Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBEM TĚLESA ROZUMÍME ZMĚNU JEHO POLOHY VŮČI JINÝM TĚLESŮM V ZÁVISLOSTI NA ČASE. ROZLIŠUJEME DVA DRUHY JEDNODUCHÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBEM TĚLESA ROZUMÍME ZMĚNU JEHO POLOHY VŮČI JINÝM TĚLESŮM V ZÁVISLOSTI NA ČASE. ROZLIŠUJEME DVA DRUHY JEDNODUCHÝCH."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

2 POHYBEM TĚLESA ROZUMÍME ZMĚNU JEHO POLOHY VŮČI JINÝM TĚLESŮM V ZÁVISLOSTI NA ČASE. ROZLIŠUJEME DVA DRUHY JEDNODUCHÝCH POHYBŮ. A) OTÁČIVÝ POHYB B) POSUVNÝ POHYB VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

3 POHYBOVÉ ÚČINKY SÍLY  Klid a pohyb je relativní. Závisí na volbě vztažné soustavy (vůči čemu se těleso pohybuje).  Pohybové účinky síly se projevují: a)Uvedením tělesa do pohybu. b)Zatavením pohybujícího se tělesa. c)Změnou směru. d)Změnou rychlosti.  Pohybové účinky zkoumal Isaac Newton, který formuloval tři pohybové zákony (Newtonovy zákony). Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na těleso působí. VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

4 Sir Isaac Newton (čti aizek Njútn) (4.1.1643 – 31.3.1727) Byl anglický fyzik, matematik a astronom. Položil základy klasické mechanice. Zabýval se gravitací a pohybem těles a optikou. Sestrojil první zrcadlový dalekohled. Byl věřící křesťan, jedním z nejvýznamnějších vědců své doby. Sir Isaac Newton (čti aizek Njútn) (4.1.1643 – 31.3.1727) Byl anglický fyzik, matematik a astronom. Položil základy klasické mechanice. Zabýval se gravitací a pohybem těles a optikou. Sestrojil první zrcadlový dalekohled. Byl věřící křesťan, jedním z nejvýznamnějších vědců své doby. Newtonovy pohybové zákony 1. Newtonův zákon (zákon setrvačnosti ) 2. Newtonův zákon (zákon síly) 3. Newtonův zákon (zákon akce a reakce) VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

5 TĚLESO SETRVÁVÁ V KLIDU NEBO V POHYBU ROVNOMĚRNÉM PŘÍMOČARÉM, POKUD NA NĚJ NEPŮSOBÍ SÍLA JINÝCH TĚLES NEBO POKUD JSOU SÍLY PŮSOBÍCÍ NA TĚLESO V ROVNOVÁZE. Zákon setrvačnosti : VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY První Newtonův zákon říká, že síla není příčinou pohybu, tělesa se mohou pohybovat i bez působení sil. Ovšem tento pohyb bude rovnoměrný a přímočarý. Snaha setrvávat v konkrétním pohybu se nazývá setrvačností tělesa. Setrvačností se těleso brání proti změně svého pohybového stavu,tzn. proti zrychlení.

6 Zákon síly : Z M Ě N A R Y C H L O S T I ( = Z R Y C H L E N Í ) J E P Ř Í M O Ú M Ě R N Á P Ů S O B Í C Í S Í L E A N E P Ř Í M O Ú M Ě R N Á H M O T N O S T I T Ě L E S A. O b e c n ě j i b ý v á z á k o n s í l y v y j a d ř o v á n t a k, ž e s í l a j e r o v n a č a s o v é z m ě n ě h y b n o s t i. VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

7 Zákon akce a reakce: D V Ě T Ě L E S A N A S E B E N A V Z Á J E M P Ů S O B Í S T E J N Ě V E L K Ý M I S I L A M I O P A Č N É H O S M Ě R U. T Y T O S Í L Y A K C E A R E A K C E S O U Č A S N Ě V Z N I K A J Í A Z A N I K A J Í. M a t e m a t i c k y l z e z á k o n a k c e a r e a k c e f o r m u l o v a t v z t a h e m : F 12 = - F 21 VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

8 a něco navíc : Newtonův první a druhý zákon v latině v původním vydání VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

9 Kontrolní otázky:  Co popisuje síla?  Jaká druhy polí u síly máme?  Kdo zkoumal pohybové účinky síly?  Kdo to byl I. Newton?  Kolik máme pohybových zákonů?  Čím měříme sílu?  Jaká je jednotka síly?  Věděli byste kde se využívá 2 a 3 Newtonův zákon? VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY

10

11 ZDROJE  Tapeta pro tuto prezentaci byla použita šablona z: http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/results.aspx?qu=pohyb&ex=2&av=all#ai:TC101881437|  Snímek č.3: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pohyb&ex=2#ai:MC900440452|  Snímek č. 4: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=NEWTON&ex=1#ai:MC900379063|  Snímek č. 5: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=newton&ex=2#ai:MP900385280|  Sníme č. 6, 9: Obrázky převzaty z klipartu Microsoft PowerPoint2010 VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06 - POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBEM TĚLESA ROZUMÍME ZMĚNU JEHO POLOHY VŮČI JINÝM TĚLESŮM V ZÁVISLOSTI NA ČASE. ROZLIŠUJEME DVA DRUHY JEDNODUCHÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google