Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část"— Transkript prezentace:

1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část

2 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Obsah Úvod Základní pojmy a operace Karta Domů Karta Vložit

3 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel úvod

4 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Hlavní novinky Excelu 2013 čistý a nový vzhled funguje s chytrými telefony, tablety díky cloudu funguje i na počítačích, které nemají Office nainstalovaný ukládání a sdílení souborů v cloudu na začátek volíme mezi nedávným souborem a oblíbenou šablonu vylepšené příkazy Uložit jako a Otevřít … nejpoužívanější složky přímo zobrazené snadnější sdílení souborů

5 Základní informace o Excelu (1)
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Základní informace o Excelu (1) mřížka: 1 048 576 řádků x 16 384 sloupců (sloupce nyní končí u XFD) motiv: motiv je předdefinovaná sada barev, písem, čar a výplní, kterou lze použít pro celý sešit nebo jen pro určité položky styl: styl je předdefinovaný formát založený na motivu, který lze použít ke změně vzhledu tabulek aplikace Excel, grafů, kontingenčních tabulek, obrazců nebo diagramů

6 Základní informace o Excelu (2)
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Základní informace o Excelu (2) snadné psaní vzorců řádek vzorců s měnitelnou velikostí funkce Automatické dokončování strukturované odkazy (vzorce se mohou odkazovat též na pojmenované oblasti či tabulky) snadný přístup k pojmenovaným oblastem organizace, aktualizace a správa pojmenované oblasti řazení a filtrování řazení podle barev a podle více než tří (až 64) úrovní filtrování podle barev nebo kalendářních dat

7 Základní informace o Excelu (3)
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Základní informace o Excelu (3) Funkce tabulek nové uživatelské rozhraní k rychlému vytvoření, formátování tabulky sdílení grafů mezi Wordem, Excelem, PowerPointem   snadné používání kontingenčních tabulek snazší nastavení tisku (zobrazení Konce stránek a Zobrazení rozložení stránky)

8 základní pojmy a operace
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kap. 1 základní pojmy a operace

9 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Firma Encián Vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance pro malé a střední podniky Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI V Excelu budou evidována i další data o firmě: lidské zdroje: list Personal, Oddělení odběratelé: Podniky, Stadia, NACE, Oddíly_Sekce prodeje: Faktury, Licence, Programy služební cesty: Cesty, Výjezdy inventář: Místnosti, Majetek_typy, Majetek_umístění

10 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Struktura obrazovky

11 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Ovládání Pás karet Myší Levý Alt + příslušná písmena Místní nabídka Pravé tlačítko myši Klávesa vedle pravého Ctrl

12 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řádek vzorců Adresa aktivní buňky / název Potvrzení / Zrušení Funkce Zvýšení řádku vzorců: Ctrl Shift U Odkaz na buňku: =A1 =a1 =list1!A1 (vytyčování) =[Sešit1]List1!$A$1

13 Změna nastavení Excelu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Změna nastavení Excelu Soubor, Možnosti Obecné Při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů Povolit dynamický náhled Použít písmo: Písmo textu Velikost písma: 11 Výchozí zobrazení pro nové listy: Normální zobrazení Zahrnout počet listů: 3 Uživatelské jméno

14 Změna nastavení Excelu 2
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Změna nastavení Excelu 2 Soubor, Možnosti Vzorce Styl odkazu R1C1 Automatické dokončování vzorce Použít názvy tabulek ve vzorcích Kontrola pravopisu a mluvnice Uložit Uložit soubory v tomto formátu: Sešit aplikace Excel Výchozí umístění souborů

15 Změna nastavení Excelu 3
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Změna nastavení Excelu 3 Soubor, Možnosti Jazyk Upřesnit Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr: Dolů Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky Umožnit úpravy přímo v buňce Zobrazit vodorovný posuvník, svislý posuvník, karty listů,) záhlaví řádků a vzorců, mřížku (Barva mřížky) Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků

16 Změna nastavení Excelu 4
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Změna nastavení Excelu 4 Soubor, Možnosti Upřesnit Použít kalendářní systém 1904 … 1 = , jinak: 1 = Přizpůsobit pás karet … možnost vytvářet nové karty či upravovat stávající Panel nástrojů Rychlý přístup … přizpůsobení Doplňky později budeme aktivovat Analytické nástroje, Řešitele Centrum zabezpečení nastavení centra zabezpečení … nastavení maker

