Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010"— Transkript prezentace:

1 EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010
Ing. Libuše Jozková

2 Co se podařilo zachovat finanční podporu EVVO z rozpočtu kraje – GP RVK 2010 (od r podpora EVVO zařazena do GP Rozvoj venkova a krajiny), Opatření 2, Podopatření II – Podpora EVVO včetně oblasti zemědělství a myslivosti ,- Kč - podpořeno 19 projektů ,- Kč na kofinancování projektu „Pod korunou stromů“ – naplňuje několik úkolů AP EVVO (realizátor o.s. Krasec,

3 Co se podařilo ,- Kč na nákup služeb EVVO (regionální kolo EO, Zelená stezka – Zlatý list, semináře pro učitele – Mateřinkové přírodní zahrady, Školní zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu, Odpovědná spotřeba aneb každá utracená koruna něco podporuje, ale co?, Co se skrývá za bludným kořenem) 85 000,- Kč příspěvek na činnost CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích 15 000,- Kč – pro 3 školy oceněné v soutěži „Zelená škola Jihočeského kraje“

4 Co se podařilo schválit Akční plán EVVO na léta 2010 – 2012 (leden 2010) zorganizovat dva semináře pro pedagogy bez finanční podpory kraje - ve spolupráci s KEV o.s. – Biodiverzita a udržitelný rozvoj (duben 2010), EVVOluce aneb Environmentální výchova a průřezová témata na klíč – ve spolupráci s CEV OF ČR Tábor (říjen 2010) uspořádat 1. ročník soutěže „Zelená škola Jihočeského kraje (podzim 2010) zajistit 2. ročník jihočeských podzimních dnů EVVO – „Jihočeské dny s Krascem – 8. až (o.s. Krasec ve spolupráci s KÚ)

5 Co dalšího se dělo a děje ?
dobře funguje CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích, CEV OFČR v Táboře EVVO, Sdružení Hamerský potok v Jindřichově Hradci (činnost všech podpořena z OP VK, realizace projektů r ) a o.s. Krasec (SFŽP,MŽP) probíhá akreditovaný specializační kurz pro školní koordinátory EVVO - „Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků“ (VŠERS České Budějovice, podpořeno z OP VK) v rámci 3. výzvy GG kraje podpořeny z OP VK dva projekty EVVO (CEGV Cassioepia, ,- Kč, schváleno ZK v listopadu 2010)

6 Co dalšího se dělo a děje ?
v květnu z OP ŽP 7.1 Rozvoj infrastrukury pro EVVO podpořeny dva projekty: Vybudování centra EVVO Slavonické o.p.s., rekonstrukce Spolkového domu Slavonice na standard nízkoenergetického domu (dotace přes 57 mil. Kč) a Environmentálně vzdělávací, pobytové a informační středisko Mlýn Radouňka o.s. Vespolek Jindřichův Hradec (dotace cca 18 mil. Kč) v červenci 2010 v Rudolfově u ČB certifikována první soukromá přírodní zahrada na území ČR (projekt Přírodní zahrady bez hranic,

7 Co se nedařilo a nedaří ? pro EVVO získat větší finanční podporu z krajského rozpočtu (OZZL, OŠMT) zlepšit spolupráci v oblasti EVVO mezi jednotlivými odděleními odboru životního prostředí (např. téma odpadů) efektivně pracovat na aktualizaci krajské koncepce EVVO do r. 2020 vně úřadu se do určité míry zhoršují vztahy mezi NNO navzájem (méně spolupráce, více konkurence)

8 Úkoly do roku 2011 pokusit se zlepšit komunikaci a spolupráci v oblasti EVVO na úřadě, s krajskými politiky, Koordinanční skupinou EVVO, s NNO, školami aktualizovat (!!!) krajskou koncepci EVVO a plnit úkoly dané AP EVVO pro rok 2011 vyhlásit a vyhodnotit 1. ročník soutěže „Zelená obec Jihočeského kraje“ …. a osobní úkol – dokázat v práci oddělit podstatné od nepodstatného, stanovit priority, někdy umět i práci odmítnout a nesetrvávat v „modelu“ 12 hodinové pracovní doby

9 Možná inspirace pro ostatní
Letní festival inspirace EVVO – týden v přírodě s programem „sami sobě“ – přednášky, besedy, ukázky EVP, tvořivé dílny, odborné exkurze, výlety do okolí….potkat se, poznat se, dozvědět se, hledat témata pro spolupráci, společné projekty apod. Konference „Ekologická (environmentální) výchova v praxi“ zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti EVVO mezi zástupci odborů ŽP obcí s rozšířenou působností

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVVO v Jihočeském kraji v roce 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google