Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento."— Transkript prezentace:

1 Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tento materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 MECHANIKA část fyziky, která se zabývá klidem a pohybem tuhých těles a tekutin

3 Galileo Galilei Toskánsko Isaac Newton Anglie Albert Einstein Německo, USA

4  MECHANIKA TUHÝCH TĚLES – GEOMECHANIKA GEOMECHANIKA  MECHANIKA KAPALIN – HYDROMECHANIKA HYDROMECHANIKA  MECHANIKA PLYNŮ – AEROMECHANIKA AEROMECHANIKA  MECHANIKA TEPELNÝCH PROCESŮ - TERMOMECHANIKA TERMOMECHANIKA

5 MECHANIKA DOKONALE TUHÝCH TĚLES  STATIKA STATIKA  KINEMATIKA KINEMATIKA  DYNAMIKA DYNAMIKA MECHANIKA PRUŽNÝCH TĚLES  PRUŽNOST A PEVNOST PRUŽNOST A PEVNOST ROZDĚLENÍ MECHANIKY

6 Nauka o silách a jejich rovnováze GEOMECHANIKA ROVNOVÁHA NA PÁCETĚŽIŠTĚ

7 Nauka o pohybu těles v prostoru a čase bez ohledu na působící síly. GEOMECHANIKA PŘEVODYMECHANISMY

8 Nauka o pohybu těles s ohledem na působící síly a setrvačné vlastnosti těles. GEOMECHANIKA Tíhová síla Setrvačná síla Vnitřní třeníPneumatiky Odpor vzduchu Jaké síly mají vliv na spotřebu auta?

9 Zkoumá vnitřní síly a deformaci těles. GEOMECHANIKA Deformace při vzpěru tyče.

10 Nauka o kapalinách – jejich statice a dynamice. ROZDĚLENÍ MECHANIKY ZVEDÁKVODNÍ DÍLA

11 Nauka o plynech – jejich statice a dynamice. ROZDĚLENÍ MECHANIKY VENTILÁTORKOMPRESOR

12 Část mechaniky, která se zabývá změnami vlastností těles všech skupenství působením tepla. ROZDĚLENÍ MECHANIKY JADERNÁ ELEKTRÁRNA SPALOVACÍ MOTOR

13 Veličina – každá vlastnost hmoty, která se dá fyzikálně popsat. Základní vlastnosti hmotného tělesa – hmotnost, čas a prostor Fyzikální veličina, která má stále stejnou hodnotu se nazývá konstanta. Veličiny rozdělujeme na skalární a vektorové. Jednotka – jednotkové množství veličiny. Číselná hodnota veličiny udává kolikrát je hodnota větší než jednotkové množství.

14 MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA SI JEDNOTKAZNAČKAVELIČINA metrm délka sekundas čas kilogramkg hmotnost kelvinK teplota kandelacd svítivost mol látkové množství ampérA elektrický proud doplňkové jednotky radiánRAD rovinný úhel steradiánSRAD prostorový úhel

15 V mechanice používáme i další jednotky k veličinám, které jsou důležité pro zkoumání chování těles ve strojírenství. Tyto jednotky jsou odvozené od základních. VeličinaJednotka Rychlostm.s -1 Zrychlením.s -2 Plocham2m2 Objemm3m3 SílaN = kg.m.s -2 Tlak (napětí)Pa = N.m -2 EnergieJ = N.m VýkonW = J.s -1

16 Používají se u veličin, které mají jinou základní jednotku. Rovinný úhel°, ',“ Teplota°C Čash, min Objeml

17 Máme je pro vyjádření velmi malých nebo moc velkých množství veličin. NásobkyDíly deka 10 1 deci10 -1 hekto10 2 centi10 -2 kilo10 3 mili10 -3 mega10 6 mikro giga10 9 nano10 -9 tera10 12 piko10 -12

18 Fyzikální veličina charakterizující vzájemné působení mezi tělesy, při kterých se mění jejich poloha nebo se tělesa deformují. Označení síly – velká písmena a indexy. F, G, R, F R, F 1, F 5, ….

19 jednotka síly v soustavě SI 1 newton je definován jako síla, která udělí tělesu o hmotnosti 1kg zrychlení 1m.s -2. Newton je pojmenován po anglickém fyzikovi Isaacu Newtonovi ( ).

20 Tíhová síla je definována: G = m. g, kde m je hmotnost tělesa a g je gravitační konstanta. Velikost konstanty g = 9,81 (10) N.kg -1. 1N odpovídá tedy přibližně hmotnosti: 1/10 kg = 0,1 kg = 100 g = 10 dkg. Co vyvodí sílu 1N?

21 Síla je jednoznačně určena:  F P FF x y  působištěm P – bodem o určitých souřadnicích  směrem  - směrovým úhlem  Velikostí  F  - úsečkou v měřítku  Orientací - šipkou

22 POHYBOVÝDEFORMAČNÍ F FF F F

23 Tvoří základ klasické mechaniky. ZÁKON AKCE A REAKCE Každá akce způsobuje stejně velkou reakci, stejného směru a opačné orientace. Akce a reakce jsou dvě síly. Současně vznikají i zanikají. ZÁKON ZRYCHLUJÍCÍ SÍLY Působí-li na těleso síla, udílí mu vždy určité zrychlení, které je přímo úměrné hmotnosti tělesa. F = m.a ZÁKON SETRVAČNOSTI Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit.

24 Obrázky: Galileo Galilei Isaac Newton Albert Einstein Houpačka Těžiště Převod Autor: Glenn McKechnie Datum: Mechanismus Autor: VanBuren Datum: VanBuren Automobil Vzpěr Zvedák

25 Obrázky: Přehrada Autor: Andreas Trepte Datum: Ventilátor Kompresor Motor Autor: Mj-bird Datum: Jaderná elektrárna Autor: Felix König Datum:


Stáhnout ppt "Strojní mechanika MECHANIKA Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google