Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 21. 5. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 21. 5. 2009."— Transkript prezentace:

1 Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 21. 5. 2009

2 Rozlišení dvou pohledů Krátkodobý – sestavení rozpočtu v době nulového růstu nebo spíše poklesu Střednědobý – koncepční změny vedoucí k úpravě vah jednotlivých koeficientů, zavedení kvalitativního ukazatele Oba tyto pohledy se promítají do přípravy rozpočtu na rok 2010

3 Informace o jednání RK 6. 5. 09 Návrh ministerstva – změna podílu ukazatelů A+B1:B2 94,4:5,6 na nový podíl A+B1:B2:K 80:15:5, kde K dotace a příspěvky na VaV vlastní příjmy škol počty profesorů a docentů mobility studentů vše v poměru 25:25:25:25 – ukazatel B2 bude snížen o počet nezaměstnaných absolventů déle než ½ roku (koeficient 1) – ukazatel B2 bude snížen pro NMgr. diskuse o podílu počtu navazujících magistrů na počtu absolventů bakalářských oborů

4 Informace o jednání RK 6. 5. 09 (2) Po diskusi přijato – A+B1:B2:K 85:10:5, kde K výsledky ve VaV vlastní příjmy škol počet profesorů a docentů studentské mobility poměr 50:15:10:25 váhy reflektují spíše relevanci datové základny než význam jednotlivých prvků – ukazatel B2 bude snížen o počet nezaměstnaných absolventů déle než ½ roku (koeficient 1) – ukazatel B2 nebude snížen pro NMGr., tj. zůstává koeficient 1 pro Bc, NMGr a 5Mgr, 1.5 pro Ph.D.

5 Stanovení počtu studentů Ministerstvo navrhlo toleranci 10% poklesu počtu studentů (zaplacení akceptovaného počtu i při poklesu pod akceptovaný počet) – Školy odmítly pro rok 2010, ale bude projednáno pro přípravu rozpočtu na rok 2011 – Jedná se o zásadní změnu paradigmatu z hlediska počtu studentů, nutnou s ohledem na demografický vývoj a již tak vysoký podíl studujících v dané věkové skupině

6 Výhled rozpočtu (září 2008) mil. Kč200920102011 Provozní21 904 20 981 (nutno 22 400) ??? Investiční2 737 ??? Celkem24 64023 71824 456

7 Závěry Během posledních 3 let došlo k nominálnímu poklesu prostředků na jednoho studenta cca o 5 %, což odpovídá cca 1 mld. Kč Poměr výdajů na VŠ k HDP je pod průměrem zemí OECD Další pokles prostředků (o navrhovaných nominálních 1,6 mld. Kč) může vést ke snižování kvality vzdělávací činnosti VŠ Riskantní zavádění změny financování v době předpokládaného poklesu rozpočtu VŠ Diskriminace uměleckých škol v kvalitativním ukazateli (nastavením vah – VaV) Legislativní možnosti zmírnění dopadu poklesu rozpočtu: – uvolnění Stipendijního fondu – zvýhodnění podniků v souvislosti s výdaji za VŠ

8 Návrh usnesení Sněm Rady vysokých škol upozorňuje na setrvalý pokles prostředků vydávaných na jednoho vysokoškolského studenta (v posledních 3 letech o cca 5 % bez započtení inflace, což odpovídá cca 1 mld. Kč nominálně) a na trvale podprůměrný poměr výdaje na vysoké školství k HDP v porovnání se zeměmi OECD. Další pokles o navrhovaných cca 1,6 mld. Kč již může vážně ohrozit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Sněm RVŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy: a) Jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, může změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol. b) Zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol. c) Sněm RVŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol. d) RVŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat.

9 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 Jakub Fischer Sněm RVŠ, Praha, 21. 5. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google