Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd"— Transkript prezentace:

1 ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd
Benzaldehyd Vlastnosti Zástupci Aceton

2 ALDEHYDY Jsou látky obsahující ve své molekule charakteristickou skupinu – COH (tzv. karbonyl), tato skupina jim udílí charakteristické vlastnosti 

3 Vlastnosti Vzhledem k větší elektronegativitě atomu kyslíku je karbonylová skupina polární; na uhlíkovém atomu je částečný kladný náboj a na atomu kyslíku je částečný záporný náboj. Toto elektronové rozdělení umožňuje jak elektrofilní tak nukleofilní adice na karbonylu. Kromě toho působí karbonylová skupina na vodíkové atomy vázané na sousedícím atomu uhlíku tak silně, že zvyšuje kyselost a tím umožňuje i jejich snadné odštěpení působením bází.

4 Vlastnosti Aldehydy se snadno oxidují na karboxylové kyseliny. Redukcí poskytují primární alkoholy  Oxidace aldehydů účinkem Tollensova (amoniakální roztok AgNO3) nebo Fehlingova činidla se užívá k jejich důkazu. V pozitivním případě dochází k vyredukování stříbra nebo vznikne červenohnědý roztok, který obsahuje oxid měďný. Adiční reakce aldehydů:

5 Zástupci Formaldehyd, CH2O, methanal,
 nejnižší aldehyd. Dodává se ve formě 40% roztoku ve vodě (formalín). Používá se na výrobu fenolických pryskyřic, aminoplastů, polyacetalových pryskyřic, ke sterilizaci půdy, k uchovávání praparátů v lékařství. Vyrábí se katalytickou dehydrogenací methanolu.  Hustota 0,8 g × cm-3; t.t. -92°C, t.v. -19°C  Reakce:  CH3OH + CuO  HCOH + Cu + H2O  Formaldehyd vzniká oxidací methanolu. 

6 Zástupci Acetaldehyd CH3CHO, ethanal
 je ostře páchnoucí, velmi těkavá kapalina, rychle polymerující na paraaldehyd (CH3CHO)3. Vyrábí se oxidací ethanolu nebo hydratací acetylénu. Slouží k výrobě kyseliny octové a dalších látek.

7 Zástupci Benzaldehyd, C6H5CH=O, aldehyd benzoové kyseliny.
 Bezbarvá kapalina charakteristického zápachu po hořkých mandlích, teplota varu je 178 – 179 °C. Vyrábí se katalytickou oxidací toluenu. Meziprodukt v chemickém, barvářském a farmaceutickém průmyslu a při výrobě některých kosmetických přípravků.  Hustota 1,0, t.t -26°C, t.v. 179°C Reakce: 2 C6H5COH + O2  2 C6H5COOH

8 KETONY Ketony jsou látky, které mají na funkční karbonylové skupině dva uhlovodíkové zbytky. 

9 Vlastnosti Vznikají oxidací sekundárních alkoholů (např. 2 – propanol). Redukcí ketonů lze získat sekundární alkoholy. CH3COCH3  CH3CHOHCH3 Oxidace ketonů neprobíhá působením silných oxidačních činidel dochází k současnému štěpení uhlíkového řetězce.

10 Vlastnosti Methylketony: - se jodem v alkalickém prostředí oxidují na karboxylovou kyselinu a na žlutý krystalický jodoform. Podle vznikajícího produktu se tato reakce nazývá jodoformová. R – CO – CH3 + 3 I2 + 4 NaOH a R – COONa + CHI3 + 3 NaI + 3 H2O

11 Zástupci Aceton, dimethylketon, propanon CH3 – CO – CH3
 je kapalina o t.v. 56 °C, neomezeně mísitelná s vodou. Je výborným rozpouštědlem je jedovatý. Jeho páry vytvářejí ze vzduchem výbušnou směs. Vyrábí se oxidací 2 – propanolu nebo spolu s fenolem z kumenu.


Stáhnout ppt "ALDEHYDY KETONY Vlastnosti Zástupci Formaldehyd Acetaldehyd"

Podobné prezentace


Reklamy Google