Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav EVVO Společná prezentace MŠMT a MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav EVVO Společná prezentace MŠMT a MŽP."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav EVVO Společná prezentace MŠMT a MŽP

2 Výsledky RP MŠMT EVVO

3

4

5

6

7

8 Program podpory NNO v oblasti EVVO
Rozděleno 5 mil Kč Podpořeny aktivity EVVO vůči školám

9 OP VK 1. Výzva Neoficiálně byly finance navýšeny
Podpořeno velké množství projektů realizující ekovýchovu

10 2. Výzva OP VK Předpokládané vyhlášení Konec května 1.1 tématika EVVO

11 Poradní sbor ministra pro EVVO
Řeší aktuální témata v oblasti EVVO 3-4x do roka Podněty, problémy, návrhy

12 PhDr. Jan Činčera Ph.D. Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci Mgr. Petr Daniš ředitel Sdružení TEREZA, Mgr. Hana Korvasová ředitelka Lipky RNDr. Jiří Kulich ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory "SEVER", RNDr. Danuše Kvasničková CSc, Klub ekologické výchovy, RNDr. Jana Čermáková koordinace EVVO MŠMT RNDr. Jana Motyková Národní ústav odborného vzdělávání Senátor prof. Bedřich Moldan, MŽP Mgr. Tomáš Kazmierski, ředitel odboru environmentálního vzdělávání Mgr. Miroslav Novák, ředitel oddělení environmentálního vzdělávání

13 Plnění akčních plánů státního programu EVVO
Národní síť EVVO Společný program MŽP a MŠMT administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP Pokračuje 2. rokem Plnění akčních plánů státního programu EVVO 5 + 5 mil. Kč za každý resort Střediska EV mohou nabízet VP školám

14 Akční plán Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Tvořen společně s AP SP EVVO Koordinace příprav MŽP Gesce MŠMT AP VUR Gesce MŽP AP SP EVVO Zapracovaná spolupráce s kraji Do vlády – konec září

15

16 Studie v rámci OP VK Výsledky budou uveřejněny na stránkách MŽP
Analýza potřebnosti env. Poraden a poradců na území ČR Výsledky budou uveřejněny na stránkách MŽP Aktuální stav poraden cca 50 kvalitních

17 Memorandum o vzdělávání a architektuře
Nejdůležitější událostí konference Evropského fóra politik architektury (EFAP), které se uskutečnilo 16. – 18. dubna v Praze, byl bezesporu podpis Memoranda o vzdělávání a architektuře. MŠMT a ČKA Výuka architektury na školách chybí. Je to přitom jediný způsob, jak naučit děti chápat vztah člověka k prostoru", řekl ministr Liška. Architektura je podle něj také jedním z oborů, ve kterém se mohou děti učit pohledu na svět jako celek a hledání souvislostí.

18 Studie v rámci OP VK Efektivita ekocenter vůči čerpání peněz na investice – stadium rozpracovanosti Stav EVVO ve školách – ZŠ, SŠ Výsledky koncem května

19 Národní program SFŽP pro EVVO
Program č. 2 – neinvestiční podpora sítí vzdělávacích a poradenských center 22 +10mil. Kč Program č. 3 – EVVO v prioritních aktuálních tématech 8 mil. Kč

20 Realizačního plánu RP EP ČR
Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008– stanovení strategických opatření (priorit) v oblasti poradenství zaměřeného na životní prostředí v ČR - stěžejní strategický dokument, podle kterého se bude EP systematicky a koordinovaně rozvíjet bude obsahovat konkrétní aktivity v jednotlivých opatřeních, včetně odpovědností a způsobu sledování efektivity, bude vždy po třech letech vyhodnocen a aktualizován. Do vlády konec září 2009

21 2. Výzva SFŽP Národní Program EVVO
Vyhlášení konec května Předkládání projektů do 22. Června Program 2-sítě mil Kč Program 3-aktuální témata 3 mil Kč Poradenství pro zavádění EMAS5 mil Kč Ekoporadny a MAS poradenství zelená úspora 30 mil Kč

22 Bánská Bystrica Konference k EVVO a VUR na Slovensku
Info – NNO ročně jen 1 mil korun Po prezentaci českých dotačních programů Příslib navýšení dotací pro NNO Rozvoj spolupráce Podpis smlouvy

23 Revize RVP Podněty na


Stáhnout ppt "Aktuální stav EVVO Společná prezentace MŠMT a MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google