Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona: III/2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona: III/2"— Transkript prezentace:

1 Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona: III/2
Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona: III/2 Sada: III2_C.02 Předmět: Fyzika Třída: VII.

2 Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je Isaac Newton
Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je Isaac Newton . Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s vynálezci a vynálezy, motivuje žáky k zájmu o předmět, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Newton zákony síly gravitace sextant

3 Isaac Newton Isaac Newton, anglický fyzik a matematik ( )

4 Kdo to byl Vysvětlil gravitaci, jeho zákony jsou základem mechaniky.
Objevil, že sluneční světlo je složeno z barev duhy. Zkonstruoval zrcadlový dalekohled. Definoval pohybové zákony. Vynalezl sextant. Byl profesorem matematiky na Trinity College Cambridge. V roce 1703 byl zvolen předsedou Královské společnosti. V roce 1705 byl povýšen do rytířského stavu. Byl poslancem anglického parlamentu.

5 Newtonův dalekohled V Newtonově dalekohledu se používá rovinné sekundární zrcadlo, které odráží paprsky do okuláru na boku přístroje. Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar a je uloženo ve spodní části tubusu. Přijímá přicházející světlo a odráží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru. Optická soustava dvou zrcadel a okulárů způsobuje, že vzniklý obraz je převrácen stranově a pólově. Je proto vhodný pro astronomická pozorování, kde obrazová převrácenost nevadí. Pro pozemské použití lze okulár doplnit hranoly, které upraví obraz do správné polohy.

6 Newtonův gravitační zákon
Na základě pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv. (Newtonovu) gravitační teorii, kterou vyjádřil Newtonovým gravitačním zákonem. Formulace zákona: Každá dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2 , na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti. kde G je gravitační konstanta s hodnotou 6,67·10-11 m3·kg-1·s-2, m1 je hmotnost prvního hmotného bodu, m2 je hmotnost druhého hmotného bodu a r je vzdálenost obou hmotných bodů. 𝐹 𝑔 =𝐺 𝑚 1 ∗ 𝑚 2 𝑟 2

7 Sluneční světlo a hranol
Tento jev objevil Objevil, že sluneční světlo je složeno z barev duhy.

8 Sextant Navigační přístroj, který určuje polohu na Zemi vzhledem k poloze nebeských těles Pro práci se sextantem je nutná zkušenost.

9 Tři pohybové zákony Zákon síly Zákon setrvačnosti Zákon akce a reakce
Jestliže a těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Zákon setrvačnosti Těleso zůstává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Zákon akce a reakce Jestliže jedno těleso působí silou na druhé těleso, pak i druhé těleso působí na první těleso stejně velkou silou opačného směru. Síly současně vznikají a zanikají.

10 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton, 5.1.2013
, , , , , , ,


Stáhnout ppt "Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona: III/2"

Podobné prezentace


Reklamy Google