Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické ideologie a jejich základní proudy. Ideologie soustava idejí, teorií a názorů soustava idejí, teorií a názorů vyjadřují zásadní životní postoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické ideologie a jejich základní proudy. Ideologie soustava idejí, teorií a názorů soustava idejí, teorií a názorů vyjadřují zásadní životní postoje."— Transkript prezentace:

1 Politické ideologie a jejich základní proudy

2 Ideologie soustava idejí, teorií a názorů soustava idejí, teorií a názorů vyjadřují zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny vyjadřují zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny zabývají se: zabývají se: základními problémy společnosti a státu základními problémy společnosti a státu vnitřní a mezinárodní politiky vnitřní a mezinárodní politiky problematikou hospodářského a sociálního vývoje problematikou hospodářského a sociálního vývoje souvisí s politickou praxí souvisí s politickou praxí

3 Funkce ideologií pomáhají vysvětlovat politické jevy a události (např. příčiny krizí, válek) pomáhají vysvětlovat politické jevy a události (např. příčiny krizí, válek) poskytují hodnotový systém a jeho kritéria (co je dobré, co méně…) poskytují hodnotový systém a jeho kritéria (co je dobré, co méně…) poskytují vědomí identity a (sou)náležitosti k určité sociální skupině poskytují vědomí identity a (sou)náležitosti k určité sociální skupině nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

4 Liberalismus z latinského libertas – svoboda z latinského libertas – svoboda Anglie, 17. století Anglie, 17. století svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu stát (minimální stát) stát (minimální stát) ochrana svobody a majetku proti vnějšímu nepříteli ochrana svobody a majetku proti vnějšímu nepříteli zachování vnitřního řádu zachování vnitřního řádu

5 svoboda podnikání svoboda podnikání parlamentní demokracie parlamentní demokracie občané – správa věcí veřejných – svobodně vytvořené organizace občané – správa věcí veřejných – svobodně vytvořené organizace svoboda diskuse svoboda diskuse všeobecné a rovné hlasovací právo všeobecné a rovné hlasovací právo svobodné podnikání svobodné podnikání

6 John Locke John Locke všichni lidé jsou si rovni všichni lidé jsou si rovni nikdo nemůže vládnout bez souhlasu ovládaných nikdo nemůže vládnout bez souhlasu ovládaných všichni mají právo na život, svobodu a majetek všichni mají právo na život, svobodu a majetek základ listin práv základ listin práv Adam Smith Adam Smith 18. století 18. století ekonomika – „Bohatství národů“ neviditelná ruka trhu, svoboda trhu ekonomika – „Bohatství národů“ neviditelná ruka trhu, svoboda trhu Milton Friedman Milton Friedman Francis Fukuyama Francis Fukuyama dnes nejvlivnější ideologie dnes nejvlivnější ideologie

7

8 Konzervatizmus lat. conservare – zachovávat lat. conservare – zachovávat preferuje tradiční hodnoty preferuje tradiční hodnoty osvědčené principy života společnosti osvědčené principy života společnosti Edmund Burke Edmund Burke vznik v 18. století – reakce na liberalismus (změna politických režimů, obava před revolucí) vznik v 18. století – reakce na liberalismus (změna politických režimů, obava před revolucí) neodmítá společenský vývoj neodmítá společenský vývoj proti revoluci, radikálním reformám, chaosu proti revoluci, radikálním reformám, chaosu

9 20. století – sbližování, Thatcherová, Reagan 20. století – sbližování, Thatcherová, Reagan politický program politický program ochrana rodiny ochrana rodiny proti interrupcím, pornografii… proti interrupcím, pornografii… obrana společenského řádu (potírání kriminality) obrana společenského řádu (potírání kriminality) vlastnická práva vlastnická práva

10 Socialismus lat. socialis – společenský lat. socialis – společenský politická a společenská koncepce politická a společenská koncepce ideál – spravedlnost, bratrství ideál – spravedlnost, bratrství podřízení se společnosti – obecné dobro nad individuálním zájmem podřízení se společnosti – obecné dobro nad individuálním zájmem kritika kapitalismu kritika kapitalismu omezení soukromého vlastnictví omezení soukromého vlastnictví spravedlnost ve společnosti spravedlnost ve společnosti vznik – reakce na průmyslovou revoluci a její důsledky vznik – reakce na průmyslovou revoluci a její důsledky 19. století 19. století