17 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Pohyb v listu Klávesy se šipkami: o buňku dál ve směru šipky. Enter: o buňku dolů7. Tabulátor: o buňku vpravo. Shift Tabulátor: o buňku vlevo. Home: na začátek aktivního řádku. Ctrl Home: na buňku A1 (do levého horního rohu listu). Ctrl End: na poslední buňku listu. PageUp, PageDown: přesun o obrazovku nahoru nebo dolů. Alt PageUp, Alt PageDown: přesun o obrazovku doprava nebo doleva. Ctrl Šipka: přesun k okraji aktuální oblasti dat. Konkrétní místo – Najít a vybrat, Přejít na (F5 nebo Ctrl+G)

18 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Listy Název lze upravit poklepáním na záložku listu. Tažením za záložku lze změnit pořadí listů. Tažením za záložku s držením klávesy Ctrl, lze vytvořit kopii listu. Klepnutím do tlačítka za poslední záložkou lze vložit nový list. K pohybu mezi listy lze použít klávesy: Ctrl PageDown: na další list, Ctrl PageUp: na předchozí list.

19 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Režimy zobrazení Normálně jsou zobrazeny listy bez záhlaví zápatí. Rozložení stránky jsou zobrazeny listy včetně záhlaví a zápatí, která lze přímo přidat či editovat. Zobrazit konce stránek jsou zobrazeny všechny tiskové stránky listu s možností upravit umístění konců stránek.

20 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Editace buněk Zadávání hodnot z klávesnice - režim Připraven Editaci buňky ukončíme: klávesou Enter (standardně pokračujeme dolů), tabulátorem (pokračujeme vpravo), kurzorovými šipkami (určíme směr editace), kombinací Ctrl+Enter.

21 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vstupní tabulka Je-li číslo zarovnáno vlevo, je zadáno jako text (1-l, O-0)! Změna celého obsahu buňky – režim Připraven Dílčí úprava – režim Úpravy Klávesa F2 Poklepání na buňku Editace v řádku vzorců

22 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Součet =SUMA(B2:B5) Karta Vzorce, Knihovna funkcí, Automatické shrnutí Karta Domů, Úpravy, Součet Tlačítko Vložit funkci na řádku vzorců =C2+C3+C4+C5 =SUMA(B2;B3;B4;B5) =SUMA(B2:B3)+SUMA(B4:B5)

23 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Průměr karta Vzorce, tlačítko Automatické shrnutí, Průměr 2 4 průměr = ( )/3 = 2 průměr = (2 + 4 )/2 = 3 buňky s 0 zahrne do průměru prázdné buňky nezahrne do průměru

24 Odkaz na jiný list či sešit
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Odkaz na jiný list či sešit List2!A1 ‘[Sesit2.xlsx]List1‘!A1 pokud jiný sešit není otevřený, musí být uvedena cesta ‘C:\dokumenty\[Sesit2.xlsx]List1‘!A1.

25 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Suma =SUMA(0;9;6;5;3;2) součet prodejů za leden, výsledek by se však nepřepočítal při změně počtu prodaných kusů za jednotlivé měsíce =SUMA(D1;D2;D3;D4;D5;D6) součet prodejů za leden =SUMA(D1:D6) =SUMA(D1:D6;F1:F6) součet prodejů za leden a březen =SUMA(D1:F4 E3:G6) součet v průniku dvou oblastí, tj. za oblast E3:F4 =SUMA(D1:I6) součet prodejů za všechny programy a za všechny měsíce

26 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Doplnění tabulky Vytyčování Kopírování vzorce Relativní adresování Kopírování pomocí úchytu

27 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vlastnosti sešitu Soubor, Informace, Vlastnosti Zobrazit panel dokumentu Upřesnit vlastnosti

28 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Uložení – možnosti

29 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Uložení

30 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 2 karta domů

31 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta Domů

32 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava tabulky Vložení řádků Vložení sloupců Místní nabídka na záhlaví řádku či sloupce – Vložit buňky Karta Domů, Buňky, Vložit

33 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Skupina Buňky skupina Buňky Vložit Odstranit Formát

