Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část

2 Obsah o Úvod Úvod 1. Základní pojmy a operace Základní pojmy a operace 2. Karta Domů Karta Domů 3. Karta Vložit Karta Vložit ExcelSnímek 22OP381 Manažerská informatika 1

3 ÚVOD ExcelSnímek 32OP381 Manažerská informatika 1

4 Hlavní novinky Excelu 2013 čistý a nový vzhled funguje s chytrými telefony, tablety díky cloudu funguje i na počítačích, které nemají Office nainstalovaný ukládání a sdílení souborů v cloudu na začátek volíme mezi nedávným souborem a oblíbenou šablonu vylepšené příkazy Uložit jako a Otevřít … nejpoužívanější složky přímo zobrazené snadnější sdílení souborů ExcelSnímek 42OP381 Manažerská informatika 1

5 Základní informace o Excelu (1) mřížka: 1 048 576 řádků x 16 384 sloupců (sloupce nyní končí u XFD) motiv: motiv je předdefinovaná sada barev, písem, čar a výplní, kterou lze použít pro celý sešit nebo jen pro určité položky styl: styl je předdefinovaný formát založený na motivu, který lze použít ke změně vzhledu tabulek aplikace Excel, grafů, kontingenčních tabulek, obrazců nebo diagramů ExcelSnímek 52OP381 Manažerská informatika 1

6 Základní informace o Excelu (2) snadné psaní vzorců řádek vzorců s měnitelnou velikostí funkce Automatické dokončování strukturované odkazy (vzorce se mohou odkazovat též na pojmenované oblasti či tabulky) snadný přístup k pojmenovaným oblastem organizace, aktualizace a správa pojmenované oblasti řazení a filtrování řazení podle barev a podle více než tří (až 64) úrovní filtrování podle barev nebo kalendářních dat ExcelSnímek 62OP381 Manažerská informatika 1

7 Základní informace o Excelu (3) Funkce tabulek nové uživatelské rozhraní k rychlému vytvoření, formátování tabulky sdílení grafů mezi Wordem, Excelem, PowerPointem snadné používání kontingenčních tabulek snazší nastavení tisku (zobrazení Konce stránek a Zobrazení rozložení stránky) ExcelSnímek 72OP381 Manažerská informatika 1

8 ZÁKLADNÍ POJMY A OPERACE Kap. 1 ExcelSnímek 82OP381 Manažerská informatika 1

9 Firma Encián Vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance pro malé a střední podniky Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza, Podnikatel, SAFI V Excelu budou evidována i další data o firmě: lidské zdroje: list Personal, Oddělení odběratelé: Podniky, Stadia, NACE, Oddíly_Sekce prodeje: Faktury, Licence, Programy služební cesty: Cesty, Výjezdy inventář: Místnosti, Majetek_typy, Majetek_umístění ExcelSnímek 92OP381 Manažerská informatika 1

10 Struktura obrazovky ExcelSnímek 102OP381 Manažerská informatika 1

11 Ovládání ExcelSnímek 112OP381 Manažerská informatika 1 Pás karet Myší Levý Alt + příslušná písmena Místní nabídka Pravé tlačítko myši Klávesa vedle pravého Ctrl

12 Řádek vzorců Adresa aktivní buňky / název Potvrzení / Zrušení Funkce Zvýšení řádku vzorců: Ctrl Shift U Odkaz na buňku: =A1 =a1 =list1!A1 (vytyčování) =[Sešit1]List1!$A$1 ExcelSnímek 122OP381 Manažerská informatika 1

13 Změna nastavení Excelu Soubor, Možnosti Obecné  Při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů  Povolit dynamický náhled  Použít písmo: Písmo textu  Velikost písma: 11  Výchozí zobrazení pro nové listy: Normální zobrazení  Zahrnout počet listů: 3  Uživatelské jméno ExcelSnímek 132OP381 Manažerská informatika 1

14 Změna nastavení Excelu 2 Soubor, Možnosti Vzorce  Styl odkazu R1C1  Automatické dokončování vzorce  Použít názvy tabulek ve vzorcích Kontrola pravopisu a mluvnice Uložit  Uložit soubory v tomto formátu: Sešit aplikace Excel  Výchozí umístění souborů ExcelSnímek 142OP381 Manažerská informatika 1

