Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář"— Transkript prezentace:

1 Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář
Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tento materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 část fyziky, která se zabývá klidem a pohybem tuhých těles a tekutin
MECHANIKA část fyziky, která se zabývá klidem a pohybem tuhých těles a tekutin

3 OTCOVÉ SOUČASNÉ MECHANIKY
Galileo Galilei Toskánsko Isaac Newton Anglie Albert Einstein Německo, USA

4 ROZDĚLENÍ TECHNICKÉ MECHANIKY
MECHANIKA TUHÝCH TĚLES – GEOMECHANIKA MECHANIKA KAPALIN – HYDROMECHANIKA MECHANIKA PLYNŮ – AEROMECHANIKA MECHANIKA TEPELNÝCH PROCESŮ - TERMOMECHANIKA

5 GEOMECHANIKA MECHANIKA DOKONALE TUHÝCH TĚLES STATIKA KINEMATIKA
DYNAMIKA MECHANIKA PRUŽNÝCH TĚLES PRUŽNOST A PEVNOST ROZDĚLENÍ MECHANIKY

6 STATIKA Nauka o silách a jejich rovnováze ROVNOVÁHA NA PÁCE TĚŽIŠTĚ
GEOMECHANIKA

7 KINEMATIKA Nauka o pohybu těles v prostoru a čase bez ohledu na působící síly. PŘEVODY MECHANISMY GEOMECHANIKA

8 DYNAMIKA Nauka o pohybu těles s ohledem na působící síly a setrvačné vlastnosti těles. Jaké síly mají vliv na spotřebu auta? Tíhová síla Odpor vzduchu Setrvačná síla Pneumatiky Vnitřní tření GEOMECHANIKA

9 Deformace při vzpěru tyče.
PRUŽNOST A PEVNOST Zkoumá vnitřní síly a deformaci těles. Deformace při vzpěru tyče. GEOMECHANIKA

10 HYDROMECHANIKA Nauka o kapalinách – jejich statice a dynamice. ZVEDÁK
VODNÍ DÍLA ROZDĚLENÍ MECHANIKY

11 AEROMECHANIKA Nauka o plynech – jejich statice a dynamice. VENTILÁTOR
KOMPRESOR ROZDĚLENÍ MECHANIKY

12 TERMOMECHANIKA Část mechaniky, která se zabývá změnami vlastností těles všech skupenství působením tepla. JADERNÁ ELEKTRÁRNA SPALOVACÍ MOTOR ROZDĚLENÍ MECHANIKY

13 VELIČINY A JEDNOTKY Veličina – každá vlastnost hmoty, která se dá fyzikálně popsat. Základní vlastnosti hmotného tělesa – hmotnost, čas a prostor Fyzikální veličina, která má stále stejnou hodnotu se nazývá konstanta. Veličiny rozdělujeme na skalární a vektorové. Jednotka – jednotkové množství veličiny. Číselná hodnota veličiny udává kolikrát je hodnota větší než jednotkové množství.

14 MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA SI
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SI MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA SI JEDNOTKA ZNAČKA VELIČINA metr m délka sekunda s čas kilogram kg hmotnost kelvin K teplota kandela cd svítivost mol látkové množství ampér A elektrický proud doplňkové jednotky radián RAD rovinný úhel steradián SRAD prostorový úhel

15 ODVOZENÉ JEDNOTKY V mechanice používáme i další jednotky k veličinám, které jsou důležité pro zkoumání chování těles ve strojírenství. Tyto jednotky jsou odvozené od základních. Veličina Jednotka Rychlost m.s-1 Zrychlení m.s-2 Plocha m2 Objem m3 Síla N = kg.m.s-2 Tlak (napětí) Pa = N.m-2 Energie J = N.m Výkon W = J.s-1

16 ČASTO NEPOUŽÍVANÉ PRO VÝPOČTY
VEDLEJŠÍ JEDNOTKY Používají se u veličin, které mají jinou základní jednotku. Rovinný úhel °, ',“ Teplota °C Čas h, min Objem l ČASTO NEPOUŽÍVANÉ PRO VÝPOČTY

17 NÁSOBKY A DÍLY JEDNOTEK
Máme je pro vyjádření velmi malých nebo moc velkých množství veličin. Násobky Díly deka 101 deci 10-1 hekto 102 centi 10-2 kilo 103 mili 10-3 mega 106 mikro 10-6 giga 109 nano 10-9 tera 1012 piko 10-12

18 SÍLA Fyzikální veličina charakterizující vzájemné působení mezi tělesy, při kterých se mění jejich poloha nebo se tělesa deformují. Označení síly – velká písmena a indexy. F, G, R, FR, F1, F5, ….

19 N E W T O N jednotka síly v soustavě SI
Newton je pojmenován po anglickém fyzikovi Isaacu Newtonovi ( ). 1 newton je definován jako síla, která udělí tělesu o hmotnosti 1kg zrychlení 1m.s-2.

20 1N odpovídá tedy přibližně hmotnosti:
VELIKOST 1NEWTONU Tíhová síla je definována: G = m . g, kde m je hmotnost tělesa a g je gravitační konstanta. Velikost konstanty g = 9,81 (10) N.kg-1 . 1N odpovídá tedy přibližně hmotnosti: 1/10 kg = 0,1 kg = 100 g = 10 dkg. Co vyvodí sílu 1N? 10 dkg salámu

21 URČENÍ SÍLY V ROVINĚ F F  P Síla je jednoznačně určena: y
působištěm P – bodem o určitých souřadnicích směrem  - směrovým úhlem Velikostí F - úsečkou v měřítku Orientací - šipkou F F P x

22 ÚČINEK SIL NA TĚLESO POHYBOVÝ DEFORMAČNÍ F F F F F

23 ZÁKON ZRYCHLUJÍCÍ SÍLY
POHYBOVÉ ZÁKONY Tvoří základ klasické mechaniky. ZÁKON SETRVAČNOSTI Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. ZÁKON ZRYCHLUJÍCÍ SÍLY Působí-li na těleso síla, udílí mu vždy určité zrychlení, které je přímo úměrné hmotnosti tělesa. F = m.a ZÁKON AKCE A REAKCE Každá akce způsobuje stejně velkou reakci, stejného směru a opačné orientace. Akce a reakce jsou dvě síly. Současně vznikají i zanikají.

24 Seznam zdrojů Mechanismus
Obrázky: Galileo Galilei Isaac Newton Albert Einstein Houpačka Těžiště Převod Autor: Glenn McKechnie Datum: Mechanismus Autor: VanBuren Datum: Automobil Vzpěr Zvedák

25 Seznam zdrojů Obrázky: Přehrada Autor: Andreas Trepte Datum: Ventilátor Kompresor Motor Autor: Mj-bird Datum: Jaderná elektrárna Autor: Felix König Datum:


Stáhnout ppt "Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář"

Podobné prezentace


Reklamy Google