Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule"— Transkript prezentace:

1 Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule
Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule Šablona: III/2 Sada: III2_C.02 Předmět: Fyzika Třída: VIII.

2 Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je James Prescott Joule
Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je James Prescott Joule. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s vynálezci a vynálezy, motivuje žáky k zájmu o předmět, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Joule Zákon zachování energie

3 James Prescott Joule James Prescott Joule, anglický fyzik (1818 – 1889)

4 Kdo to byl Člen Královské společnosti v Londýně (od r.1850).
Studoval povahu tepla, vztah mechanické práce a energie. Definoval zákon zachování energie. Definoval Jouleův -Lenzův zákon. Zkoumal tepelné jevy při rozpínání stlačených plynů (Jouleův - Thomsonův jev). Po Jouleovi je pojmenována jednotka práce a energie joule.

5 Jouleův pokus Joule tímto pokusem dokázal, že lze přeměnit mechanickou práci na teplo – přeměna mechanické pohybové energie na tepelnou. Zahřátí bylo intenzivnější, když ke kovové vrtulce přiblížil silný magnet elektromagnetické brzdění. 

6 První zákon termodynamiky
Celková energie izolované soustavy zůstává konstantní při všech dějích, které v ní probíhají. Jiná formulace zákona: Není možné sestrojit perpetuum mobile prvního druhu, tj. stroj který by z ničeho konal práci.

7 Jouleův - Lenzův zákon Zveřejněn v prosinci roku 1840.
Množství tepla vyvinutého za sekundu ve vodiči, kterým protéká elektrický proud, je přímo úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče. Kde: U je elektrické napětí [V]; I je elektrický proud [A]; R je ohmický odpor [Ω]

8 Joule Joule (značka J) je jednotka práce a energie. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: J = kg · m2 · s−2 (též N · m) kde kg je kilogram, m je metr, s je sekunda, N je newton Definice: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m.

9 Převody 1 J = 2,778 · 10−7 kWh 1 J = 1 Ws 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ = 1,343 hph (horse power per hour – koňské síly za hodinu) 1 J = 0,239 kalorie

10 Příklad: Jak je velké množství tepla, pokud vodičem protéká proud 1 A, odpor vodiče je 1 Ω za jednu sekundu.

11 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule, 14.9.2012
, , ,


Stáhnout ppt "Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule"

Podobné prezentace


Reklamy Google