15 Změna nastavení Excelu 3 Soubor, Možnosti Jazyk Upřesnit  Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr: Dolů  Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky  Umožnit úpravy přímo v buňce  Zobrazit vodorovný posuvník, svislý posuvník, karty listů,) záhlaví řádků a vzorců, mřížku (Barva mřížky)  Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků ExcelSnímek 152OP381 Manažerská informatika 1

16 Změna nastavení Excelu 4 Soubor, Možnosti Upřesnit  Použít kalendářní systém 1904 … 1 = 2.1.1904, jinak: 1 = 1.1.1900 Přizpůsobit pás karet … možnost vytvářet nové karty či upravovat stávající Panel nástrojů Rychlý přístup … přizpůsobení Doplňky  později budeme aktivovat Analytické nástroje, Řešitele Centrum zabezpečení  nastavení centra zabezpečení … nastavení maker ExcelSnímek 162OP381 Manažerská informatika 1

17 Pohyb v listu Klávesy se šipkami: o buňku dál ve směru šipky. Enter: o buňku dolů7. Tabulátor: o buňku vpravo. Shift Tabulátor: o buňku vlevo. Home: na začátek aktivního řádku. Ctrl Home: na buňku A1 (do levého horního rohu listu). Ctrl End: na poslední buňku listu. PageUp, PageDown: přesun o obrazovku nahoru nebo dolů. Alt PageUp, Alt PageDown: přesun o obrazovku doprava nebo doleva. Ctrl Šipka: přesun k okraji aktuální oblasti dat. Konkrétní místo – Najít a vybrat, Přejít na (F5 nebo Ctrl+G) ExcelSnímek 172OP381 Manažerská informatika 1

18 Listy Název lze upravit poklepáním na záložku listu. Tažením za záložku lze změnit pořadí listů. Tažením za záložku s držením klávesy Ctrl, lze vytvořit kopii listu. Klepnutím do tlačítka za poslední záložkou lze vložit nový list. K pohybu mezi listy lze použít klávesy: Ctrl PageDown: na další list, Ctrl PageUp: na předchozí list. ExcelSnímek 182OP381 Manažerská informatika 1

19 Režimy zobrazení Normálně jsou zobrazeny listy bez záhlaví zápatí. Rozložení stránky jsou zobrazeny listy včetně záhlaví a zápatí, která lze přímo přidat či editovat. Zobrazit konce stránek jsou zobrazeny všechny tiskové stránky listu s možností upravit umístění konců stránek. ExcelSnímek 192OP381 Manažerská informatika 1

20 Editace buněk Zadávání hodnot z klávesnice - režim Připraven Editaci buňky ukončíme: klávesou Enter (standardně pokračujeme dolů), tabulátorem (pokračujeme vpravo), kurzorovými šipkami (určíme směr editace), kombinací Ctrl+Enter. ExcelSnímek 202OP381 Manažerská informatika 1

21 Vstupní tabulka ExcelSnímek 212OP381 Manažerská informatika 1 Je-li číslo zarovnáno vlevo, je zadáno jako text (1-l, O-0)! Změna celého obsahu buňky – režim Připraven Dílčí úprava – režim Úpravy Klávesa F2 Poklepání na buňku Editace v řádku vzorců

22 Součet =SUMA(B2:B5) Karta Vzorce, Knihovna funkcí, Automatické shrnutí Karta Domů, Úpravy, Součet Tlačítko Vložit funkci na řádku vzorců =C2+C3+C4+C5 =SUMA(B2;B3;B4;B5) =SUMA(B2:B3)+SUMA(B4:B5) ExcelSnímek 222OP381 Manažerská informatika 1

23 Průměr karta Vzorce, tlačítko Automatické shrnutí, Průměr ExcelSnímek 232OP381 Manažerská informatika 1 0 22 44 průměr = (0 + 2 + 4)/3 = 2průměr = (2 + 4 )/2 = 3 buňky s 0 zahrne do průměru prázdné buňky nezahrne do průměru

