Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus VY_32_INOVACE_29-16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus VY_32_INOVACE_29-16."— Transkript prezentace:

1 fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus VY_32_INOVACE_29-16

2  z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů  rasistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády  v praxi se projevoval agresivní politikou, útočnými válkami, genocidou, terorismem  podporu získává napříč sociálním složením společnosti  vhodná doba pro podporu - období krize politiky  Španělsko – frankismus (horní vrstva)  Německo – hitlerismus (střední vrstva)  Argentina – peronismus (nižší vrstva)

3  vznik především v Itálii po 1.sv.válce  teoretické prameny fašismu  koncepce absolutní vlády (Hobbes, Machiavelli)  organicismus (Aristoteles, Hegel) jednotlivý orgán může plnit svou funkci jen v rámci organismu, celek je nadřazen části  Friedrich Nietzsche (vůle k moci, nadčlověk)  Teorie elit Vilfredo Pareto Gaetano Mosca

4  Teorie elit  vznik na přelomu 19. a 20. století  představa o rozdělení společnosti vyšší vrstva – elita – vládne nižší vrstva – masa – je ovládána  dění ve společnosti – dění v elitě  Vilfredo Pareto – rozvrstvení společnosti - sociální kužel – na vrcholu stojí elita (ti, kteří jsou ve vrcholných pozicích)  dějiny - koloběh elit

5  „záměrně iracionální ideologie“  chybí snaha o racionální vysvětlení  teoretikové se opírali o pudy, mýty, rasové předsudky, věhlasnost Římské říše  Italský fašismus  Mario Palmieri  Giovani Gentile 1875-1944)  Benito Mussolini (1883-1945), zakladatel italské fašistické strany  Německý fašismus  Ernst Huber  Adolf Hitler (1889-1945)

6  Dílo: „Mein Kampf“  politický traktát  zdůrazňuje rasovou čistotu, vyjadřuje obavu z židovského nebezpečí  staví se jednoznačně proti demokracii, komunismu  Fašismus reprezentován Hitlerem způsobil smrt miliónů lidí!!!

7  Nacionální socialismus  oficiální ideologie v Německu v letech 1935-45  ideologie, politický směr, základní hodnotou je národ – jeho zvyky, tradice, mýty, jazyk, literatura  národ má nadřazenou pozici nad všemi ostatními hodnotami  Cíl: prosazení zájmů vlastního národa, cílovou skupinou je nespokojená masa  myšlenky národního socialismu jsou obohaceny prvkem rasové nadřazenosti  stojí proti liberalismu, demokracii

8  Z arabštiny ras – hlava  ideologie o nerovnosti lidských plemen, podle které tyto nerovnosti spočívají v biologických (rasových) rozdílech  důsledek – utlačování rasy nebo i její likvidace  osudovost rasismu – člověk nemůže změnit své fyzické znaky  Joseph A.de Gobinau (1816-1882)  francouzský filosof, diplomat  Dílo: Rozprava o nerovnosti lidských ras dělení ras na bílou, žlutou, černou, které se liší fyzicky i v inteligenci

9  Houston S.Chamberlain (1885-1927)  Dílo: Základy 19.století svérázně se zmiňuje o „biologicky hodnotnějších rasách“  Adolf Hitler (1889-1945)  odsuzoval Židy  r.1935 tzv. Norimberské zákony o ochraně německé cti a krve  r.1941 „konečné řešení“ židovské otázky – holocaust – genocida (vyvraždění) 6 miliónů Židů

10  patří mezi rasistické a nacionalistické teorie  „použití“ Darwinovy teorie evolučního vývoje na společnost  silnější druhy přežívají, slabší uhynou – příroda (aplikace ve společnosti)  vývoj společnosti je možné urychlit určením a následným zlikvidováním slabší rasy  rok 1951 !!!  dokument UNESCO (vypracován genetiky a antropology)  všichni lidé patří ke stejnému druhu „homo sapiens“

11  r.1965 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (přijalo VS OSN)  21.březen – Mezinárodní den boje proti rasismu  JAR – apartheid – oddělení ras  90. léta minulého století postupné odstraňování  Nelson Mandela – vězněn 26 let  Martin Luther King  černošský kazatel, bojoval za práva černošských obyvatel, zavražděn v r.1968  NC míru v r.1964

12  z řečtiny anarchia – bezvládí  ideologie, která odmítá jakoukoli formu politické autority, právní řád i státní moc  stát „brání“ v dosažení maximálních svobod  kritika kapitalismu  Individualistický proud  Max Stirner (1806-1856) německý filosof, zastánce egoismu  Kolektivistický proud  společné vlastnictví, spolupráce  Michail Bakunin (1814-1876)  Petr Kropotkin (1842-1921)

13 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "Fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus VY_32_INOVACE_29-16."

Podobné prezentace


Reklamy Google