Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010 Ing. Libuše Jozková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010 Ing. Libuše Jozková."— Transkript prezentace:

1 EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010 Ing. Libuše Jozková

2 Co se podařilo  zachovat finanční podporu EVVO z rozpočtu kraje – GP RVK 2010 (od r. 2009 podpora EVVO zařazena do GP Rozvoj venkova a krajiny), Opatření 2, Podopatření II – Podpora EVVO včetně oblasti zemědělství a myslivosti  684 500,- Kč - podpořeno 19 projektů  300 000,- Kč na kofinancování projektu „Pod korunou stromů“ – naplňuje několik úkolů AP EVVO (realizátor o.s. Krasec, www.krasec.cz)

3 Co se podařilo  100 000,- Kč na nákup služeb EVVO (regionální kolo EO, Zelená stezka – Zlatý list, semináře pro učitele – Mateřinkové přírodní zahrady, Školní zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu, Odpovědná spotřeba aneb každá utracená koruna něco podporuje, ale co?, Co se skrývá za bludným kořenem)  85 000,- Kč příspěvek na činnost CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích  15 000,- Kč – pro 3 školy oceněné v soutěži „Zelená škola Jihočeského kraje“

4 Co se podařilo  schválit Akční plán EVVO na léta 2010 – 2012 (leden 2010)  zorganizovat dva semináře pro pedagogy bez finanční podpory kraje - ve spolupráci s KEV o.s. – Biodiverzita a udržitelný rozvoj (duben 2010), EVVOluce aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč – ve spolupráci s CEV OF ČR Tábor (říjen 2010)  uspořádat 1. ročník soutěže „Zelená škola Jihočeského kraje (podzim 2010)  zajistit 2. ročník jihočeských podzimních dnů EVVO – „Jihočeské dny s Krascem – 8. až 12.11. (o.s. Krasec ve spolupráci s KÚ)

5 Co dalšího se dělo a děje ?  dobře funguje CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích, CEV OFČR v Táboře EVVO, Sdružení Hamerský potok v Jindřichově Hradci (činnost všech podpořena z OP VK, realizace projektů r. 2009 - 2012) a o.s. Krasec (SFŽP,MŽP)  probíhá akreditovaný specializační kurz pro školní koordinátory EVVO - „Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“ (VŠERS České Budějovice, podpořeno z OP VK)  v rámci 3. výzvy GG kraje podpořeny z OP VK dva projekty EVVO (CEGV Cassioepia, 5 317 792,- Kč, schváleno ZK v listopadu 2010)

6 Co dalšího se dělo a děje ?  v květnu 2010 z OP ŽP 7.1 Rozvoj infrastrukury pro EVVO podpořeny dva projekty: Vybudování centra EVVO Slavonické o.p.s., rekonstrukce Spolkového domu Slavonice na standard nízkoenergetického domu (dotace přes 57 mil. Kč) a Environmentálně vzdělávací, pobytové a informační středisko Mlýn Radouňka o.s. Vespolek Jindřichův Hradec (dotace cca 18 mil. Kč)  v červenci 2010 v Rudolfově u ČB certifikována první soukromá přírodní zahrada na území ČR (projekt Přírodní zahrady bez hranic, www.prirodnizahrada.eu)

7 Co se nedařilo a nedaří ?  pro EVVO získat větší finanční podporu z krajského rozpočtu (OZZL, OŠMT)  zlepšit spolupráci v oblasti EVVO mezi jednotlivými odděleními odboru životního prostředí (např. téma odpadů)  efektivně pracovat na aktualizaci krajské koncepce EVVO do r. 2020  vně úřadu se do určité míry zhoršují vztahy mezi NNO navzájem (méně spolupráce, více konkurence)

8 Úkoly do roku 2011  pokusit se zlepšit komunikaci a spolupráci v oblasti EVVO na úřadě, s krajskými politiky, Koordinanční skupinou EVVO, s NNO, školami  aktualizovat (!!!) krajskou koncepci EVVO a plnit úkoly dané AP EVVO pro rok 2011  vyhlásit a vyhodnotit 1. ročník soutěže „Zelená obec Jihočeského kraje“  …. a osobní úkol – dokázat v práci oddělit podstatné od nepodstatného, stanovit priority, někdy umět i práci odmítnout a nesetrvávat v „modelu“ 12 hodinové pracovní doby

9 Možná inspirace pro ostatní  Letní festival inspirace EVVO – týden v přírodě s programem „sami sobě“ – přednášky, besedy, ukázky EVP, tvořivé dílny, odborné exkurze, výlety do okolí….potkat se, poznat se, dozvědět se, hledat témata pro spolupráci, společné projekty apod.  Konference „Ekologická (environmentální) výchova v praxi“ zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti EVVO mezi zástupci odborů ŽP obcí s rozšířenou působností

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010 Ing. Libuše Jozková."

Podobné prezentace


Reklamy Google