24 Odkaz na jiný list či sešit List2!A1 ‘[Sesit2.xlsx]List1‘!A1 pokud jiný sešit není otevřený, musí být uvedena cesta ‘C:\dokumenty\[Sesit2.xlsx]List1‘!A1. ExcelSnímek 242OP381 Manažerská informatika 1

25 Suma =SUMA(0;9;6;5;3;2) součet prodejů za leden, výsledek by se však nepřepočítal při změně počtu prodaných kusů za jednotlivé měsíce =SUMA(D1;D2;D3;D4;D5;D6) součet prodejů za leden =SUMA(D1:D6) součet prodejů za leden =SUMA(D1:D6;F1:F6) součet prodejů za leden a březen =SUMA(D1:F4 E3:G6) součet v průniku dvou oblastí, tj. za oblast E3:F4 =SUMA(D1:I6) součet prodejů za všechny programy a za všechny měsíce ExcelSnímek 252OP381 Manažerská informatika 1

26 Doplnění tabulky Vytyčování Kopírování vzorce Relativní adresování Kopírování pomocí úchytu ExcelSnímek 262OP381 Manažerská informatika 1

27 Vlastnosti sešitu Soubor, Informace, Vlastnosti Zobrazit panel dokumentu Upřesnit vlastnosti ExcelSnímek 272OP381 Manažerská informatika 1

28 Uložení – možnosti ExcelSnímek 282OP381 Manažerská informatika 1

29 Uložení ExcelSnímek 292OP381 Manažerská informatika 1

30 KARTA DOMŮ Kap. 2 ExcelSnímek 302OP381 Manažerská informatika 1

31 Karta Domů ExcelSnímek 312OP381 Manažerská informatika 1

32 Úprava tabulky Vložení řádků Vložení sloupců Místní nabídka na záhlaví řádku či sloupce – Vložit buňky Karta Domů, Buňky, Vložit ExcelSnímek 322OP381 Manažerská informatika 1

33 Skupina Buňky skupina Buňky Vložit Odstranit Formát ExcelSnímek 332OP381 Manažerská informatika 1

34 Vyplňování – seznamy Předdefinované seznamy Názvy dnů, zkratky dnů, názvy měsíců, měsíce římskými číslicemi Vlastní seznam Rozsah B4:B9 (Soubor, Možnosti, Upřesnit, Upravit vlastní seznamy) ExcelSnímek 342OP381 Manažerská informatika 1

35 Styly tabulky ExcelSnímek 352OP381 Manažerská informatika 1

36 Tabulka a její možnosti ExcelSnímek 362OP381 Manažerská informatika 1 Ceny programů doplníme o peněžní jednotku – účetnický číselný formát bez desetinných míst

37 Úprava příkladu – nadpis Vybereme buňky A1 až D1. Karta Domů –Sloučit a zarovnat na střed – Sloučit vodorovně Šířka sloupců: sloupec A: karta Domů, Buňky, Formát, Přizpůsobit šířku sloupců tažením označíme sloupce B – D: optimalizujeme poklepáním na hranici ExcelSnímek 372OP381 Manažerská informatika 1

38 Styl buňky Domů, Styly, Styly buňky ExcelSnímek 382OP381 Manažerská informatika 1

39 Kopírování Možnosti kopírování Vyplnit dolů (Domů, Úpravy, Vyplnit) Kopírování prostřednictvím schránky Kopírování tažením za úchyt  Možnosti automatického vyplňování Vložit jinak ExcelSnímek 392OP381 Manažerská informatika 1

40 Vyplňování demonstrační soubor lineární trend geometrická řada kalendářní řada pracovní dny ExcelSnímek 402OP381 Manažerská informatika 1

41 Zarovnat do bloku Volba Zarovnat do bloku umožňuje text ve vybrané oblasti rozdělit do více řádků se zachováním šířky sloupce. ExcelSnímek 412OP381 Manažerská informatika 1

42 Dynamické vyplňování umožňuje automaticky vyplnit hodnoty dle zadaného příkladu ExcelSnímek 422OP381 Manažerská informatika 1