34 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vyplňování – seznamy Předdefinované seznamy Názvy dnů, zkratky dnů, názvy měsíců, měsíce římskými číslicemi Vlastní seznam Rozsah B4:B9 (Soubor, Možnosti, Upřesnit, Upravit vlastní seznamy)

35 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Styly tabulky

36 Tabulka a její možnosti
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Tabulka a její možnosti Ceny programů doplníme o peněžní jednotku – účetnický číselný formát bez desetinných míst

37 Úprava příkladu – nadpis
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Úprava příkladu – nadpis Vybereme buňky A1 až D1. Karta Domů –Sloučit a zarovnat na střed – Sloučit vodorovně Šířka sloupců: sloupec A: karta Domů, Buňky, Formát, Přizpůsobit šířku sloupců tažením označíme sloupce B – D: optimalizujeme poklepáním na hranici

38 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Styl buňky Domů, Styly, Styly buňky

39 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kopírování Možnosti kopírování Vyplnit dolů (Domů, Úpravy, Vyplnit) Kopírování prostřednictvím schránky Kopírování tažením za úchyt Možnosti automatického vyplňování Vložit jinak

40 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vyplňování demonstrační soubor lineární trend geometrická řada kalendářní řada pracovní dny

41 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zarovnat do bloku Volba Zarovnat do bloku umožňuje text ve vybrané oblasti rozdělit do více řádků se zachováním šířky sloupce.

42 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dynamické vyplňování umožňuje automaticky vyplnit hodnoty dle zadaného příkladu

43 Kopírování prostřednictvím schránky
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kopírování prostřednictvím schránky Kopírovat. Vyjmout Vložit: Vložit jinak Kopírovat formát

44 Demonstrace příkladu Vložit jinak
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Demonstrace příkladu Vložit jinak

45 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Tabulky Výsledný stav tabulek … doplníme 5 dalších tabulek

46 Úpravy ilustrativního příkladu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Úpravy ilustrativního příkladu Pomocí volby Vložit jinak či vzorců s odkazy připravíme 5 dalších tabulek – budou propojené na 1. tabulku. Pomocí tlačítka Formátovat jako tabulku rozsahy povýšíme na tabulky.

47 Relativní a absolutní adresování
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Relativní a absolutní adresování Relativní adresování =A1 Absolutní adresování =$A$1 Smíšené adresování =$A =A$1 Přepínač: klávesa F4

48 Úpravy ilustrativního příkladu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Úpravy ilustrativního příkladu prodeje za 1. pololetí v kusech prodeje za 1. pololetí v korunách podíl jednotlivých programů na celkových měsíčních tržbách podíl měsíčních tržeb na tržbě za program podíl jednotlivých programů na celkové pololetní tržbě měsíční index tržeb

49 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vzorce v listu Prodejů

50 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Funkce Když

51 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Podmínka v buňce v prvním sloupci: *** únor: tržby v únoru/tržby v lednu Vložit funkci – Logické – Když: =KDYŽ(E15=0;“NELZE“;F15/E15) sloupec celkem: PMI (průměrný měsíční index) PMI=(tržby v červnu/tržby v lednu)1/5 =KDYŽ(E15=0;“NELZE“;(J15/E15)^0,2)

52 Podmíněné formátování
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Podmíněné formátování Domů, Styly, Podmíněné formátování, Nové pravidlo Formátovat všechny buňky na základě hodnot: Barevné škály (změní pozadí buněk) Datový pruh (vyplní část buňky) Sady ikon (doplní do buňky ikonu) Formátovat pouze buňky obsahující Buňky, které nesplní podmínku se nezmění. Je-li nastaveno více podmínek, projde postupně všechny, tj. záleží na pořadí podmínek

53 Příklad podmíněného formátování
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Příklad podmíněného formátování

54 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Správa pravidel

55 Podmíněné formátování
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Podmíněné formátování

56 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Správce pravidel

57 Nové pravidlo formátování
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Nové pravidlo formátování

58 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formát Naformátujeme buňku K21 hodnota červeně na zeleném pozadí a buňku orámovat Tlačítka Barva písma Barva výplně Vnější ohraničení

59 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování: Číslo

60 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formát čísel

61 Formátování: Vlastní formát
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Formátování: Vlastní formát Pokud je zadána jen první část, potom formátuje kladná i záporná čísla. Pokud jsou zadány 2 části, první formátuje kladná čísla a nulu a druhá záporná čísla. Pokud jsou zadány 3 části, první formátuje kladná čísla, druhá záporná čísla, třetí nulu. Případná čtvrtá část formátuje text v buňce.

