Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr Kindelmann Název materiálu: Isaac Newton Šablona:III/2 Sada:III2_C.02 Předmět:Fyzika Třída:VII.

2 Základní škola Kladruby 2011  Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je Isaac Newton. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s vynálezci a vynálezy, motivuje žáky k zájmu o předmět, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Newton zákony síly gravitace sextant

3 Základní škola Kladruby 2011  Isaac Newton Isaac Newton, anglický fyzik a matematik (1642 - 1727)

4 Základní škola Kladruby 2011  Kdo to byl Vysvětlil gravitaci, jeho zákony jsou základem mechaniky. Objevil, že sluneční světlo je složeno z barev duhy. Zkonstruoval zrcadlový dalekohled. Definoval pohybové zákony. Vynalezl sextant. Byl profesorem matematiky na Trinity College Cambridge. V roce 1703 byl zvolen předsedou Královské společnosti. V roce 1705 byl povýšen do rytířského stavu. Byl poslancem anglického parlamentu.

5 Základní škola Kladruby 2011  Newtonův dalekohled V Newtonově dalekohledu se používá rovinné sekundární zrcadlo, které odráží paprsky do okuláru na boku přístroje. Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar a je uloženo ve spodní části tubusu. Přijímá přicházející světlo a odráží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru. Optická soustava dvou zrcadel a okulárů způsobuje, že vzniklý obraz je převrácen stranově a pólově. Je proto vhodný pro astronomická pozorování, kde obrazová převrácenost nevadí. Pro pozemské použití lze okulár doplnit hranoly, které upraví obraz do správné polohy.

6 Základní škola Kladruby 2011  Newtonův gravitační zákon Na základě pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv. (Newtonovu) gravitační teorii, kterou vyjádřil Newtonovým gravitačním zákonem. Formulace zákona: o Každá dvě tělesa o hmotnostech m 1 a m 2, na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti. kde G je gravitační konstanta s hodnotou 6,67·10 -11 m 3 ·kg -1 ·s -2, m 1 je hmotnost prvního hmotného bodu, m 2 je hmotnost druhého hmotného bodu a r je vzdálenost obou hmotných bodů.

7 Základní škola Kladruby 2011  Sluneční světlo a hranol Tento jev objevil 1670 - 1672. Objevil, že sluneční světlo je složeno z barev duhy.

8 Základní škola Kladruby 2011  Sextant Navigační přístroj, který určuje polohu na Zemi vzhledem k poloze nebeských těles. Pro práci se sextantem je nutná zkušenost.

9 Základní škola Kladruby 2011  Tři pohybové zákony Zákon síly o Jestliže a těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Zákon setrvačnosti o Těleso zůstává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Zákon akce a reakce o Jestliže jedno těleso působí silou na druhé těleso, pak i druhé těleso působí na první těleso stejně velkou silou opačného směru. Síly současně vznikají a zanikají.

10 Základní škola Kladruby 2011  Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton, 5.1.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller- IsaacNewton-1689.jpg, 5.1.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/NewtonsTele scopeReplica.jpg/640px-NewtonsTelescopeReplica.jpg, 5.1.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Opticke_zob razeni_dalekohled_newton.svg/592px- Opticke_zobrazeni_dalekohled_newton.svg.png, 5.1.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Newton%C5%AFv_gravita%C4%8Dn%C3%AD_z %C3%A1kon, 5.1.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Isaac_Newton_cart oon.png, 5.1.2013 http://www.3dsoftware.cz/upload/images_forum/hranol.jpg, 5.1.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Using_sextant_swin g.gif, 5.1.2013


Stáhnout ppt "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google