43 Kopírování prostřednictvím schránky Kopírovat. Vyjmout Vložit: Vložit jinak Kopírovat formát ExcelSnímek 432OP381 Manažerská informatika 1

44 Demonstrace příkladu Vložit jinak ExcelSnímek 442OP381 Manažerská informatika 1

45 Tabulky ExcelSnímek 452OP381 Manažerská informatika 1 Výsledný stav tabulek … doplníme 5 dalších tabulek

46 Úpravy ilustrativního příkladu Pomocí volby Vložit jinak či vzorců s odkazy připravíme 5 dalších tabulek – budou propojené na 1. tabulku. Pomocí tlačítka Formátovat jako tabulku rozsahy povýšíme na tabulky. ExcelSnímek 462OP381 Manažerská informatika 1

47 Relativní a absolutní adresování Relativní adresování =A1 Absolutní adresování =$A$1 Smíšené adresování =$A1 =A$1 Přepínač: klávesa F4 ExcelSnímek 472OP381 Manažerská informatika 1

48 Úpravy ilustrativního příkladu prodeje za 1. pololetí v kusech prodeje za 1. pololetí v korunách podíl jednotlivých programů na celkových měsíčních tržbách podíl měsíčních tržeb na tržbě za program podíl jednotlivých programů na celkové pololetní tržbě měsíční index tržeb ExcelSnímek 482OP381 Manažerská informatika 1

49 Vzorce v listu Prodejů ExcelSnímek 492OP381 Manažerská informatika 1

50 Funkce Když ExcelSnímek 502OP381 Manažerská informatika 1

51 Podmínka v buňce v prvním sloupci: *** únor: tržby v únoru/tržby v lednu Vložit funkci – Logické – Když: =KDYŽ(E15=0;“NELZE“;F15/E15) sloupec celkem: PMI (průměrný měsíční index) PMI=(tržby v červnu/tržby v lednu) 1/5 =KDYŽ(E15=0;“NELZE“;(J15/E15)^0,2) ExcelSnímek 512OP381 Manažerská informatika 1

52 Podmíněné formátování ExcelSnímek 522OP381 Manažerská informatika 1 Domů, Styly, Podmíněné formátování, Nové pravidlo Formátovat všechny buňky na základě hodnot:  Barevné škály (změní pozadí buněk)  Datový pruh (vyplní část buňky)  Sady ikon (doplní do buňky ikonu) Formátovat pouze buňky obsahující  Buňky, které nesplní podmínku se nezmění.  Je-li nastaveno více podmínek, projde postupně všechny, tj. záleží na pořadí podmínek

53 Příklad podmíněného formátování ExcelSnímek 532OP381 Manažerská informatika 1

54 Správa pravidel ExcelSnímek 542OP381 Manažerská informatika 1

55 Podmíněné formátování ExcelSnímek 552OP381 Manažerská informatika 1

56 Správce pravidel ExcelSnímek 562OP381 Manažerská informatika 1

57 Nové pravidlo formátování ExcelSnímek 572OP381 Manažerská informatika 1

58 Formát Naformátujeme buňku K21 hodnota červeně na zeleném pozadí a buňku orámovat Tlačítka  Barva písma  Barva výplně  Vnější ohraničení ExcelSnímek 582OP381 Manažerská informatika 1

59 Formátování: Číslo ExcelSnímek 592OP381 Manažerská informatika 1

60 Formát čísel ExcelSnímek 602OP381 Manažerská informatika 1

61 Formátování: Vlastní formát Pokud je zadána jen první část, potom formátuje kladná i záporná čísla. Pokud jsou zadány 2 části, první formátuje kladná čísla a nulu a druhá záporná čísla. Pokud jsou zadány 3 části, první formátuje kladná čísla, druhá záporná čísla, třetí nulu. Případná čtvrtá část formátuje text v buňce. ExcelSnímek 612OP381 Manažerská informatika 1

62 Formátování: Vlastní formát ExcelSnímek 622OP381 Manažerská informatika 1 #číslice 0číslice, místo nevyplněných čísel za des. čárkou zobrazí 0 mezeraoddělovač tisíců @zobrazí vložený text %procenta (číslo vynásobí 100 a přidá znak %) _mezera v šířce následujícího znaku \zobrazí následující znak „text“zobrazí text uvedený v „“ [modrá]červená, zelená, žlutá, fialová [h][h]v časových formátech, čas nebude v režimu 0-24 hodin

