Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace pro vedení a kontrolu Příloh č. 2 pro ZZ STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice www.stapro.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace pro vedení a kontrolu Příloh č. 2 pro ZZ STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice www.stapro.cz."— Transkript prezentace:

1 Aplikace pro vedení a kontrolu Příloh č. 2 pro ZZ STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice www.stapro.cz

2 APLIKACE PŘÍLOHY Č. 2 – K ČEMU JE Aplikace je určena pro bezchybné zpracování Příloh č. 2. smluv o rozsahu a obsahu smlouvané péče. Je určena pro všechna smluvní zařízení (privát. A, více doktorů příloha typu B, nemocnice všech typů) - význam roste s velikostí zařízení. Má tyto hlavní funkce: -Evidenci a správu příloh č. 2, -provádění úprav, editaci, vytváření nových Příloh -on-line kontroly všech provedených změn.

3 PŘÍLOHY Č. 2 – POSTUP ZAVEDENÍ APLIKACE Proběhne primární kontrola dat, (formát XLS nebo XML, které poskytnou ZP), aby bylo možné data nahrát DO APLIKACE ve strukturované formě Proběhnou nutné úpravy Do aplikace jsou nahrány všechny přílohy Do aplikace jsou nahrány potřebné číselníky (pro automatické změny jsou aplikace provázány – viz. schéma) V aplikaci jsou nastaveny uživatelé a kontroly, aplikace je spuštěna

4 PŘÍLOHY Č. 2 – EVIDENCE A SPRÁVA PŘÍLOH Aplikace umožní všechny funkce spojené se správou dokumentů a navázání příloh k číselníkům přístrojů a pracovníků (přílohy typu certifikátů, atestací, prohlášení o shodě, revizí ve formátu PDF, DOC, JPG atp.) Přílohy č. 2 je možné spravovat dle jednotlivých ZP, jednoduše duplikovat mezi ZP, je možné vyhledávat napříč celou přílohou. Automatické uchovávání loginů a historie změn Automatická tvorba všech „souhrnných“ typů příloh z příloh nižší úrovně Automatická duplikace nejen na úrovni smlouvy ale i na úrovni přílohy (celá smlouva – jednotlivé pracoviště) Zpřístupnění přílohy s možností kontroly (sledování změn, aplikace neumožní uložit jako platnou přílohu s chybami – viz. dále „kontroly“)

5 PŘÍLOHY Č. 2 – KONROLNÍ FUNKCE Aplikace umožňuje všechny potřebné kontroly Automatická kontrola smlouvaných výkonů dle odbornosti pracoviště, kvalifikace lékařů a dostupných přístrojů Automatická kontrola plného věcného, technického a personálního vybavení na JIP a ARO, LDN, OLÚ, DIP, DIOP Při kontrole přístrojů možné využití typů dle nomenklatury (dle NRC) Kontrola vazby výkonů a přístrojů dle registračních listů Kontrola vazby výkonů na funkční licence a specializaci lékařů Kontrola výše úvazků lékařů přes celou smlouvu daného smluvního zdravotnického zařízení Kontrola vazeb kódů ošetřovacích dnů na nasmlouvané odbornosti a lékové paušály

6 PŘÍLOHY Č. 2 – VÝSTUPY Aplikace vytváří přehledné výstupy Možnost prohlížení výstupního formuláře na obrazovce ve tvaru odpovídajícímu poslední tištěné verzi přílohy pro VZP Generování souboru s příslušnou přílohou v uzavřeném PDF formátu Ke každému přístroji dostupné naskenované dokumenty (PDF) ve zvláštním úložišti (prohlášení o shodě, revizní zprávy, schválení SÚKLu atp.) – po dohodě se ZZ Ke každému pracovníkovi dostupné naskenované dokumenty (PDF) ve zvláštním úložišti (diplomy, atestace, způsobilost, licence, atp.) Generování smluvně povinných i informativních údajů dle požadavků pojišťovny v definovaném datovém rozhraní (XML, PDF)

