Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule Šablona:III/2 Sada:III2_C.02 Předmět:Fyzika Třída:VIII.

2 Základní škola Kladruby 2011  Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je James Prescott Joule. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s vynálezci a vynálezy, motivuje žáky k zájmu o předmět, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Joule Zákon zachování energie

3 Základní škola Kladruby 2011  James Prescott Joule James Prescott Joule, anglický fyzik (1818 – 1889)

4 Základní škola Kladruby 2011  Kdo to byl Člen Královské společnosti v Londýně (od r.1850). Studoval povahu tepla, vztah mechanické práce a energie. Definoval zákon zachování energie. Definoval Jouleův -Lenzův zákon. Zkoumal tepelné jevy při rozpínání stlačených plynů (Jouleův - Thomsonův jev). Po Jouleovi je pojmenována jednotka práce a energie joule.

5 Základní škola Kladruby 2011  Joule tímto pokusem dokázal, že lze přeměnit mechanickou práci na teplo – přeměna mechanické pohybové energie na tepelnou. Zahřátí bylo intenzivnější, když ke kovové vrtulce přiblížil silný magnet - elektromagnetické brzdění. Jouleův pokus

6 Základní škola Kladruby 2011  První zákon termodynamiky Celková energie izolované soustavy zůstává konstantní při všech dějích, které v ní probíhají. Jiná formulace zákona: o Není možné sestrojit perpetuum mobile prvního druhu, tj. stroj který by z ničeho konal práci.

7 Základní škola Kladruby 2011  Jouleův - Lenzův zákon Zveřejněn v prosinci roku 1840. Množství tepla vyvinutého za sekundu ve vodiči, kterým protéká elektrický proud, je přímo úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče. Kde: U je elektrické napětí [V]; I je elektrický proud [A]; R je ohmický odpor [Ω]

8 Základní škola Kladruby 2011  Joule Joule (značka J) je jednotka práce a energie. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: J = kg · m 2 · s −2 (též N · m) kde kg je kilogram, m je metr, s je sekunda, N je newton Definice: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m.

9 Základní škola Kladruby 2011  Převody 1 J = 2,778 · 10 −7 kWh 1 J = 1 Ws 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ = 1,343 hph (horse power per hour – koňské síly za hodinu) 1 J = 0,239 kalorie

10 Základní škola Kladruby 2011  Příklad: Jak je velké množství tepla, pokud vodičem protéká proud 1 A, odpor vodiče je 1 Ω za jednu sekundu.

11 Základní škola Kladruby 2011  Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Jo ule, 14.9.2012 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo ns/d/da/James_Joule.jpg, 14.9.2012 http://www.energyweb.cz/web/index.php?displ ay_page=2&subitem=1&ee_chapter=6.2.2, 14.9.2012 http://www.energyweb.cz/web/EE/images/06/ 62_01.gif, 14.9.2012


Stáhnout ppt "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google