Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus"— Transkript prezentace:

1 fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus
VY_32_INOVACE_29-16 fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus Politické ideologie 3

2 Fašismus z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů
rasistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády v praxi se projevoval agresivní politikou, útočnými válkami, genocidou, terorismem podporu získává napříč sociálním složením společnosti vhodná doba pro podporu - období krize politiky Španělsko – frankismus (horní vrstva) Německo – hitlerismus (střední vrstva) Argentina – peronismus (nižší vrstva)

3 Fašismus - vývoj vznik především v Itálii po 1.sv.válce
teoretické prameny fašismu koncepce absolutní vlády (Hobbes, Machiavelli) organicismus (Aristoteles, Hegel) jednotlivý orgán může plnit svou funkci jen v rámci organismu, celek je nadřazen části Friedrich Nietzsche (vůle k moci, nadčlověk) Teorie elit Vilfredo Pareto Gaetano Mosca

4 Fašismus - vývoj Teorie elit vznik na přelomu 19. a 20. století
představa o rozdělení společnosti vyšší vrstva – elita – vládne nižší vrstva – masa – je ovládána dění ve společnosti – dění v elitě Vilfredo Pareto – rozvrstvení společnosti - sociální kužel – na vrcholu stojí elita (ti, kteří jsou ve vrcholných pozicích) dějiny - koloběh elit

5 Fašismus - vývoj „záměrně iracionální ideologie“
chybí snaha o racionální vysvětlení teoretikové se opírali o pudy, mýty, rasové předsudky, věhlasnost Římské říše Italský fašismus Mario Palmieri Giovani Gentile ) Benito Mussolini ( ), zakladatel italské fašistické strany Německý fašismus Ernst Huber Adolf Hitler ( )

6 Adolf Hitler Dílo: „Mein Kampf“ politický traktát zdůrazňuje rasovou čistotu, vyjadřuje obavu z židovského nebezpečí staví se jednoznačně proti demokracii, komunismu Fašismus reprezentován Hitlerem způsobil smrt miliónů lidí!!!

7 nacismus Nacionální socialismus
oficiální ideologie v Německu v letech ideologie, politický směr, základní hodnotou je národ – jeho zvyky, tradice, mýty, jazyk, literatura národ má nadřazenou pozici nad všemi ostatními hodnotami Cíl: prosazení zájmů vlastního národa, cílovou skupinou je nespokojená masa myšlenky národního socialismu jsou obohaceny prvkem rasové nadřazenosti stojí proti liberalismu, demokracii

8 rasismus Z arabštiny ras – hlava
ideologie o nerovnosti lidských plemen, podle které tyto nerovnosti spočívají v biologických (rasových) rozdílech důsledek – utlačování rasy nebo i její likvidace osudovost rasismu – člověk nemůže změnit své fyzické znaky Joseph A.de Gobinau ( ) francouzský filosof, diplomat Dílo: Rozprava o nerovnosti lidských ras dělení ras na bílou, žlutou, černou, které se liší fyzicky i v inteligenci

9 Rasismus Houston S.Chamberlain (1885-1927) Dílo: Základy 19.století
svérázně se zmiňuje o „biologicky hodnotnějších rasách“ Adolf Hitler ( ) odsuzoval Židy r.1935 tzv. Norimberské zákony o ochraně německé cti a krve r.1941 „konečné řešení“ židovské otázky – holocaust – genocida (vyvraždění) 6 miliónů Židů

10 Sociální darwinismus patří mezi rasistické a nacionalistické teorie
„použití“ Darwinovy teorie evolučního vývoje na společnost silnější druhy přežívají, slabší uhynou – příroda (aplikace ve společnosti) vývoj společnosti je možné urychlit určením a následným zlikvidováním slabší rasy rok 1951 !!! dokument UNESCO (vypracován genetiky a antropology) všichni lidé patří ke stejnému druhu „homo sapiens“

11 Odstranění rasismu r.1965 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (přijalo VS OSN) 21.březen – Mezinárodní den boje proti rasismu JAR – apartheid – oddělení ras 90. léta minulého století postupné odstraňování Nelson Mandela – vězněn 26 let Martin Luther King černošský kazatel, bojoval za práva černošských obyvatel, zavražděn v r.1968 NC míru v r.1964

12 anarchismus z řečtiny anarchia – bezvládí
ideologie, která odmítá jakoukoli formu politické autority, právní řád i státní moc stát „brání“ v dosažení maximálních svobod kritika kapitalismu Individualistický proud Max Stirner ( ) německý filosof, zastánce egoismu Kolektivistický proud společné vlastnictví, spolupráce Michail Bakunin ( ) Petr Kropotkin ( )

13 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE
Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google