7 PŘÍLOHY Č. 2 – HLAVNÍ VÝHODY Zjednodušení, zpřehlednění a především zrychlení práce s přílohami (a to jak při zakládání tak při úpravách existujících) Efektivní správa a údržba dokumentů, možnost návratu do historie, sledování a vyhodnocování prováděných změn. Při změně položky v číselníku (lékaři, technika) automatická oprava ve všech přílohách, kde se vyskytují, včetně generování změnových vět pro ZP (odchod vedoucího lékaře, MD lékařky v ambulanci typu A, výměna přístroje aj.) Maximalizace vykazování, omezení vratek – bezchybné zpracování podkladů

8 PŘÍLOHY Č. 2 – UKÁZKA APLIKACE – obr. 1 Příloha C – traumatologie – základní údaje a záložky pro seznam pracovníků a seznam techniky

9 PŘÍLOHY Č. 2 – UKÁZKA APLIKACE – obr. 2 Výpis spektra nasmlouvané intenzivní a resuscitační péče po jednotlivých pracovištích nemocnice.

10 PŘÍLOHY Č. 2 – UKÁZKA APLIKACE – obr. 3 Číselníky Techniky: Hledání dle typu přístroje, výpis všech diagnostických přístrojů třídy „D.1“

11 PŘÍLOHY Č. 2 – UKÁZKA APLIKACE – obr. 4 Výběr všech pracovišť obsahujících v názvu „interní“, v bublině posledního pracoviště jsou vidět jeho detaily.

12 PŘÍLOHY Č. 2 – UKÁZKA APLIKACE – obr. 4 Výběr všech pracovišť obsahujících v názvu „interní“, v bublině posledního pracoviště jsou vidět jeho detaily. Číselník lékařů: detailní položky vybraného lékaře – 1. Část

13 PORTÁL Přílohy č. 2 – schéma vazeb Přístroje (Fama) KIS MANAŽERSKÝ SYSTÉM výkaznictví Číselník oddělení VZP 1 Evidence příloh a vyhledávání Vytvoření přílohy a komunikace Kontrola správnosti přílohy Promítnutí přílohy do NIS (výkaznictví) EIS - PAM Oboustranná komunikace Jiné aplikace s „číselníky“

14 PŘÍLOHY Č. 2 – VAZBY NA ČÍSELNÍKY Převedení primárních dat do strukturované podoby (XML) Převzetí dat z číselníku pracovníků z evidence PAM nemocnice Převzetí dat z číselníku MTZ materiálové evidence nemocnice Převzetí souborů nasmlouvaných výkonů z dat NISů Základem je práce nad zkontrolovanými daty číselníků (pracovníků, přístrojů)

15 PŘÍLOHY Č. 2 – DALŠÍ FUNKCE Automatický login všech zásahů do modulu a jejich vyhodnocení Generování smluvně povinných i informativních údajů dle požadavků pojišťoven v definovaném datovém rozhraní Předdefinované výběry ze všech dostupných souborů dat: –Přehled spektra nasmlouvané péče ARO a JIP –Výběr lékaře dle kvalifikace, licence, odbornosti atp. (všech položek v číselníku či jejich kombinací), –Výběr přístroje dle všech položek číselníku nebo jejich částí či kombinací –Hledání nasmlouvaných výkonů přes celou smlouvu atp.

16 PŘÍLOHY Č. 2 – ARCHIV A METODIKA Automatické zálohování a recovery Ke každému přístroji dostupné naskenované dokumenty (PDF) ve zvláštním úložišti (prohlášení o shodě atp.) Ke každému pracovníkovi dostupné naskenované dokumenty (PDF) ve zvláštním úložišti (diplomy, licence, atp.) Centrální úložiště číselníků – Master (výkony, léky, materiály atp.) Nabízíme i PŘÍPRAVU METODIKY PRO PŘÍPRAVU SMLUV

17 Děkuji za pozornost. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Mgr. Michal Mareš


Stáhnout ppt "Aplikace pro vedení a kontrolu Příloh č. 2 pro ZZ STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice www.stapro.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google