Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr Kindelmann Název materiálu: Johannes Kepler Šablona:III/2 Sada:III2_C.03 Předmět:Fyzika Třída:IX.

2 Základní škola Kladruby 2011  Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je Johannes Kepler. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s významnými vědci, vynálezci, seznamuje je s jejich díly a vynálezy. Prezentace motivuje žáky k zájmu o předmět, k jejich vlastnímu studiu, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Kepler nebeská mechanika Keplerovy zákony

3 Základní škola Kladruby 2011  Johannes Kepler Johannes Kepler, německý astronom (1571 – 1630)

4 Základní škola Kladruby 2011  Kdo to byl Německý astronom. Od roku 1600 působil v Praze. Byl asistentem Tycho de Braha. Zformuloval tři zákony, kterými se řídí pohyb planet (Keplerovy zákony). Sestavil hvězdářský dalekohled, který se používá dodnes. Sestavil model heliocentrické soustavy. Keplerův model sluneční soustavy z Mysterium Cosmographicum (1596) Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler

5 Základní škola Kladruby 2011  Dalekohled Tento dalekohled je tvořen dvěma soustavami spojných čoček, které mají společnou optickou osu. Obraz velmi vzdáleného předmětu vytvořený objektivem se nachází v ohnisku okuláru, přičemž se jedná o obraz skutečný, zmenšený a převrácený. Tento obraz pak pozorujeme okulárem jako lupou. Obraz však zůstává převrácený i po zvětšení okulárem. Což je nevýhoda tohoto typu dalekohledu, která je však pro astronomická pozorování nepodstatná.

6 Základní škola Kladruby 2011  1.Keplerův zákon – zákon dráhy „Planety obíhají okolo Slunce po eliptických drahách s malou výstředností, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.“ o Popisuje tvar trajektorií planet pohybujících se v gravitačním poli. o Tento zákon říká, že planety se pohybují po rovinných křivkách (elipsách či kružnicích), kolem stálého středu (centra), což znamená, že vektor zrychlení, a tedy i síla způsobující tento pohyb leží v rovině dráhy. o Planety se periodicky vzdalují a přibližují ke Slunci. o Hlavní vrchol elipsy, v němž je planeta nejblíže Slunci se nazývá přísluní (perihélium), hlavní vrchol, v němž je planeta nejdále od Slunce se nazývá odsluní (afélium).

7 Základní škola Kladruby 2011  2.Keplerův zákon – zákon ploch „Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.“ o Průvodič planety je spojnice hmotného středu planety s hmotným středem Slunce. Velikost i směr průvodiče se při pohybu planety kolem Slunce neustále mění. Průvodič však vždy za stejnou dobu opíše plochu se stejným obsahem. To je důvodem, proč se tento zákon někdy nazývá zákon ploch. o Plyne z něj, že oběžná rychlost planet se zmenšuje se vzrůstající vzdáleností od Slunce (těles od centrálního tělesa).

8 Základní škola Kladruby 2011  3.Keplerův zákon Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce).“ T 1 a T 2 jsou oběžné doby dvou planet a 1, a 2 jsou délky jejich hlavních poloos

9 Základní škola Kladruby 2011  Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler,4.6.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Joha nnes_Kepler_1610.jpg/640px-Johannes_Kepler_1610.jpg,4.6.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Kepl er-solar-system-1.png/220px-Kepler-solar-system-1.png,4.6.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Kepl erPar.png/800px-KeplerPar.png,4.6.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/K epler-first-law.svg/262px-Kepler-first-law.svg.png,4.6.2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Ke pler-second-law.svg/250px-Kepler-second-law.svg.png,4.6.2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Keplerovy_z%C3%A1kony,4.6.2013


Stáhnout ppt "Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, 349 61 Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3668 Modernizace výuky Autor:Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google