Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Dan Ťok, prezident ČPU Gas Business Breakfast Praha, 9. prosince 2005 Nová role České plynárenské unie na otevřeném trhu s plynem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Dan Ťok, prezident ČPU Gas Business Breakfast Praha, 9. prosince 2005 Nová role České plynárenské unie na otevřeném trhu s plynem."— Transkript prezentace:

1 Ing. Dan Ťok, prezident ČPU Gas Business Breakfast Praha, 9. prosince 2005 Nová role České plynárenské unie na otevřeném trhu s plynem

2 LIBERALIZACE 1. ledna 2005 byla v ČR zahájena liberalizace trhu s plynem (§55 EZ) UNBUNDLING podle Energetického zákona jsou společnosti povinny oddělit distribuční a distribuční činnosti od obchodních (§58a, §59a EZ) ČÍNSKÉ ZDI vzájemná komunikace rozdělených společností bude omezena Vize ČPU - nezávislé a dobrovolné profesní sdružení jako prostor pro vzájemné kontakty Proč ?

3 definováním rozšířených činností ČPU úpravou Stanov ČPU vstupem nových podnikatelských subjektů původní Stanovy ČPU Unie je nezávislá a dobrovolná profesní organizace právnických osob, které jsou držiteli licence na přepravu plynu podle § 4 odst. 1 písm. d), licence na distribuci plynu podle § 4 odst. 1 písm. f) nebo licence na uskladňování plynu podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“). Jak ?

4 Původní činnosti ČPU Unie je zřízena na základě principu rovnoprávnosti členů za účelem: podpory vědeckých, hospodářských, obchodních, právních a technických předpokladů pro rozvoj plynárenství v České republice, podpory spolupráce v rámci plynárenství a výměny informací a názorů o otázkách všeobecného zájmu v tomto odvětví, zastupování zájmů svých členů v Českém plynárenském svazu, v mezinárodní organizaci EUROGAS i v jiných českých a mezinárodních korporacích, dále při jednání s orgány státní správy a ve vztahu k veřejnosti, výkonu funkce zaměstnavatelského svazu svých členů (vedeného pod čj. II/s-OS/1- 27061/95-E v evidenci odborových a zaměstnavatelských organizací Ministerstva vnitra České republiky).

5 Pět pilířů nové činnosti ČPU Energetická politika LegislativaMédia PR Mezinárodní spolupráce Zaměstnavatelský svaz

6 VNĚJŠÍ působení k zajištění hospodárného a spolehlivého zásobování zemním plynem pro veřejnost zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenství ovlivňování Energetické politiky ČR, primární a sekundární legislativy hájení společných zájmů členů v hospodářských, právních, legislativních, technicko-ekonomických a organizačních otázkách spolupráce s MPO, ERÚ, SEI, MŽP, MF, MDo, MMR, Svazem měst a obcí vazby s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, AEM-SVSE, Teplárenským sdružením ČR, ČS RES zastupování členů ve společných záležitostech, zejména před úřady a zastupitelskými sbory podpora postavení zemního plynu na trhu energií komunikace obecných vlastností zemního plynu komunikace fungování trhu se zemním plynem reakce na témata z oboru plynárenství ve sdělovacích prostředcích Rozšířené činnosti ČPU

7 VNITŘNÍ monitoring vývoje trhu a plnění statistických povinností vůči Eurogasu přijímání stanovisek v otázkách společného zájmu výrobců plynu, přepravce, distributorů, provozovatelů PZP a obchodníků s plynem kontakty s evropským plynárenstvím prostřednictvím Eurogasu včetně přenosu zahraničních informací členům a zprostředkování zpětných informací do pracovních skupin Eurogasu integrace nových účastníků trhu role zaměstnavatelského svazu v plynárenství Rozšířené činnosti ČPU

8 ČPU si zachová své postavení sdružení „velkých hráčů“ na českém trhu s plynem noví členové obchodníci, výrobci plynu podmínky členství - limity pro vstup členů jsou zrušeny výrobce plynu držitel licence na výrobu plynu přepravce držitel licence na přepravu plynu distributor držitel licence na distribuci plynu obchodník držitel licence na obchod s plynem uskladňování držitel licence na uskladnění plynu Schválená úprava Stanov ČPU

9 vstupní příspěvek nového člena Kč 500 000,- *) *) obchodník vzniklý rozdělením stávajících společností nový příspěvek neplatí pravidelný roční příspěvek členů vztažen na objem výroby, přepravy, distribuce, prodeje plynu v uplynulém uzavřeném hospodářském roce uskladnění na smluvním základě hlasovací práva členů podle výše příspěvků Schválená úprava Stanov ČPU

10 Nová organizace ČPU PREZIDIUM VÝKONNÉ PRACOVIŠTĚ PRAC.SKUPINY / SEKCE společná pracovní skupina ČPU – ČPS „KOORDINACE LEGISLATIVY“ Prezidium ČPU: Ing. Dan Ťok - prezident Dr. Ulrich Jobs - 1. viceprezident Ing. Petr Aleš - člen Ing. Miloslav Zaur - člen SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE

11 děkuji za pozornost ČPU – vaše kontaktní místo pro české plynárenství prijmeni@cpu.cz www.cpu.cz


Stáhnout ppt "Ing. Dan Ťok, prezident ČPU Gas Business Breakfast Praha, 9. prosince 2005 Nová role České plynárenské unie na otevřeném trhu s plynem."

Podobné prezentace


Reklamy Google