Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit."— Transkript prezentace:

1

2 Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obce FV - Klenotnice Vysočiny 2008 FV - Edice Vysočiny VI. FV – Regionální kultura VIII. Oddělení památkové péče Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1.světové války a k činnosti československých legií FV - Diagnóza památek

3 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obce cílem programu je podpora společenských a kulturních aktivit obcí kraje, souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (založení obce, získaní městských práv, udělení praporu, připomenutí jiné důležité historické události,…) maximální výše příspěvku je 200 000 Kč,- a přitom nejvýše 100,- Kč v průměru na jednoho obyvatele lze žádat dotaci do výše 60% rozpočtovaných celkových nákladů každý žadatel může v rámci dvou po sobě jdoucích kalendářních roků obdržet maximálně jednu dotaci termín podání žádosti do 31. 3. 2008, v následujících letech od 1. ledna do 15. února (rozhodující je datum poštovního razítka)

4 FV - Klenotnice Vysočiny 2008 cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví (sbírkové fondy), čímž se rozumí zdokonalení elektronické evidence sbírkových fondů, ochrana sbírkových předmětů před nepříznivými vlivy prostředí (restaurování, konzervování, preparování sbírkových předmětů), zlepšení výstavní činnosti formou rozšiřování a zkvalitňování stávajících muzejních expozic či podporou při tvorbě nových expozic minimální výše příspěvku je 5 000,- Kč, maximální výše je 200 000,- Kč, v rámci jednoho kola může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu minimální podíl příjemce podpory je 40% celkových nákladů projektu termín podání žádosti (rozhodující je datum poštovního razítka) administrace programu podléhá pravidlům Fondu Vysočiny

5 FV - Edice Vysočiny VI. cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu ediční a publikační činnosti a podpořit vydávání odborných a populárně-naučných publikací o významných osobnostech, historických událostech, kulturním a přírodním dědictví kraje Vysočina, finanční podpora je určena především pro vydání tištěných publikací regionálního nebo místního významu s širším společenským přínosem v regionu minimální výše příspěvku je 10 000,- Kč, maximální výše je 100 000,- Kč, v rámci jednoho kola může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu minimální podíl příjemce podpory je 50% celkových nákladů projektu termín podání žádosti (rozhodující je datum poštovního razítka) administrace programu podléhá pravidlům Fondu Vysočiny

6 FV – Regionální kultura VIII. cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu a zachování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění kraje se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění a další estetické aktivity, finanční podpora je určena především na akce regionálního nebo místního významu s širším společenským přínosem v regionu minimální výše příspěvku je 5 000,- Kč, maximální výše je 50 000,- Kč, v rámci jednoho kola může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu minimální podíl příjemce podpory je 70% celkových nákladů projektu kulturní akce musí být realizovány v období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 termín vyhlášení programu: listopad 2008 termín podání žádosti (rozhodující je datum poštovního razítka) administrace programu podléhá pravidlům Fondu Vysočiny

7 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií dotaci lze poskytnout pouze na válečné hroby a pietní místa, vztahující se k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií, které jsou evidovány dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů dotace se nevztahuje na válečné hroby a pietní místa, která jsou evidována jako kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů maximální výše příspěvku je 15 000,- Kč, nelze žádat o dotaci 100% výši své finanční spoluúčasti si určí každý vlastník sám (kritériem hodnocení žádostí bude v případě přečerpání částky určené na tento program procentuální podíl vlastníka na celkovém financování obnovy, žadatelé budou seřazeni podle procentuálního podílu vlastních prostředků sestupně, přičemž skutečné procentuální podíly pouze pro toto pořadí budou upraveny speciálními koeficienty podle velikosti obce) termín podání žádosti do 31. 3. 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka)

8 FV - Diagnóza památek cílem programu je podpořit zpracování předprojektové dokumentace (statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy a další), které jsou nutné k zajištění kvality a hospodárnosti následných projektových a prováděných prací a k úspěšnému získání finančních prostředků na realizaci obnovy z dotačních titulů státní správy i samosprávy maximální výše příspěvku je 30 000,- Kč minimální podíl příjemce podpory je 50% celkových nákladů projektu termín podání žádosti do 21. 3. 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka) administrace programu podléhá pravidlům Fondu Vysočiny

9 Děkuji za pozornost Jaroslava Panáčková odbor kultury a památkové péče tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit."

Podobné prezentace


Reklamy Google