Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní značky a signály

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní značky a signály"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní značky a signály
Lucie Václavková

2 Program přednášky Právní úprava Vymezení Povinnosti zaměstnavatele
Základní zásady pro používání Účinnost bezpečnostních značek a signálů Význam barev Druhy značek a značení Světelné a zvukové signály Hlasové signály Signály dávané rukou Současné použití

3 1. Právní úprava Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP základní povinnost zaměstnavatele druhy značek a signálů NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů požadavky na značky a signály zásady umístění značek a signálů vzhled značek používání značek a signálů další požadavky - normy

4 2. Vymezení bezpečnostních značek, značení a signálů
 poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP. možnosti: obrazové, zvukové, světelné Zák. č. 309/2006 Sb. § 6 bezpečnostní signál  vizuální nebo akustický nositel info o BOZP (zvukový, světelný, hlasový, rukou) X bezpečnostní značka  zpravidla obrazec = bezpečnostní barva, kontrastní barva, vložený symbol/text (riziko, opatření, aj.)

5 3. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
Zaměstnavatel - na pracovišti, kde se vykonávají práce, při nichž může dojít k poškození zdraví: umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, seznámit s nimi zaměstnance. Zák. č. 309/2006 Sb. § 6 Zaměstnanec: dodržovat pr./ost. předpisy + pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP řídit se zásadami bezp. chování a info zaměstnavatele ZP § 106

6 4. Základní zásady používání
 týká se značek a zařízení k vysílání světelných a zvukových signálů tvar a barvy značek  odpovídají určitému účelu materiál  vhodný vzhledem k prostředí, fotoluminiscenční/reflexní/osvětlené (při snížené viditelnosti), použité piktogramy  jednoduché, obsahují jen nezbytné podrobnosti umístění  vhodná výška, poloha (podle zorného pole), dostupnost a viditelnost záložní zdroj  značky a zařízení pro vysílání světelných signálů vyžadující energii, rozměry, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značek a tabulek  zaručení dobré viditelnosti a srozumitelnosti plocha značek + světelné signály  kontrastní a neoslňující údržba a kontrola  zachován vzhled, původní funkční vlastnosti (pokud ne  nahradit) značky pro únik a evakuaci  dobře viditelné po dobu nutnou k opuštění objektu při zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti  použití jiných značek a signálů NV č. 11/2002 Sb.

7 5. Účinnost bezpečnostních značek a signálů
 nesmí být ovlivněna: nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem, přítomností jiných značek nebo zdrojů světla/zvuků stejného typu, které snižují viditelnost, slyšitelnost. doporučení: neumísťovat větší počet značek vedle sebe, nepoužívat světelné značky v blízkosti světelného zdroje, nepoužívat současně zaměnitelné světelné značky, nepoužívat současně různé zvukové signály, nepoužívat zvukové signály v hlučném provoze, aj.

8 6. Význam barev  u značek a světelných signálů
červená  značka zákazu, signalizace nebezpeční, požární ochrana a bezpečnostní požární zařízení žlutá, oranžová, zelenožlutá  značka výstrahy modrá značka příkazu zelená značka nouzového východu, značka první pomoci, bezpečí  barva musí odpovídat tabulce barev a jejich významu podle přílohy k NV č. 11/2002 Sb.

9 7. Druhy značek a značení značky zákazu značky výstrahy značky příkazu
informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu, místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr k nim značky označující střet osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů značky označující komunikace pro vozidla značení v souvislosti s chemickými látkami

10 7.1 Značky zákazu forma: kruhový tvar s červeným piktogramem na bílém pozadí, červený okraj a šikmý pruh  piktogram, okraj, pruh min. 35 % plochy značky

11 7.2 Značky výstrahy forma: trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem  piktogram, okraj min. 50 % plochy značky

12 7.3 Značky příkazu forma: kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí  piktogram min. 50 % plochy značky

13 7.4 Informativní značky I.  pro označení únikové cesty a nouzového východu, místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci forma: obdelníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí  piktogram min. 50 % plochy značky

14

15 7.5 Informativní značky II.
 pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr k nim forma: obdelníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném poli  piktogram min. 50 % plochy značky rozměry značky  musí umožňovat snadné rozpoznání

16 7.6 Značky označující střet, riziko pádu
forma: střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 ° (místo žluté lze fotoluminiscenční žlutozelenou) rozměry značky  musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa

17 7.7 Značení v souvislosti s chemickými látkami
označení nádob pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků a potrubního vedení (pro dopravu těchto látek) pravidla: po celou dobu skladování/přepravy na viditelném místě, forma: piktogram s kontrastním pozadím, příp. vzorcem/názvem chemické látky/přípravku, nesmí být snadno odstranitelné + dostupnost a účelnost. označení místností, uzavřených prostor/prostranství, kde je skladováno/dopravováno více nebezpečných látek, přípravků forma: označení značkou výstrahy (když nestačí označení na obalech/nádobách) větší počet látek/přípravků  označení v blízkosti místa skladování/na dveřích.

18 7.8 Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení
 ve vnitřních prostorách objektů/venkovních pracovních prostorách forma: viditelné souvislé pruhy (bílé/žluté)  barva kontrastní s povrchem komunikace musí být zajištěna bezpečná vzdálenost (vozidlo x chodec)

19 8. Světelné a zvukové signály
spuštěním udávají, kdy má být zahájena/ukončena činnost + vydávány po celou dobu činnosti světelné signály odstranění, když neexistuje důvod pro jejich umístění světlo (přerušované x nepřetržité)  přerušované při vyšším nebezpečí, naléhavější potřebě (vnímání, x záměně) zvukové signály snadno rozpoznatelné (po dobu trvání + od jiných zvuků) úroveň zvuku > hladina okolního hluku (slyšitelnost x nadměrné obtěžování, bolest) frekvence (proměnná x stálá)  proměnná při vyšším nebezpečí, naléhavější potřebě nepřerušovaný signál pro opuštění prostoru

20 9. Hlasové signály forma: jednoduchá, srozumitelná, krátká slova, skupina slov, krátkých textů, vět požadavek: správné vyslovení, jazyk, hlasitost, někdy doprovázeno povely rukou příklady (příloha NV č. 11/2002 Sb.): start - označení začátku povelu, stůj - přerušení nebo ukončení pohybu, konec - zastavení operace, nahoru - zvedání zátěže, aj.

21 10. Signály dávané rukou forma: požadavek:
signalista stojí čelem k příjemci, sleduje úkony, aby nebyla ohrožena BOZP. požadavek: signály  přesné, jednoduché, srozumitelné, rozlišitelné, nezaměnitelné s jinými signály + obě ruce – symetrie, jen 1 znamení více signalistů  když nemůže signalista sledovat všechny úkony sám signalista  rozlišovací prvky/praporky pochybnosti  nový signál

22 11. Současné použití  značky, zvukové signály, hlasové signály + světelné signály, signály dávané rukou při dosažení stejné účinnosti možno zaměnit: světelné značky x zvukové signály (stejný kód) světelné značky x hlasové signály signály dávané rukou x hlasové signály bezpečnostní barva x značka k označení nebezpečí pádu či zakopnutí


Stáhnout ppt "Bezpečnostní značky a signály"

Podobné prezentace


Reklamy Google