11 reformní socialismus reformní socialismus sociálně spravedlivá společnost sociálně spravedlivá společnost postupné reformy postupné reformy sociálnědemokratické strany sociálnědemokratické strany demokratický politický systém demokratický politický systém revoluční socialismus revoluční socialismus (komunismus) (komunismus)

12

13 Komunismus lat. communis – společný, obecný lat. communis – společný, obecný („Platón“) („Platón“) radikální kritika kapitalismu: radikální kritika kapitalismu: nespravedlivé rozdělování materiálního bohatství nespravedlivé rozdělování materiálního bohatství zotročení člověka v pracovním procesu zotročení člověka v pracovním procesu naprostá sociální rovnost, beztřídní společnost naprostá sociální rovnost, beztřídní společnost společné vlastnictví společné vlastnictví

14 19. století, Karel Marx, Friedrich Engels → „Komunistický manifest“ 19. století, Karel Marx, Friedrich Engels → „Komunistický manifest“ revoluce – pod vedením komunistické strany svrhnout kapitalismus a nastolit socialismus revoluce – pod vedením komunistické strany svrhnout kapitalismus a nastolit socialismus motivem - vykořisťování dělnické třídy motivem - vykořisťování dělnické třídy mezinárodní charakter - Internacionála mezinárodní charakter - Internacionála

15 nereálnost cílů, dogmatické setrvání na zásadách → potlačovatelská ideologie nereálnost cílů, dogmatické setrvání na zásadách → potlačovatelská ideologie Karel Marx X marxismus-leninismus, bolševismus, stalinismus Karel Marx X marxismus-leninismus, bolševismus, stalinismus neexistence legální opozice neexistence legální opozice jeden z druhů totalitarismu jeden z druhů totalitarismu centrálně řízená ekonomika centrálně řízená ekonomika cca 100 milionů obětí cca 100 milionů obětí

16 Lenin → po revoluci diktatura, přechodné období – likvidace opozice; veškerá moc strana a ta podřízena vůdci Lenin → po revoluci diktatura, přechodné období – likvidace opozice; veškerá moc strana a ta podřízena vůdci Stalin → stavěl na Leninově koncepci; revoluce v zaostalých zemích (dělníci nevědí, že socialismu lze dosáhnout i jinak než násilnou cestou) Stalin → stavěl na Leninově koncepci; revoluce v zaostalých zemích (dělníci nevědí, že socialismu lze dosáhnout i jinak než násilnou cestou)

17 Nacionalismus lat. natio – kmen, národ lat. natio – kmen, národ základní hodnota – národ základní hodnota – národ každý národ by si měl vládnout sám každý národ by si měl vládnout sám cíl – prosazení zájmu vlastního národa cíl – prosazení zájmu vlastního národa moderní nacionalismus – 19. století moderní nacionalismus – 19. století

18 politická sféra – úsilí o vytvoření národního státu politická sféra – úsilí o vytvoření národního státu kulturní sféra – emancipační snahy a budování národního vědomí (např. Národní obrození v českých zemích) kulturní sféra – emancipační snahy a budování národního vědomí (např. Národní obrození v českých zemích) ekonomická sféra – proti zahraničnímu kapitálu, cizí konkurenci, ochrana domácího trhu ekonomická sféra – proti zahraničnímu kapitálu, cizí konkurenci, ochrana domácího trhu

19

20 Fašismus lat. fascis – sjednocení lat. fascis – sjednocení nacionálně šovinistické, rasistické hnutí nacionálně šovinistické, rasistické hnutí nedemokratická forma vády (diktát) nedemokratická forma vády (diktát) uctívání státu, jednota uctívání státu, jednota reakce na 1. světovou válku reakce na 1. světovou válku ideologie → mýty, rasové předsudky, návaznost na slavnou historii ideologie → mýty, rasové předsudky, návaznost na slavnou historii

21 Itálie – 1922, Benito Mussolini, 1926 Itálie – 1922, Benito Mussolini, 1926 Partito Nacionale Fascista Partito Nacionale Fascista Španělsko – generál Franco Španělsko – generál Franco