62 Formátování: Vlastní formát
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Formátování: Vlastní formát # číslice číslice, místo nevyplněných čísel za des. čárkou zobrazí 0 mezera oddělovač tisíců @ zobrazí vložený text % procenta (číslo vynásobí 100 a přidá znak %) _ mezera v šířce následujícího znaku \ zobrazí následující znak „text“ zobrazí text uvedený v „“ [modrá] červená, zelená, žlutá, fialová [h] v časových formátech, čas nebude v režimu 0-24 hodin

63 Příklady formátů čísla
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Příklady formátů čísla znaky km za vložené číslo: 0“ km“ (nebo: 0\ \k\m) číslo v miliónech: 0 \mil. (2 mezery) místo záporných hodnot červeně chyba: # ##0;[červená]“Chyba“ počet hodin, které uplynuly: [h]:mm kolik je hodin: h:mm

64 Formátování: Zarovnání
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Formátování: Zarovnání Rozdělí text delší než šířka buňky pod sebe. Zmenší velikost delšího textu dle šířky buňky.

65 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování: Písmo Formátovat lze i část textu v buňce – v režimu Úpravy. Např.: x2

66 Formátování: Ohraničení
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Formátování: Ohraničení

67 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování: Výplň

68 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Text orientace textu odsazení šířka sloupce zarovnání

69 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řazení Domů, Úpravy, Seřadit a filtrovat Seřadit od A do Z Seřadit od nejmenšího k největšímu Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu

70 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Filtrování filtry textu: rovná se, nerovná se, má na začátku, má na konci, obsahuje, neobsahuje, vlastní filtr filtry čísel: rovná se, nerovná se, větší než (nebo rovno), menší než (nebo rovno), mezi, prvních 10, nad průměrem, pod průměrem, vlastní filtr

71 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování: Zámek

72 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování: Zámek

73 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 3 Karta vložit

74 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vložení - karta

75 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vytvoření grafu všechny grafy doporučené grafy zvolíme 4. návrh Tažením vybereme oblast B14:B20 Za držení klávesy Ctrl vybereme oblast E14:J20

76 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu zvolíme 4. návrh z doporučených možností přesuneme graf na list Graf prodejů Návrh, Umístění, Přesunout graf list přemístíme za list Prodeje

77 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu chtěli bychom zaměnit programy a měsíce Návrh, Data, Zaměnit řádek za sloupec programy … datové řady měsíce … kategorie dílky sloupců … datový bod

78 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Výchozí vzhled grafu

79 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Rychlá analýza využití Rychlé analýzy pro sestavení grafu označíme rozsah klikneme do značky Rychlé analýzy zvolíme Grafy zvolíme konkrétní graf

80 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Typy grafů Co chceme vyjádřit Vhodný typ grafu Průběh v čase Spojnicový, sloupcový, plošný, pruhový Stav Sloupcový, pruhový Relativní podíly - části Výsečový, prstencový, skládaný sloupcový, procentní sloupcový, … Vztah mezi proměnnými XY bodový, sloupcový Zachycení tří proměnných Bublinový, povrchový

81 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sloupcový graf Pruhový graf

82 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Spojnicový graf Plošný graf

83 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Povrchový graf Paprskový graf

84 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Prstencový graf

85 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Burzovní graf

86 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Výsečový graf

87 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel XY bodový

88 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Bublinový

89 Graf – výchozí formát grafu prodejů
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Graf – výchozí formát grafu prodejů

90 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formátování grafu přidání prvků grafu tlačítko Prvky grafu karta Návrh, Přidat prvek grafu formátování prvků grafu tlačítko Prvky grafu, Další možnosti … podokno Formát z místní nabídky daného prvku karta Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr v zobrazeném podokně Formát

91 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Upravený graf karta Návrh, Typ, Změnit typ grafu – Skupinový sloupcový