63 Příklady formátů čísla znaky km za vložené číslo: 0“ km“ (nebo: 0\ \k\m) číslo v miliónech: 0 \mil. (2 mezery) místo záporných hodnot červeně chyba: # ##0;[červená]“Chyba“ počet hodin, které uplynuly: [h]:mm kolik je hodin: h:mm ExcelSnímek 632OP381 Manažerská informatika 1

64 Formátování: Zarovnání ExcelSnímek 642OP381 Manažerská informatika 1 Rozdělí text delší než šířka buňky pod sebe. Zmenší velikost delšího textu dle šířky buňky.

65 Formátování: Písmo ExcelSnímek 652OP381 Manažerská informatika 1 Formátovat lze i část textu v buňce – v režimu Úpravy. Např.: x 2

66 Formátování: Ohraničení ExcelSnímek 662OP381 Manažerská informatika 1

67 Formátování: Výplň ExcelSnímek 672OP381 Manažerská informatika 1

68 Text orientace textu odsazení šířka sloupce zarovnání ExcelSnímek 682OP381 Manažerská informatika 1

69 Řazení Domů, Úpravy, Seřadit a filtrovat Seřadit od A do Z Seřadit od nejmenšího k největšímu Seřadit od nejstaršího k nejnovějšímu ExcelSnímek 692OP381 Manažerská informatika 1

70 Filtrování filtry textu: rovná se, nerovná se, má na začátku, má na konci, obsahuje, neobsahuje, vlastní filtr filtry čísel: rovná se, nerovná se, větší než (nebo rovno), menší než (nebo rovno), mezi, prvních 10, nad průměrem, pod průměrem, vlastní filtr ExcelSnímek 702OP381 Manažerská informatika 1

71 Formátování: Zámek ExcelSnímek 712OP381 Manažerská informatika 1

72 Formátování: Zámek ExcelSnímek 722OP381 Manažerská informatika 1

73 KARTA VLOŽIT Kap. 3 ExcelSnímek 732OP381 Manažerská informatika 1

74 Vložení - karta ExcelSnímek 742OP381 Manažerská informatika 1

75 Vytvoření grafu ExcelSnímek 752OP381 Manažerská informatika 1 Tažením vybereme oblast B14:B20 Za držení klávesy Ctrl vybereme oblast E14:J20 všechny grafy doporučené grafy zvolíme 4. návrh

76 Úprava grafu zvolíme 4. návrh z doporučených možností přesuneme graf na list Graf prodejů Návrh, Umístění, Přesunout graf list přemístíme za list Prodeje ExcelSnímek 762OP381 Manažerská informatika 1

77 Úprava grafu chtěli bychom zaměnit programy a měsíce Návrh, Data, Zaměnit řádek za sloupec programy … datové řady měsíce … kategorie dílky sloupců … datový bod ExcelSnímek 772OP381 Manažerská informatika 1

78 Výchozí vzhled grafu ExcelSnímek 782OP381 Manažerská informatika 1

79 Rychlá analýza využití Rychlé analýzy pro sestavení grafu označíme rozsah klikneme do značky Rychlé analýzy zvolíme Grafy zvolíme konkrétní graf ExcelSnímek 792OP381 Manažerská informatika 1

80 Typy grafů ExcelSnímek 802OP381 Manažerská informatika 1 Co chceme vyjádřitVhodný typ grafu Průběh v časeSpojnicový, sloupcový, plošný, pruhový StavSloupcový, pruhový Relativní podíly - části Výsečový, prstencový, skládaný sloupcový, procentní sloupcový, … Vztah mezi proměnnými XY bodový, sloupcový Zachycení tří proměnných Bublinový, povrchový

