrostou o mil. Kč a mezní sklon k úsporám činí 0,25 (za ceteris paribus)? 1 100 mil. Kč 1 200 mil. Kč 1 350 mil. Kč 1 450 mil. Kč žádná z nabídek není správná

21 Do peněžního agregátu M1 nepatří jedna z níže uvedených položek
Do peněžního agregátu M1 nepatří jedna z níže uvedených položek. Označte ji: hotovost ve Vaší peněžence hotovost v pokladně supermarketu vklady na běžných účtech termínovné vklady hotovost ukrytá ve Vašem slamníku

22 Jaký vliv budou mít (za ceteris paribus) na pozitivně skloněnou křivku krátkodobé AS níže uvedené změny? Rozlište pohyb křivky a pohyb po křivce. růst daní z důchodů podniků pokles cen vstupů růst domácí cenové hladiny zvýšení nominálních mzdových sazeb růst daní z důchodů podniků – posun doleva (méně peněz na nové investice) pokles cen vstupů – posun dolů (promítne se do poklesu cen) nebo doprava (promítne se do vyšší produkce) nebo obojí růst domácí cenové hladiny – posun nahoru zvýšení nominálních mzdových sazeb – posun nahoru

23 Uvažujte model rostoucí keynesovské křivky AS
Uvažujte model rostoucí keynesovské křivky AS. Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na tuto křivku AS níže uvedené skutečnosti? prudké zvýšení cen dovážené ropy na světových trzích pokles daní z důchodů výrobců podstatné zdokonalení technické úrovně strojů prudké zvýšení cen dovážené ropy na světových trzích – posun nahoru (zvýšení cen) pokles daní z důchodů výrobců – posun doprava (více peněz bude na nové investice) podstatné zdokonalení technické úrovně strojů – posun doprava (při stejných cenách bude možno vyrobit více výrobků)


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 13.."

Podobné prezentace


Reklamy Google