92 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu umístění legendy Prvky grafu, legenda – ikona nabídky, pozice legendy nahoře název grafu Prvky grafu, název, nad grafem tabulka dat Prvky grafu, tabulka dat s klíči legendy mřížka Prvky grafu, mřížka, hlavní vodorovná i svislá

93 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu pro řadu SAFI vedlejší osa Y vybereme řadu SAFI volíme v podokně (není-li zobrazeno Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr) v podokně Formát datové řady, Možnosti řady, Vedlejší osa změníme typ řady … kombinovaný graf z místní nabídky řady Změnit typ grafu řady zvolíme spojnicový se značkami

94 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu doplníme názvy os Prvky grafu, názvy os, primární vodorovná … Měsíce vedlejší svislá osa – pootočený názve … Tržby za programy s výjimkou programu SAFI popisky k datové čáře SAFI vybereme čáru SAFI Prvky grafu, popisky dat formátování: podokno Formát popisků dat, Možnosti popisku – lze zvolit jiný obsah i umístění

95 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava grafu zobrazovaná oblast v podokně Formát zobrazované oblasti, Výplň přechodová výplň: zvolíme první oranžovou variantu (Lehký přechod – Zvýraznění 2) obrázek do levého horního roku: karta Vložení, Ilustrace, Obrázky tvar karta Formát, Vložit obrazce, Šipka doprava text Vedlejší osa velikost šipky 1,4 cm x 2,8 cm výplň obrazce: modrá (Zvýraznění 1) Velmi světlá 60 %.

96 Bodový graf: další úpravy grafu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Bodový graf: další úpravy grafu měřítko osy Prvky grafu, Osy, Další možnosti – karta Formát osy, Možnosti osy: Minimum spojnice trendu Prvky grafu, Spojnice trendu – vloží se lineární spojnice rovnice: zaškrtneme pole Zobrazit rovnici v grafu: rovnice y = 0,6644x chybové úsečky: Prvky grafu, Chybové úsečky, Procento

97 Spojnice řad a spojnice extrémů
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Spojnice řad a spojnice extrémů karta Návrh, Rozložení grafu, Přidat prvek grafu, Spojnice – Spojnice řad

98 Spojnice řad u spojnicového grafu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Spojnice řad u spojnicového grafu u spojnicového grafu vynášecí čáry k maximálnímu datovému bodu každé datové kategorie je vynesena svislá čára z vodorovné osy spojnice extrémů svislou čarou jsou spojeny minimální a maximální hodnota každé datové kategorie

99 Sloupce vzrůstu a poklesu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Sloupce vzrůstu a poklesu formou obdélníku spojí první a poslední hodnotu v datové kategorii pokud je poslední hodnota menší než první, bude obdélník vyplněn

100 Pozadí prostorových grafů
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Pozadí prostorových grafů stěna grafu, základna grafu karta Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr

101 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Podokno výběru výběr grafů kliknutím do jejich názvu skrýt graf kliknutím do tlačítka na konci řádku grafu, popř. skrýt či zobrazit všechny grafy tlačítky nahoře v podokně měnit pořadí grafů v seznamu tlačítky Přenést blíž, Přenést dál

102 Další úpravy grafů – karta Formát
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Další úpravy grafů – karta Formát formátování: Aktuální výběr velikost grafu: skupina Velikost obrazce: skupina Styly obrazců WordArt: skupina Styly WordArt uspořádání objektů: skupina Uspořádat

103 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta Návrh Rozložení grafu – Rychlé rozložení Styly grafů Změnit barvy Filtrování řad

104 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zdroj dat Návrh, Data, Vybrat data

105 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Tabulka umožní vytvořit z běžného rozsahu tabulku, ve které lze analyzovat a spravovat data tlačítkem Tabulka nebo Domů, Styly, Formátovat jako tabulku

106 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úvodní list nový list Úvod

107 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Obrázky karta Vložení, Ilustrace, Obrázky

108 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Online obrázky kliparty z Office.com, vyhledání obrázku Bingem, SkyDrive, fotky a videa, která má uživatel na Facebooku, fotky a videa ze služby Flickr

109 WordArt. Hypertextový odkaz. Obrazce
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel WordArt. Hypertextový odkaz. Obrazce

110 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Textové pole

111 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řádek podpisu

112 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel SmartArt

113 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další prvky Snímek obrazovky Symbol Rovnice Objekt

