Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování dlouhodobého hmotného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování dlouhodobého hmotného."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku a odpisů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Objasnění pojmu pořizovací cena u dlouhodobého hmotného majetku, příklad na její výpočet Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem Schéma účtování odpisů u dlouhodobého majetku Krátké ukázky zaúčtování pořízení i odpisů DHM

3 Metodické pokyny Ve výuce použitelné spíše jako krátké ukázky účtování pro doplnění učiva dlouhodobý majetek a odpisy

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

5 Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku a odpisů

6 Účtování DHM při pořízení nákupem Náklady spojené s pořízením DHM se soustřeďují na účet Pořízení DHM Dokončený DHM se převede z účtu Pořízení majetku na konkrétní účet DHM a to na základě Zápisu o převzetí Dodavatelé Pořízení DHMSamostatné mov. věci FAP za nákup DHM FAP za dopravu DHM FAP za montáž DHMuvedení do užívání

7 Výpočet pořizovací ceny DHM při pořízení dodavatelským způsobem Pořizovací cena se vypočítá jako součet ceny pořízení (vstupní ceny) a vedlejších pořizovacích nákladů, které s pořízením DHM souvisí (doprava, clo, montáž) Příklad: Účetní jednotka si výši ocenění DHM stanovila podle zákona o dani z příjmů na vyšší jak Kč. Vypočítejte pořizovací cenu interaktivní tabule za Kč, za její dopravu jsme zaplatili Kč a za její montáž jsme obdrželi přijatou fakturu na Kč = Kč Pořizovací cena interaktivní tabule je Kč a v tomto ocenění ji budeme účtovat.

8 Cvičení na účtování pořízení DHM Účetní jednotka ALFA, a.s., je plátcem DPH. V roce 2012 zaúčtovala v evidenci dlouhodobého majetku tyto účetní případy: FAP za tiskařský stroj cena bez DPH Kčpořízení DHM/dodavatelé DPH 21 % KčDPH/dodavatelé FAP za montáž tiskařského stroje Cena bez DPH Kčpořízení DHM/dodavatelé DPH 21 % KčDPH/dodavatelé VPD uhrazeno přepravné tiskařského stroje cena bez DPH Kčpořízení DHM/dodavatelé DPH 21 % 840 KčDPH/dodavatelé

9 Cvičení - pokračování Uvedení tiskařského stroje do užívání……………… Kč, samostatná movitá věc/pořízení DHM VBU -úhrada FAP za tiskařský stroj……………… Kč, dodavatelé/běžný účet -úhrada FAP za montáž……………… Kč, dodavatelé/běžný účet

10 Účtování odpisů Vypočtené odpisy jsou pro účetní jednotku nákladem účtovaným na účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisy snižují pořizovací hodnotu dlouhodobého hmotného majetku pomocí účtu Oprávky

11 Schéma účtování odpisů DHM musí být převeden z účtu Pořízení DHM na konkrétní účet, DHM musí být uveden do užívání Stavby nebo Samostatné movité věci pořizovací cena DHM U dlouhodobého hmotného majetku máme právo vypočítat si a zaúčtovat výši odpisů Oprávky k příslušnému majetku Odpisy dlouhodobého majetku snížení hodnoty DHMnáklad

12 Cvičení na účtování odpisů Pan Novotný, plátce DPH šije dětské oděvy a pořídil si do své firmy šicí stroj v hodnotě Kč. Za dopravu šicího stroje obdržel přijatou fakturu na Kč. Při počítání odpisů stroje použil rovnoměrný způsob FAP na šicí stroj Cena bez DPH Kčpořízení DHM/dodav. DPH 21 % KčDPH/dodavatelé FAP za dopravu Cena bez DPH Kčpořízení DHM/dodav. DPH 21 % KčDPH/dodavatelé

13 Cvičení - pokračování Uvedení šicího stroje do užívání…………… Kč, samostatná movitá věc/pořízení DHM Roční odpis prvního roku odpisování9 000 Kč odpis DHM(náklad)/oprávky k samostatným movitým věcem

14 Použité značení v učebním materiálu DPH – daň z přidané hodnoty DHM – dlouhodobý hmotný majetek FAV – faktura vydaná (odběratelská) FAP – faktura přijatá (dodavatelská) VPD – příjmový pokladní doklad dodav. – zkratka pro účet dodavatelé


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování dlouhodobého hmotného."

Podobné prezentace


Reklamy Google