81 Sloupcový graf Pruhový graf ExcelSnímek 812OP381 Manažerská informatika 1

82 Spojnicový graf Plošný graf ExcelSnímek 822OP381 Manažerská informatika 1

83 Povrchový graf Paprskový graf ExcelSnímek 832OP381 Manažerská informatika 1

84 Prstencový graf ExcelSnímek 842OP381 Manažerská informatika 1

85 Burzovní graf ExcelSnímek 852OP381 Manažerská informatika 1

86 Výsečový graf ExcelSnímek 862OP381 Manažerská informatika 1

87 XY bodový ExcelSnímek 872OP381 Manažerská informatika 1

88 Bublinový ExcelSnímek 882OP381 Manažerská informatika 1

89 Graf – výchozí formát grafu prodejů ExcelSnímek 892OP381 Manažerská informatika 1

90 Formátování grafu přidání prvků grafu tlačítko Prvky grafu karta Návrh, Přidat prvek grafu formátování prvků grafu tlačítko Prvky grafu, Další možnosti … podokno Formát z místní nabídky daného prvku karta Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr v zobrazeném podokně Formát ExcelSnímek 902OP381 Manažerská informatika 1

91 Upravený graf karta Návrh, Typ, Změnit typ grafu – Skupinový sloupcový ExcelSnímek 912OP381 Manažerská informatika 1

92 Úprava grafu umístění legendy Prvky grafu, legenda – ikona nabídky, pozice legendy nahoře název grafu Prvky grafu, název, nad grafem tabulka dat Prvky grafu, tabulka dat s klíči legendy mřížka Prvky grafu, mřížka, hlavní vodorovná i svislá ExcelSnímek 922OP381 Manažerská informatika 1

93 Úprava grafu pro řadu SAFI vedlejší osa Y vybereme řadu SAFI volíme v podokně (není-li zobrazeno Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr) v podokně Formát datové řady, Možnosti řady, Vedlejší osa změníme typ řady … kombinovaný graf  z místní nabídky řady Změnit typ grafu řady  zvolíme spojnicový se značkami ExcelSnímek 932OP381 Manažerská informatika 1

94 Úprava grafu doplníme názvy os Prvky grafu, názvy os, primární vodorovná … Měsíce vedlejší svislá osa – pootočený názve … Tržby za programy s výjimkou programu SAFI popisky k datové čáře SAFI vybereme čáru SAFI Prvky grafu, popisky dat  formátování: podokno Formát popisků dat, Možnosti popisku – lze zvolit jiný obsah i umístění ExcelSnímek 942OP381 Manažerská informatika 1

95 Úprava grafu zobrazovaná oblast v podokně Formát zobrazované oblasti, Výplň  přechodová výplň: zvolíme první oranžovou variantu (Lehký přechod – Zvýraznění 2) obrázek do levého horního roku: karta Vložení, Ilustrace, Obrázky tvar karta Formát, Vložit obrazce, Šipka doprava text Vedlejší osa velikost šipky 1,4 cm x 2,8 cm výplň obrazce: modrá (Zvýraznění 1) Velmi světlá 60 %. ExcelSnímek 952OP381 Manažerská informatika 1

96 Bodový graf: další úpravy grafu ExcelSnímek 962OP381 Manažerská informatika 1 měřítko osy Prvky grafu, Osy, Další možnosti – karta Formát osy, Možnosti osy: Minimum 80 000 spojnice trendu Prvky grafu, Spojnice trendu – vloží se lineární spojnice rovnice: zaškrtneme pole Zobrazit rovnici v grafu: rovnice y = 0,6644x + 25662 chybové úsečky: Prvky grafu, Chybové úsečky, Procento

97 Spojnice řad a spojnice extrémů karta Návrh, Rozložení grafu, Přidat prvek grafu, Spojnice – Spojnice řad ExcelSnímek 972OP381 Manažerská informatika 1

98 Spojnice řad u spojnicového grafu u spojnicového grafu vynášecí čáry  k maximálnímu datovému bodu každé datové kategorie je vynesena svislá čára z vodorovné osy spojnice extrémů  svislou čarou jsou spojeny minimální a maximální hodnota každé datové kategorie ExcelSnímek 982OP381 Manažerská informatika 1

99 Sloupce vzrůstu a poklesu formou obdélníku spojí první a poslední hodnotu v datové kategorii pokud je poslední hodnota menší než první, bude obdélník vyplněn ExcelSnímek 992OP381 Manažerská informatika 1

