Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPSS Vsetínska v systému udržitelného rozvoje Seminář KÚ ZK, Hotel Moskva, 14. listopadu 2007 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPSS Vsetínska v systému udržitelného rozvoje Seminář KÚ ZK, Hotel Moskva, 14. listopadu 2007 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s."— Transkript prezentace:

1 KPSS Vsetínska v systému udržitelného rozvoje Seminář KÚ ZK, Hotel Moskva, 14. listopadu 2007 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.

2 Hlavní charakteristiky komunitního plánování 1/ přispívá k dosažení záměrů a cílů sdílených komunitou /politiky, odborníky, uživateli, veřejností/. 2/ je prioritní mezi manažerskými úlohami řídících pracovníků zúčastněných institucí a poskytovatelů služeb. 3/ vztahuje se na veškeré aktivity – dochází k pronikání plánů mezi různými cílovými skupinami i typy služeb. 4/ umožňuje efektivní provádění činností a finanční řízení. 5/ umožňuje efektivní kontrolování a skládání účtů voličům.

3 Principy na kterých je komunitní plánování založeno Umožnit lidem život ve vlastním domově, s péčí a podporou, a to tam, kde si sami zvolí Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám lidí Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb Zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílu zřizovatele služby

4 1 Příprava prostředí 2 Organi zační struktury 3 Analýza Potřeb občanů 4 Informa ční systém 5 Tvorba Návrhu plánu v ustave ných skupinách 6 Příprava Procesu konzultací 7 Vedení procesu konzultací 8 Tvorba Finální Verze plánu 9 Imple mentace plánu 10 Kontrolní Mechan. efektivita 10 kroků Komunitního plánování

5 Jednoduchá organizační struktura jako klíč k úspěšnému procesu

6

7 Plán je možné považovat za efektivní tehdy, jestliže dosáhne svých cílů při vynaložení přiměřených nákladů a je vícezdrojově financován.

8 Pojetí urbánní inkluze Urbánní inkluze koncepty "inkluzivního města" a "bezpečného města". Jedním z východisek pro vytváření a uchovávání inkluzivního (tedy svým způsobem otevřeného či "přátelského") prostředí, je osobní pocit bezpečí, jistoty jeho obyvatel. Ten vychází mimo jiné z pocitu domova, který mohu sám spoluutvářet. Tato spolupráce pak vytváří možnost stmelení komunity a zároveň možnost začlenění nově příchozích. Vytváří zájem občanů při řešení problémů, které se v jejich lokalitě vyskytly i ochotu spolupráce při vytváření městských a obecních strategií. Dále na očekávání, které vztahují obyvatelé vůči svému prostředí a na jeho bezpečnost, na ochotu obyvatel podílet se na vytváření svého prostředí a na překážky, které přitom musí překonávat. Tvorba atraktivit pomocí metody MA 21 jako jedna z cest k urbánní inkluzi

9 Primární geografické aspekty sociálního vyloučení

10 Systém sociálního začlenění

11 Možnosti kvantitativní analýzy Smyčkový diagram a Logicky strukturovaný Ballanced scorecard

12 Prioritami (strategiemi) města jsou: Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Bezpečné město Vsetín, srdce Valašska – příjemné město k životu,práci a zábavě; město usilující o zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje Pracovní příležitosti Dostupné bydlení Příležitosti k využití volného času Zdravé a půvabné město Vize: Priority:

13 Balancování procesů v celostním systému Celostní systém sociální inkluze tvorbou atraktivit ve vyváženém rozvoji území = koncept urbanismu Vyváženost 3 pilířů UR díky úzké koordinaci plánů - územního - strategického - akčního - komunitního Složitý proces v praxi jako balancování triády v procesu mainstreamingu veřejné správy

14 Cesta komunitního plánování Komunitní plánování (nejen sociálních služeb) jako nástroj sociální politiky a organizační prostředek sociální správy Současná praxe - záleží na úhlu pohledu:

15 Děkuji za pozornost! Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tel.: 571 491 551, 739 529 448 E-mail: petr.kozel@mestovsetin.czpetr.kozel@mestovsetin.cz W: www.spkp.cz


Stáhnout ppt "KPSS Vsetínska v systému udržitelného rozvoje Seminář KÚ ZK, Hotel Moskva, 14. listopadu 2007 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google