Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení spotřeby Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář AEM 17.6.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení spotřeby Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář AEM 17.6.2008."— Transkript prezentace:

1 Řízení spotřeby Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář AEM 17.6.2008

2 Obsah  Důvody a rámec řízení spotřeby  Podmínky a postupy pro implementaci

3 Struktura ceny elektřiny

4 Charakteristiky jednotlivých složek ceny  Elektřina : –Jednotková cena za energii časově proměnná  Systémové služby, decentrální výroba, OZE, Operátor trhu : – Jednotková cena „za energii“ časově neproměnná  Distribuce: –Dvousložková cena : Maximální příkon (roční, měsíční) Spotřebovaná energie

5 Východiska  Cena elektřiny má sezónní charakter ale je rozdílná i v rámci denní doby. –Struktura výrobních zdrojů (nabídky) a jejich výrobních nákladů Zdroje základního zatížení (vysoké fixní, nízké variabilní náklady – JE, PE, VE) Zdroje špičkového zatížení (nízké fixní, vysoké variabilní náklady – PT, PPC, VE) –Struktura spotřeby (poptávky) Výrazná závislost –na denní a roční době –Teplotě –osvitu  Umístěním spotřeby do pásem nižších cen lze ušetřit až desítky procent celkových nákladů

6 Východiska II  Cena elektřiny je proměnlivá v čase (elektřina je komoditou !) –Sezónní produktové ceny a krátkodobý trh –Plánovaný (predikovaný odběr) Lze nakoupit dopředu a využít všech výhod výběru dodavatele –Okamžitá odchylka (nepredikovaná spotřeba nebo „nespotřeba“) Cena na trhu velmi volatilní (omezená nabídka) Krátkodobé trhy a trhy s regulační energií  Zvýšení přesnosti plánování spotřeby významně snižuje pořizovací cenu elektřiny – snížení nákladů typicky 5 až 10%

7 Východiska  Pevná složka sazby za distribuci je počítána podle maximálního příkonu –Maximální příkon je sjednáván s distributorem na bázi ročních nebo měsíčních hodnot –Konstrukce tarifů je nastavena tak, aby nevedly ke spekulaci ale umožnily flexibilitu –Měřeno je čtvrthodinové maximum zátěže –Překročení sjednaných hodnot je penalizováno (drobné výjimky)  Snížením maxima zatížení lze výrazně uspořit platby za distribuci

8 Aktivní řízení spotřeby  Nabídka regulačních schopností –Ve velkém rozsahu a řiditelnosti Garantovaná služba pro provozovatele přenosové soustavy Fixní příjem za pohotovost a variabilní příjem za „nespotřebu“ –V malém rozsahu a velké řiditelnosti Regulační výkon pro obchodníka – fixní platba, opce nebo výhodnější cena dodávky Účast na vnitrodenním trhu –V malém rozsahu a řiditelnosti – nabídka obchodníkovi nebo na vnitrodenním trhu

9 Ceny elektřiny

10

11 Cena odchylky

12 Nákup elektřiny  „Velkoobchodní“ zákazník = Velký spotřebitel se spotřebou v řádu GWH nebo skupina sdružených spotřebitelů Nákup elektřiny jako komodity na velkoobchodním trhu (od výrobců, obchodníků atd..) (produktové obchody) Skládání potřeb nákupem od různých dodavatelů Nákup elektřiny na organizovaných trzích (produkty, spotový trh) Vlastní odpovědnost za odchylku (platí okamžitou cenu odchylky) Platba za distribuci na základě samostatné smlouvy s PDS Rozsáhlá možnost optimalizace cen elektřiny a celkových nákladů –Řízení nákupů a spotřeby v reálném čase –Nákup a Prodej elektřiny, krátkodobé spekulace –Řízení rizik

13 Nákup elektřiny  „Maloobchodní zákazník“ –Nakupuje elektřinu od obchodníků/dodavatelů –Rizika spojená s proměnlivostí odběru a cen elektřiny přenáší na dodavatele  vyšší marže –Platba za distribuci bývá součástí celkové ceny (1:1), nebo přímo –Výběrové řízení, bilaterální vyjednávání nebo výběr ze standardní nabídky –Technické parametry ceny : Tvar diagramu (desítky procent ceny) Predikovatelnost diagramu (jednotky až desítky procent ceny) Možnost řízení spotřeby na vyžádání (v řádu jednotek procent) –Obchodní parametry Platební podmínky Objem nákupu Doba kontraktu a flexibilita ceny