100 Pozadí prostorových grafů stěna grafu, základna grafu karta Formát, Aktuální výběr, Formátovat výběr ExcelSnímek 1002OP381 Manažerská informatika 1

101 Podokno výběru výběr grafů kliknutím do jejich názvu skrýt graf kliknutím do tlačítka na konci řádku grafu, popř. skrýt či zobrazit všechny grafy tlačítky nahoře v podokně měnit pořadí grafů v seznamu tlačítky Přenést blíž, Přenést dál ExcelSnímek 1012OP381 Manažerská informatika 1

102 Další úpravy grafů – karta Formát formátování: Aktuální výběr velikost grafu: skupina Velikost obrazce: skupina Styly obrazců WordArt: skupina Styly WordArt uspořádání objektů: skupina Uspořádat ExcelSnímek 1022OP381 Manažerská informatika 1

103 Karta Návrh Rozložení grafu – Rychlé rozložení Styly grafů Změnit barvy Filtrování řad ExcelSnímek 1032OP381 Manažerská informatika 1

104 Zdroj dat Návrh, Data, Vybrat data ExcelSnímek 1042OP381 Manažerská informatika 1

105 Tabulka umožní vytvořit z běžného rozsahu tabulku, ve které lze analyzovat a spravovat data tlačítkem Tabulka nebo Domů, Styly, Formátovat jako tabulku ExcelSnímek 1052OP381 Manažerská informatika 1

106 Úvodní list nový list Úvod ExcelSnímek 1062OP381 Manažerská informatika 1

107 Obrázky karta Vložení, Ilustrace, Obrázky ExcelSnímek 1072OP381 Manažerská informatika 1

108 Online obrázky kliparty z Office.com, vyhledání obrázku Bingem, SkyDrive, fotky a videa, která má uživatel na Facebooku, fotky a videa ze služby Flickr ExcelSnímek 1082OP381 Manažerská informatika 1

109 WordArt. Hypertextový odkaz. Obrazce ExcelSnímek 1092OP381 Manažerská informatika 1

110 Textové pole ExcelSnímek 1102OP381 Manažerská informatika 1

111 Řádek podpisu ExcelSnímek 1112OP381 Manažerská informatika 1

112 SmartArt ExcelSnímek 1122OP381 Manažerská informatika 1

113 Další prvky Snímek obrazovky Symbol Rovnice Objekt ExcelSnímek 1132OP381 Manažerská informatika 1

114 Záhlaví a zápatí ExcelSnímek 1142OP381 Manažerská informatika 1

115 Minigrafy vizuálně znázorňují zvolená data pomocí miniaturního grafu zakresleného do jedné buňky ExcelSnímek 1152OP381 Manažerská informatika 1

116 Filtry na listu Start ExcelSnímek 1162OP381 Manažerská informatika 1

117 Power View Power View je nástroj pro interaktivní procházení, vizualizaci a prezentaci dat je nyní dostupný v Microsoft Excelu 2013, je to funkce Microsoft SharePoint Serveru 2010 a 2013 v rámci doplňku SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services pro Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition ExcelSnímek 1172OP381 Manažerská informatika 1

118 PowerView umožňuje vytvářet: tabulky matice výsečové, pruhové a bublinové grafy mapy ExcelSnímek 1182OP381 Manažerská informatika 1

119 Povolení Power View při prvním spuštění jsme Excelem požádáni o povolení tohoto doplňku povolíme ho doplněk pak uvidíme v seznamu aktivních doplňků aplikace ExcelSnímek 1192OP381 Manažerská informatika 1

120 Demonstrační soubor Dem-03-01.xlsx Výjezdy: Firma Encián vyslala v posledních dvou letech své zaměstnance na veletrhy a konference v Evropě, aby posoudila možnost expandovat do zahraničí. ExcelSnímek 1202OP381 Manažerská informatika 1

121 Sestava Vložení, Sestavy, Power View sestava se vytvoří na novém listu nazvaném Power View1 v podokně Pole v části POLE klikneme do ikony nabídky u roku a zvolíme Nevytvářet souhrn u pole zaměstnanec vybereme Počet pořadí polí přesuneme tažením myší ExcelSnímek 1212OP381 Manažerská informatika 1

