Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní principy a koncept využití synergií nástrojů Horizont 2020 a operačních programů Praha 4. listopadu 2014 11. české dny pro evropský výzkum Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní principy a koncept využití synergií nástrojů Horizont 2020 a operačních programů Praha 4. listopadu 2014 11. české dny pro evropský výzkum Mgr."— Transkript prezentace:

1 Základní principy a koncept využití synergií nástrojů Horizont 2020 a operačních programů Praha 4. listopadu 2014 11. české dny pro evropský výzkum Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

2 Principy synergií a komplementarit v ESIF - Základním konceptem synergií a komplementarit v ESIF je eliminace rizika překryvů mezi jednotlivými programy -Vazby: -Synergická – věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do dvou či více programů stejným, nebo dvěma žadateli, jejichž současné, resp. Bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně -Komplementární – vazba mezi programy, v rámci kterých jsou zamýšlené obdobné, související či navazující intervence, které se vzájemně kombinují a doplňují. Cílem je využít potenciálu vzniklého možností doplňkově (kombinací podpor) naplnit tematické cíle, příp. Strategii 2020. Komplementarita nevyžaduje podmíněnost realizace komplementární intervence, může být realizována samostatně.

3 Varianty synergických/komplementárních vazeb -Synergie/komplementarity v rámci jednoho OP -Synergie/komplementarity mezi ESIF programy -Synergie/komplementarity mezi OP a ostatními národními programy -Synergie/komplementarity mezi OP a ostatními EU programy -Synergické a komplementární vazby se zadají do MS2014+ na počátku programového období, budou se dále sledovat a vykazovat za OP pro MMR a dále EK -U každé identifikované synergické vazby – nutné vyhlásit alespoň 1 synergickou výzvu za programové období -Načasování synergické výzvy – lze dle dohody mezi OP, přizpůsobení OP harmonogramu EU programů

4 Synergy guide -Základní principy synergií mezi ESIF a EU programy ssou popsány v tzv. Synergy guidu – 06/2014 (http://www.h2020.cz/files/svobodova/SWD- synergies-full-text.pdf)http://www.h2020.cz/files/svobodova/SWD- synergies-full-text.pdf -Základní principy a koncepty synergií a kumulace -Příloha 1 – vysvětlení jednotlivých programů (ESIF a EU) -Příloha 2 – scénáře, rady a příklady pro nastavení implementace jednotlivých nástrojů (obecné) -Zaměření na H2020, dále COSME, ERASMUS+, Creative Europe, CEF -Očekáváno vydání Guidu pro koncové příjemce

5 Cíle synergií - Zlepšit kvalitu národních a regionálních inovačních politik -Podpořit dopad investic, včetně jejich „trvanlivosti“ -Umocnit projekty/iniciativy spojením sil různých fondů k vytvoření kritické masy -Posílit spolupráci a komplementaritu napříč Evropou -Posílit spolupráci mezi inovačními aktéry a politikami relevantními pro inovace

6 Základní principy a koncepty pro synergie mezi ESIF a EU programy -Při kombinování financování ESIF a EU programů (např. Horizon 2020): -Není možné nahradit národní/regionální či soukromé kofinancování evropských projektů ESIF financováním (a naopak) -Není možné dvojí hrazení stejné výdajové položky (tzv. double financing) -Synergií s EU programy lze dosáhnout kombinací financování ESIF a H2020: -Ve stejném projektu (pouze v H2020) -V po sobě jdoucích projektech -V paralelních projektech + ESIF programy je možné také využít na financování tzv. short-listed projektů, tedy návrhů projektů, které jsou kvalitně hodnoceny, ale pro které nezbyly peníze v rámci výzvy - Nutnost souladu projektu týkajícího se VaV s RIS 3 v případě využití financování z ESIF

7 Jak dosáhnout synergií

8 R & I Actions

9

10

11

12 Spreading excellence and widening participation -ERA Chair -Nefinancování z H2020 - výzkumné náklady a velké infrastruktury -Teaming -Nefinancování z H2020 – infrastruktura -Závazek národní/regionální autority na poskytnutí doplňkových finančních zdrojů (např. skrz ESIF) -Twinning -Nefinancování z H2020 – infrastruktura, vybavení, nový stálý výzkumný personál -S ohledem na odlišnost Twinningu – kombinované financování nemusí být vhodné

13 Možnosti implementace synergií s H2020 I -Kritická místa implementace synergií z pohledu OP VVV: -Nutnost úpravy projektu předloženého do H2020 tak, aby byl v souladu se zaměřením OP -Nutnost souladu projektu v oblasti VaV s RIS 3 -Možnost financování zahraničních konsorcií x zaměření projektů jen na české žadatele -Časování výzev – nutná synchronizace s pracovními programy H2020 (2-leté) -Veřejné podpora (H2020 je z veřejné podpory vyjmut, ESIF nikoliv)

14 Možnosti implementace synergií s H2020 II -Kritická místa implementace synergií pro tzv. short-listed projekty z pohledu OP VVV: -Získání návrhu projektu pro H2020 -Získání evaluace projektu v H2020 (k dispozici jen summary report, který obdrží žadatel; pro členy programových výborů je hodnocení důvěrné) x/+ vlastní hodnocení v rámci OP -Otázka míry úpravy projektu pro OP

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Základní principy a koncept využití synergií nástrojů Horizont 2020 a operačních programů Praha 4. listopadu 2014 11. české dny pro evropský výzkum Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google