14 Základní princip řízení spotřeby – snížení maxima a přesun spotřeby do pásem s nižší cenou

15 Okrajové podmínky užití Optimalizaci spotřeby má smysl využít pokud : –Jsou splněny určité tarifní podmínky (v kontraktu ) Cena je závislá na struktuře spotřeby Je k dispozici průběhové měření spotřeby Od určité úrovně spotřeby > 100 kW –Diagram spotřeby je proměnlivý (špičky) Tvar diagramu spotřeby zjištěný –Z měření –Z typových diagramů spotřeby v sektoru –Vhodné podmínky pro řízení spotřeby Určené –Analýzou lokálních podmínek výrobny –Srovnávacími údaji z obdobných zařízení

16 Cíle  Snížení nákladů na elektřinu –Snižování průměrných cen nakupované elektřiny Krátkodobé omezení spotřeby anebo přesun do časových pásem s nižší cenou Řízení vlastní výroby elektřiny v obdobích vyšší ceny a využití regulačních schopností –Řízení okamžitého zatížení ve špičkách Snížení zatížení vedení (úspora nákladů na distribuci a rizik přetížení)  Umožňuje vyhnout se zvýšení nákladů na připojení  V některých případech podmiňuje zvýšení produkce areálu !!

17 –Topné systémy jako např.: Elektricky napájené sušičky Zásobníky horké vody Sučící pece Temperující zařízení Vyhřívání forem Galvanické lázně Chladící jednotky jako např: Zásobníky chladu Klimatizace Mrazničky a chladničky Zmrazovací jednotky –Dále pak Ventilační zařízení Zásobníky tlakového vzduchu Fermentační jednotky Příklady spotřebičů které mohou být regulovány

18 Průměrný! potenciál úspor 15 - 25 %

19 Kroky k implementaci  Vyhodnocení současných cenových a tarifních podmínek dodavatele ve srovnání s cenovým benchmarkem –Externí analýza, cenový průzkum nebo výběrové řízení –Možnost nalezení levnějšího dodavatele nebo možnost přejednání kontraktu

20 Kroky k implementaci  Analýza diagramu spotřeby a jeho ocenění (mark to market evaluation) –Ocenění výchozího tvaru diagramu spotřeby tržní cenou –Stanovení optimální skladby produktů –Stanovení rozdělení odchylek a ocenění rizika kolísání spotřeby (ocenění odpovědnosti za odchylku) –Stanovení cenového modelu spotřeby firmy

21 Kroky k implementaci  Určení potenciálu změny charakteru spotřeby  potenciál absolutních úspor  potenciál změny tvaru diagramu  ocenění změn a stanovení výnosů/úspor  Náklady na dosažení změn  investiční náklady na systém monitorování a řízení  nároky na lidské zdroje (monitorování a vyhodnocování, řízení, obchodní činnost)  vliv změny spotřeby (velikosti, tvaru) na technologický proces a jeho náklady (diskrétní nebo spojité funkce)  Analýza výnosů a nákladů  Rozhodnutí o implementaci

22 Budoucí vývoj na trhu s elektřinou - 1  Nárůst cen elektřiny –Růst cen primárních zdrojů – globální soutěž o zdroje –Snížení rezerv výroby – útlum investičních aktivit v od devadesátých let doposud a omezené kapacity strojírenství –Vliv komoditních a finančních trhů elektřina jako nástroj spekulace Příliv kapitálu z finančních trhů –růst cen na 80 (90 Eur/MWh) a pak pokles k hladinám okolo 70 Eur/MWh s následných trvalým růstem 

23 Budoucí vývoj na trhu s elektřinou - 2  Nárůst kolísání cen – vyšší riziková prémie pro dodavatele – vyšší ceny odchylek (vyšší podíl zdrojů VtE, nižší rezervy zdrojů) –Vyšší potenciál dynamického řízení spotřeby –Vyšší ocenění flexibility (nabídka služeb na straně spotřeby) –Vliv krátkodobých finančních trhů –Vyšší vliv výkyvů počasí (teplota, vítr, osvit, extrémní projevy počasí)

24 Závěrečné shrnutí  Vzhledem ke změnám na trhu s elektřinou je řízení spotřeby jediným nástrojem, kterým lze významně snížit tempo růstu nákladů na elektřinu  Další vývoj trhu s elektřinou jak v oblasti růstu cen tak i jejich proměnlivosti činí z řízení spotřeby zejména v podnicích s elektřinou jako významnou nákladovou položkou nástroj udržení konkurenceschopnosti  Vývoj ICT dává k implementaci řízení spotřeby dostatečné nástroje

25 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Pavel Šolc ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 solc@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Řízení spotřeby Pavel Šolc Sekce Strategie Seminář AEM 17.6.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google