122 Úpravy sestavy v sestavě lze: měnit velikost písma (karta Návrh, skupina Text) měnit pořadí polí (tažením poli v dolní části podokna) nezobrazovat všechny položky (odškrtnutím pole v podokně či v seznamu polí kliknutím do ikony nabídky u pole a výběrem volby Odebrat pole) filtrovat (vpravo v sestavě) ExcelSnímek 1222OP381 Manažerská informatika 1

123 Sestava ExcelSnímek 1232OP381 Manažerská informatika 1

124 Dlaždice filtrování pomocí dlaždic: na kartě Návrh ve skupině Dlaždice tlačítko Dlaždice v podokně v poli Uspořádat dlaždice podle zvolíme, dle čeho budeme filtrovat – přetáhneme sem Rok typ dlaždice – tlačítko Typ dlaždice  pruh karet  plovoucí dlaždice ExcelSnímek 1242OP381 Manažerská informatika 1

125 Matice Přepneme na matici – karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Matice Do řádků matice umístíme rok a zemi, do sloupců účel a do oblasti suma hodnoty pole zaměstnanec ExcelSnímek 1252OP381 Manažerská informatika 1

126 Matice ExcelSnímek 1262OP381 Manažerská informatika 1

127 Karta – popisek Přepneme na kartu – karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Karta ExcelSnímek 1272OP381 Manažerská informatika 1

128 Graf vyjdeme z tabulky: zobrazíme pole země, účel, zaměstnanec skládaný sloupcový graf úpravy: popisky dat – karta Rozložení motiv: Theme4 – karta Power View, skupina Motivy pozadí – karta Power View, skupina Motivy, Pozadí ExcelSnímek 1282OP381 Manažerská informatika 1

129 Graf ExcelSnímek 1292OP381 Manažerská informatika 1

130 Mapa Připravíme tabulku – bude obsahovat pouze zemi, účel a počet zaměstnanců karta Návrh, Přepnout vizualizaci, Mapa do oblasti Suma velikosti je zařazen počet zaměstnanců, do oblasti Umístění země a do pole Barva jde účel na kartě Rozložení lze přidat či potlačit nadpis grafu, legendu, popisky dat ExcelSnímek 1302OP381 Manažerská informatika 1

131 Mapa silniční mapa, silniční mapa v odstínech šedi, silniční mapa v reverzních odstínech šedi, letecká mapa (satelitní snímek) či letecká mapa v odstínech šedi ExcelSnímek 1312OP381 Manažerská informatika 1

132 Mapa měst ExcelSnímek 1322OP381 Manažerská informatika 1

133 Tabulka s grafem – napojení na dlaždice Připravme tabulku, která zobrazí zemi, účel a počet výjezdů Přidáme dlaždice pro pole Rok Klikneme do dlaždice a přidáme graf se stejnými údaji Přepínáme-li rok, zobrazují se jak v tabulce, tak v grafu údaje daného roku ExcelSnímek 1332OP381 Manažerská informatika 1

134 Tabulka s grafem – napojení na dlaždice ExcelSnímek 1342OP381 Manažerská informatika 1

135 Graf s osou přehrávání Dem-O3-02.xlsx – data v čase Závislost znázorníme bublinovým (bodovým) grafem ose x tržby na ose y náklady velikost bubliny pročet prodaných programů do pole Osa přehrávání umístíme Datum ExcelSnímek 1352OP381 Manažerská informatika 1

136 Prodeje v čase ExcelSnímek 1362OP381 Manažerská informatika 1 časová osa

137 Čára cest pro Adamce – klepnutím označíme bublinu konkrétního pracovníka ExcelSnímek 1372OP381 Manažerská informatika 1

138 Aplikace pro Office ExcelSnímek 1382OP381 Manažerská informatika 1

139 Aplikace ExcelSnímek 1392OP381 Manažerská informatika 1

140 Movie list ExcelSnímek 1402OP381 Manažerská informatika 1 Bing maps


Stáhnout ppt "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 1. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google