Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Změny skupenství 1 Ročník:2. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Změny skupenství 1 Ročník:2. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Změny skupenství 1 Ročník:2. Datum vytvoření:leden 2013 Název:VY_32_INOVACE_08.2.19.FYZ Anotace: Učební materiál se zabývá změnami skupenství látek a praktickým využitím získaných poznatků. Vysvětleny jsou tání a tuhnutí krystalických látek. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena ke zkvalitnění výuky v hodinách fyziky, ale může být využita i k samostudiu nebo pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověří u žáků pochopení probíraného učiva. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků (PC a dataprojektoru).

2 Změny skupenství Tání a tuhnutí

3 Změny skupenství  Látka se může podle vnějších podmínek (teplota, tlak) vyskytovat ve třech skupenstvích (pevném, kapalném, plynném); Obrázek 19.1. Změny skupenství

4 Tání a tuhnutí  Tuhnutí – přeměna kapaliny v pevnou látku.  Tání – přeměna pevné látky v kapalinu; Obrázek 19.2. Tání a tuhnutí

5 Tání  Různé látky mají různou teplotu tání;  Zahřejeme-li těleso z krystalické látky na teplotu tání t t, přemění se v kapalinu;  Teplota tání závisí na tlaku, proto je v tabulkách uváděna normální teplota tání (při normálním tlaku 101,325 kPa);  Amorfní látky při zahřívání postupně měknou až se přemění v kapalinu, proto nemají přesnou teplotu tání. Látka Teplota tání t  ° C  Látka Teplota tání t  ° C  Led (H 2 O)0Cín (Sn)232 Rtuť (Hg)-38,8Zlato (Au)1063 Etanol (C 2 H 6 O)-117Železo (Fe)1535 Tabulka 19.1. Normální teplota tání (tuhnutí)

6 Skupenské teplo tání  Skupenské teplo tání je přímo úměrné hmotnosti tělesa m a platí:  Má-li se pevná krystalická látka změnit při stálé teplotě tání t t na kapalinu, musí přijmout skupenské teplo tání L t ;  l t měrné skupenské teplo tání (důležitá tepelná konstanta látky).

7 Tuhnutí  Teplota tuhnutí je u čistých krystalických látek rovna teplotě tání;  Ochlazujeme-li kapalinu vzniklou roztavením krystalické látky, přemění se při teplotě tuhnutí t t v pevnou látku;  Při tuhnutí odevzdá kapalina svému okolí skupenské teplo tuhnutí L t, které je rovno skupenskému teplu tání.

8 Tuhnutí - krystalizace  Tvoří se krystalizační jádra, ke kterým se v pravidelném uspořádání připojují další částice;  Dosažením teploty tuhnutí začíná látka krystalizovat ;  V okamžiku ztuhnutí se již krystaly dotýkají a vytvářejí zrna ;  Polykrystalické látky:  Monokrystaly:  V tavenině se vytváří jediný krystalizační zárodek, ke kterému se pravidelně připojují další částice;  Příklad : Příprava monokrystalu křemíku při výrobě polovodičových součástek.

9 Změna objemu tělesa při tání a tuhnutí  Částice těchto látek jsou v pevném skupenství těsněji u sebe než ve skupenství kapalném;  Pro většinu látek se objem tělesa při tání zvětší a při tuhnutí zmenší ;  Se zvýšením tlaku na takovou látku, se k sobě částice látky přiblíží, zvětší se jejich přitažlivá síla a vzroste teplota tání těchto látek.

10 Změna objemu tělesa při tání a tuhnutí  Jen u malého počtu látek se objem tělesa při tání zmenší a při tuhnutí zvětší;  Mezi tyto látky patří voda, antimon, bismut a některé slitiny; Obrázek 19.3. Vzájemná poloha molekul ve vodě Obrázek 19.4. Vzájemná poloha molekul v ledu

11 Změna objemu tělesa při tání a tuhnutí  Voda :  Objem ledu je asi 1,1krát větší, než objem vody před ztuhnutím;  Proto má led menší hustotu než voda, je lehčí a plave na hladině;  Zmrzlá voda v potrubí způsobuje zvětšením svého objemu jeho popraskání. Obrázek 19.5. Hustota ledu a vody

12 Regelace ledu  Stlačený led taje při nižší teplotě; Obrázek 19.6. Regelace ledu  Pod drátem led taje a vzniklá voda nad drátem hned tuhne → regelace ;  Drát projde kusem ledu, aniž by ho rozdělil.

13  Tání – přeměna pevné látky v kapalinu; Shrnutí nejdůležitějších poznatků  Tuhnutí – přeměna kapaliny v pevnou látku;  Čisté krystalické látky mají teplotu tání rovnu teplotě tuhnutí;  Amorfní látky nemají přesnou teplotu tání;  Většina látek při tání svůj objem zvětšuje a při tuhnutí zmenšuje ;  Teplota tání těchto látek se zvyšuje s rostoucím tlakem ;  Opačně se chová jen malá skupina látek, například voda.

14 Otázky a úkoly 1) Při změně skupenství krystalické látky dodáváme látce teplo, ale její teplota se nemění. Vysvětlete proč. 2) Proč se do chladiče automobilu dává na zimu nemrznoucí směs? o Dodaná energie je využita na přeskupení částic při změně skupenství látky. Mění se potenciální, ne pohybová energie částic. o Voda by zvětšením svého objemu při tuhnutí, způsobila poškození chladicí soustavy. 3) Kolik litrů vody získáme, roztaje-li led: a) o hmotnosti 1 kg, b) o objemu 1 dm 3 ? 4) Vysvětlete, proč brusle kloužou po ledě. o Získáme 1 litr vody (  voda = 1000 kg/m 3 ). o Získáme 0,9 litru vody (  led = 917 kg/m 3 ). o Zvýšením tlaku se sníží teplota tání ledu a mezi nožem brusle a ledem vznikne vrstvička vody.

15 Použité zdroje LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan, HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy I. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 266 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-184-1. BEDNAŘÍK, Milan, KUNZOVÁ, Vlasta, SVOBODA, Emanuel. Fyzika II pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, 216 s. Učebnice pro střední školy. CHYTILOVÁ, Marta, KLUVANEC, Daniel, ŽAMPA, Karel. Fyzika pro 8. ročník základní školy, studijní část A. 3. vyd. Praha: SPN, 1985, 160 s. Učebnice pro základní školy. MIKLASOVÁ, Věra. Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2005, 298 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-135-3. Autorem obrázků a tabulek, pokud není uvedeno jinak, je autor výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Změny skupenství 1 Ročník:2. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google