Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití vzorců a funkcí k úpravám v textu Cíle kapitoly - zvládnout A. A. nastavit v textu velká počáteční písmena a převést text na velká a malá písmena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití vzorců a funkcí k úpravám v textu Cíle kapitoly - zvládnout A. A. nastavit v textu velká počáteční písmena a převést text na velká a malá písmena."— Transkript prezentace:

1 Využití vzorců a funkcí k úpravám v textu Cíle kapitoly - zvládnout A. A. nastavit v textu velká počáteční písmena a převést text na velká a malá písmena B. B. odstranit nadbytečné mezery v buňce C. C. určit počet znaků v buňce D. D. sloučit informace ze dvou buněk do jedné buňky E. E. porovnat obsah buněk F. F. oddělit část informací z jedné buňky a vložit je do jiné buňky. Vzorce v Excelu lze využít i k jiným účelům než k usnadnění práce s čísly. Pomocí vzorců je možné rovněž opravit nebo uspořádat text bez nutnosti opětovného zadání. Využití je užitečné po provedení importu např. rozsáhlých textových souborů, které je nutné před dalším zpracováním upravit.

2 A - Nastavit v textu velká počáteční písmena a převést text na velká a malá písmena. B - Odstranění nadbytečných mezer. Pro nastavení velkých počátečních písmen ve slově, převodu textu na velká a malá písmena a odstranění nadbytečných mezer v textu lze s výhodou použít těchto funkcí. Název funkcePopis funkce VELKÁ 2 Převod prvního písmena každého slova v buňce na velké písmeno MALÁPřevod textu na malá písmena VELKÁPřevod textu na velká písmena PROČISTIT Odstranění nadbytečných mezer mezi textem a úvodních a koncových mezer v buňce

3 C – určení počtu znaků v buňce Se provádí pomocí funkce DÉLKA. Tato funkce vrací počet znaků textového řetězce. Syntaxe: DÉLKA(text) Funkce DÉLKA počítá vždy každý znak (jednobajtový i dvoubajtový) jako 1, bez ohledu na to, jaké je nastavení výchozího jazyka. Je určena pro jazyky používající jednobajtovou znakovou sadu (SBCS).

4 D – sloučení informací ze dvou buněk do jedné Lze provést: 1. S využitím ampersandu & Syntaxe: =A2&“ “&B2 Operátory ampersand určují, že má být sloučen text z buňky A2, mezera (určena “ “) a text z buňky B2. 2. Pomocí funkce CONCATENATE Syntaxe: CONCATENATE(text1;text2;…) Text1; text2;... je 1 až 30 textových položek, které mají být sloučeny do jediné. Tyto položky mohou obsahovat textové řetězce, čísla nebo odkazy na jednotlivé buňky. S využitím této funkce lze například nastavit v buňce pevný text věty, ve které se budou měnit pouze určitá data ze zdrojových buněk.

5 E – porovnání obsahu buněk Provádí se pomocí funkce STEJNÉ Syntaxe: STEJNÉ(text1;text2) Kde text1 je první textový řetězec a text2 je druhý textový řetězec, které se vzájemně porovnávají. Porovná dva textové řetězce a vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud se přesně shodují, v opačném případě hodnotu NEPRAVDA. Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje rozdíly ve formátování. Tuto funkci lze například použít pro testování změny adresy v archivním a současném seznamu odběratelů. S výhodou se dát využít ve spojení s podmíněným formátováním – viz. příklad v Excelu, list E

6 F – oddělení části informací z buňky V některých případech (např. po importu dat) je potřebné z jedné buňky oddělit část informací tak, aby původní hodnota buňky byla zachována a oddělená část se zapsala do buňky jiné. Slouží k tomu níže uvedené funkce. Název funkcePopis funkce ZLEVA Vyhledání a zobrazení prvních znaků v buňce - zleva ZPRAVAVyhledání a zobrazení posledních znaků v buňce - zprava NAJÍTUrčení jednoho znaku v textovém řetězci

7 Vyhledání a zobrazení prvních znaků v buňce - zleva Provádí se pomocí funkce ZLEVA Syntaxe: ZLEVA(text;znaky) Funkce vrací první znak nebo znaky v textovém řetězci na základě zadaného počtu znaků. Text - je textový řetězec, ze kterého se budou vybírat znaky. Znaky - určují počet znaků, které chceme pomocí funkce ZLEVA vybrat.

8 Vyhledání a zobrazení posledních znaků v buňce - zprava Provádí se pomocí funkce ZPRAVA Syntaxe: ZPRAVA(text;znaky) Funkce vrací na základě zadaného počtu znaků počet znaků od konce textového řetězce (zprava) Text - je textový řetězec, ze kterého se budou vybírat znaky. Znaky - určují počet znaků, které chceme pomocí funkce ZPRAVA vybrat.

9 Určení znaku v textovém řetězci Provádí se pomocí funkce NAJÍT Syntaxe: NAJÍT(co;kde;odkud) Funkce vrací na základě zadaného počtu znaků počet znaků od konce textového řetězce (zprava) Co – text, který chceme vyhledat Kde - je řetězec, který je prohledáván Odkud – pozice, od které se má začít prohledávat Tato funkce rozlišuje malá a velká písmena a neumožňuje použít zástupné znaky.


Stáhnout ppt "Využití vzorců a funkcí k úpravám v textu Cíle kapitoly - zvládnout A. A. nastavit v textu velká počáteční písmena a převést text na velká a malá písmena."

Podobné prezentace


Reklamy Google