22 Nacismus vychází z fašismu vychází z fašismu agresivnější (i válečné dění), více rasistický agresivnější (i válečné dění), více rasistický německý nacionální socialismus (nacismus) – extrémní rasismus, rasová nadřazenost, války, agresivní politika…; Adolf Hitler německý nacionální socialismus (nacismus) – extrémní rasismus, rasová nadřazenost, války, agresivní politika…; Adolf Hitler (NSDAP) Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) Národně socialistická německá dělnická strana nestabilita nových demokratických režimů nestabilita nových demokratických režimů ekonomická krize ekonomická krize odmítání liberalismu, marxismu a demokracie odmítání liberalismu, marxismu a demokracie

23 Symbol

24 svastika, neboli hákový kříž svastika, neboli hákový kříž prastarý indoevropský náboženský symbol prastarý indoevropský náboženský symbol symbolizoval oheň, popř. slunce symbolizoval oheň, popř. slunce Starověká Indie (buddhismus, hinduismus, džinismus) Starověká Indie (buddhismus, hinduismus, džinismus) evropské národy před přijetím křesťanství svastika jako náboženský symbol evropské národy před přijetím křesťanství svastika jako náboženský symbol u Slovanů, Germánů,Anglosasů, u Baltských národů… u Slovanů, Germánů,Anglosasů, u Baltských národů… svastika na oděvu vysokých Fénických Kněžek, Fénický sluneční symbol svastika na oděvu vysokých Fénických Kněžek, Fénický sluneční symbol

25 svastika na budově v Soulu svastika na budově v Soulu

26 Nacismus - symbol ohnivosti, dravosti a sily "germánské ducha" a později tzv. arijské rasy Nacismus - symbol ohnivosti, dravosti a sily "germánské ducha" a později tzv. arijské rasy kolem r. 1920 symbol přijala NSDAP v kontrastním provedení: černý kříž v bílém kruhu na červeném poli kolem r. 1920 symbol přijala NSDAP v kontrastním provedení: černý kříž v bílém kruhu na červeném poli

27 podle některých zdrojů tuto podobu navrhl sám A.Hitler: podle některých zdrojů tuto podobu navrhl sám A.Hitler: "V rudé barvě vidíme sociální myšlenku našeho hnutí, v bílé myšlenku nacionalistickou, v hákovém kříži úkol boje za vítězství árijského člověka a současně s tím také myšlenku vítězství tvůrčí práce, jež byla vždy antisemitská a antisemitskou stále bude." "V rudé barvě vidíme sociální myšlenku našeho hnutí, v bílé myšlenku nacionalistickou, v hákovém kříži úkol boje za vítězství árijského člověka a současně s tím také myšlenku vítězství tvůrčí práce, jež byla vždy antisemitská a antisemitskou stále bude."

28 Neonacismus

29 Rasismus biologické nerovnosti mezi lidmi biologické nerovnosti mezi lidmi zvýhodňování jedné rasy nad ostatními zvýhodňování jedné rasy nad ostatními diskriminace diskriminace černošské obyvatelstvo USA černošské obyvatelstvo USA Martin Luther King Martin Luther King Sociální darwinismus – stejně jako v přírodě, tak i ve společnosti probíhá vývoj selektivně na základě přirozeného výběru, kde silnější druhy přežívají a slabší hynou; společenský vývoj je možno urychlit tím, že se učí slabší lidské rasy a zlikvidují se Sociální darwinismus – stejně jako v přírodě, tak i ve společnosti probíhá vývoj selektivně na základě přirozeného výběru, kde silnější druhy přežívají a slabší hynou; společenský vývoj je možno urychlit tím, že se učí slabší lidské rasy a zlikvidují se

30

31 Anarchismus řec. anarchia – bezvládí řec. anarchia – bezvládí odmítání politické autority, státní moci, právního řádu odmítání politické autority, státní moci, právního řádu neomezená svoboda jednotlivce neomezená svoboda jednotlivce spravedlivé rozdělování hmotných statků spravedlivé rozdělování hmotných statků radikální anarchismus radikální anarchismus 19. století (dělnické hnutí) 19. století (dělnické hnutí)


Stáhnout ppt "Politické ideologie a jejich základní proudy. Ideologie soustava idejí, teorií a názorů soustava idejí, teorií a názorů vyjadřují zásadní životní postoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google