114 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Záhlaví a zápatí

115 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Minigrafy vizuálně znázorňují zvolená data pomocí miniaturního grafu zakresleného do jedné buňky

116 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Filtry na listu Start

117 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Power View Power View je nástroj pro interaktivní procházení, vizualizaci a prezentaci dat je nyní dostupný v Microsoft Excelu 2013, je to funkce Microsoft SharePoint Serveru 2010 a 2013 v rámci doplňku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services pro Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition

118 PowerView umožňuje vytvářet:
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel PowerView umožňuje vytvářet: tabulky matice výsečové, pruhové a bublinové grafy mapy

119 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Povolení Power View při prvním spuštění jsme Excelem požádáni o povolení tohoto doplňku povolíme ho doplněk pak uvidíme v seznamu aktivních doplňků aplikace

120 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Demonstrační soubor Dem xlsx Výjezdy: Firma Encián vyslala v posledních dvou letech své zaměstnance na veletrhy a konference v Evropě, aby posoudila možnost expandovat do zahraničí.

121 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sestava Vložení, Sestavy, Power View sestava se vytvoří na novém listu nazvaném Power View1 v podokně Pole v části POLE klikneme do ikony nabídky u roku a zvolíme Nevytvářet souhrn u pole zaměstnanec vybereme Počet pořadí polí přesuneme tažením myší

122 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úpravy sestavy v sestavě lze: měnit velikost písma (karta Návrh, skupina Text) měnit pořadí polí (tažením poli v dolní části podokna) nezobrazovat všechny položky (odškrtnutím pole v podokně či v seznamu polí kliknutím do ikony nabídky u pole a výběrem volby Odebrat pole) filtrovat (vpravo v sestavě)

123 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sestava

124 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dlaždice filtrování pomocí dlaždic: na kartě Návrh ve skupině Dlaždice tlačítko Dlaždice v podokně v poli Uspořádat dlaždice podle zvolíme, dle čeho budeme filtrovat – přetáhneme sem Rok typ dlaždice – tlačítko Typ dlaždice pruh karet plovoucí dlaždice

125 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Matice Přepneme na matici – karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Matice Do řádků matice umístíme rok a zemi, do sloupců účel a do oblasti suma hodnoty pole zaměstnanec

126 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Matice

127 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta – popisek Přepneme na kartu – karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Karta

128 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Graf vyjdeme z tabulky: zobrazíme pole země, účel, zaměstnanec skládaný sloupcový graf úpravy: popisky dat – karta Rozložení motiv: Theme4 – karta Power View, skupina Motivy pozadí – karta Power View, skupina Motivy, Pozadí

129 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Graf

130 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Mapa Připravíme tabulku – bude obsahovat pouze zemi, účel a počet zaměstnanců karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Mapa do oblasti Suma velikosti je zařazen počet zaměstnanců, do oblasti Umístění země a do pole Barva jde účel na kartě Rozložení lze přidat či potlačit nadpis grafu, legendu, popisky dat

131 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Mapa silniční mapa, silniční mapa v odstínech šedi, silniční mapa v reverzních odstínech šedi, letecká mapa (satelitní snímek) či letecká mapa v odstínech šedi

132 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Mapa měst

133 Tabulka s grafem – napojení na dlaždice
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Tabulka s grafem – napojení na dlaždice Připravme tabulku, která zobrazí zemi, účel a počet výjezdů Přidáme dlaždice pro pole Rok Klikneme do dlaždice a přidáme graf se stejnými údaji Přepínáme-li rok, zobrazují se jak v tabulce, tak v grafu údaje daného roku

134 Tabulka s grafem – napojení na dlaždice
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Tabulka s grafem – napojení na dlaždice

135 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Graf s osou přehrávání Dem-O3-02.xlsx – data v čase Závislost znázorníme bublinovým (bodovým) grafem ose x tržby na ose y náklady velikost bubliny pročet prodaných programů do pole Osa přehrávání umístíme Datum

136 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Prodeje v čase časová osa

137 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Čára cest pro Adamce – klepnutím označíme bublinu konkrétního pracovníka

138 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Aplikace pro Office

139 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Aplikace

140 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Movie list Bing maps


Stáhnout ppt "2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google