Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_05 Název vzdělávacího materiáluTypy informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_05 Název vzdělávacího materiáluTypy informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická."— Transkript prezentace:

1 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_05 Název vzdělávacího materiáluTypy informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblast Obecné pojmy informatiky a přenos dat Vzdělávací oborVšechny obory školy PředmětInformační a komunikační technologie Ročník1., 2. Rozvíjené klíčové kompetenceKompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální a personální Průřezové témaInformační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti „ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

2 Časový harmonogram06/2012–03/2014 Použitá literatura a zdrojeInternet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředkyDataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky AnotaceProblematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT) Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

3

4 Mezi nejčastěji zpracovávané informace patří textová, grafická, zvuková a obrazová video- -informace. Některé typy informací musíme do počítače vložit manuálně, jiné získáváme prostřednictvím jiných elektronických zařízení a do počítače je přenášíme (digitální fotografie, zvukový záznam, video-záznam atd.). Informace vkládáme pomocí programů (aplikací) a uživatel volí pouze vhodný program pro jejich efektivní zpracování.

5 Údaje se ukládají, pro jejich další použití, na paměťová média (pevný disk, CD, DVD, flash, apod.) jako soubory a podle typu přípony snadno rozeznáme, jaký typ informace je v souboru uložen. To znamená, že soubor představuje ucelenou jednotku, která obsahuje údaje určitého typu, má svůj název, velikost, dokážeme ho v systému vyhledat a případně přenést na jiný počítač.

6 Textové informace 1.Textová informace je jednou z nejčastěji používaných informací a nám nejlépe vyhovující, neboť ji dovedeme snadno zpracovat. 2.Od 1. třídy základní školy jsme se učili s touto informací pracovat. 3.Před několika málo desetiletími se textové informace šířily pouze ručně psanými listinami, prostřednictvím knih nebo přepisováním dokumentů na psacích strojích.

7 Práce s textem, jeho úprava a příprava se označuje jako editování a na základě toho potom programy na úpravu textu - textové editory. Textový editor jako počítačová aplikace má oproti psacímu stroji množství výhod. Mezi hlavní výhody patří: a)možnost oprav chyb přímo v počítači, b)úpravy a formátování je možno realizovat až po napsání textu a stylovat tento text podle požadavků zadavatele, c)napsaný text je možno ve stejné kvalitě vytisknout v libovolném počtu a případně ho uložit na paměťové médium a využít i v budoucnosti.

8 Ukázka prostředí textového editoru MS Office Word 2007 Ukázka textového editoru OpenOffice Writer

9 1.ASCII text - čistý text bez jakékoliv podpory formátu. 2.RTF (Rich Text Format) je firmou Microsoft vyvinutý a na platformě nezávislý formát obsahující rozsáhlou množinu formátovacích příkazů. 3.PDF (Portable Document Format) - vyvinutý firmou Adobe. Vychází z Postscript, je navržen tak, aby se jeho obsah v libovolném počítači a na libovolné tiskárně nebo jiném zařízení zobrazoval stále stejně. Na prohlížení souborů tohoto typu se používá speciální prohlížeč, který standardně neumožňuje editaci. Nejznámějším je Adobe Reader. 4.DOC (Document) zkratka reprezentuje vícero různých formátů, nejčastěji představuje formát jednoho z nejrozšířenějších textových editorů - Microsoft Wordu. 5.ODF (Open Document Format) celým názvem OASIS Open Document Format for Office Applications, je původně formátem kancelářského balíku Open Office. V roce 2006 získal tento formát ISO certifikát, jako standard ISO/IEC 26300. Nejznámější formáty (charakteristiky) textových souborů.

10 Grafická informace Závisela na zobrazovacím zařízení počítačů. První monitory uměly zobrazit jen několik standardních znaků a obrázky se skládaly pomocí hvězdiček, bodů a čárek. S rozvojem grafických prostředí se grafické zobrazování údajů stalo standardem. Pro uchovávání grafických informací se používají dva základní typy souborů - rastrové (bitmapové) a vektorové. Podle toho potom na zpracovávání využíváme rastrové nebo vektorové grafické editory.

11 Ukázka rastrového grafického editoru Zoner Photo Studio 14 Ukázka vektorového grafického editoru Zoner Calisto5

12 1.BMP (bitmap) - nejjednodušší formát, který v základní verzi nepoužívá žádnou kompresi. Soubory využívající kompresi dat tzv. (bezeztrátovou): 1.TIFF (Tag Image File Format) je poměrně složitým formátem využívající vícero kompresních algoritmů. Původně byl vytvořen jako standart pro obrázky určené k tisku. 2.GIF (Graphics Interchange Format) používá kompresi LZW, avšak umožňuje uchovávat jen 8-bitovou barevnou hloubku. 3.PNG (Portable Network Graphics) je zdokonalením formátu gif, dokáže ukládat 24-bitovou grafiku, avšak nepodporuje animace. Nejznámější formáty (charakteristiky) grafických souborů.

13 Soubory využívající kompresi dat (ztrátovou): 1.JPG, JPEG (Joint Photographics Experts Group) používá soubor komprimačních technik, které obraz komprimují prostřednictvím ztrátové komprese ve více fázích. Výsledkem je zejména v tomto důsledku zjemnění přechodů a mírně roztřesený obraz, z čehož vyplývá, že komprese JPEG není vhodná pro obrázky s ostrými hranami obsahující např. text. Uživatel zpravidla dokáže nastavit poměr kvalita/velikost obrazu. Formát je populární a rozšířený zejména v prostředí digitální fotografie.

14 Animace Animace je technika, která na základě střídání statických obrazů zobrazujících určitou posloupnost děje vyvolává dojem plynulého pohybu. Pokud chcete vytvořit vlastní animaci, máme k dispozici několik formátů: 1.GIF (Graphics Interchange Format) - grafický formát, animace je založena na základě střídání rastrových obrazů v čase. Obsahuje sekvenci obrázků, které střídáním vyvolávají dojem pohybu. 2.SWF (ShockWave Flash file) je vektorový formát určen na prezentaci vektorové interaktivní a animované grafiky. Používá vlastní jazyk - Action Script. SWF se díky malé velikosti souborů často využívá v prostředí Internetu.

15 http://www.slunecnice.cz/sw/zoner-gif-animator/ (Ke stažení zdarma) Ukázka prostředí animačního programu Zoner Gif Animator

16 Video je sekvence obrázků jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe odlišit a tudíž vzniká iluze pohybu. Video tak má mnohem nižší vzorkovací frekvenci než zvuk. Videoinformace

17 Při videoinformacích se sledují následující parametry: 1.Počet obrázků za sekundu (tzv.framerate, fps - frames per second). 2.Rozlišení určuje počet bodů a bitovou hloubku, které jsou vyhrazené na kódování obrazu. 3.Poměr stran souvisí s rozlišením a vyjadřuje, v jakém poměru jsou šířka a výška obrazu. 4.Datový tok je analogií s bitrate uvedeném při zvuku a hovoří o tom, kolik bitů je potřebných na rekonstrukci jedné sekundy záznamu.

18 Kodek Je další složenina, kterou se označuje Kodér/DeKodér. Jeho úkolem je provádět kompresi videodat během záznamu a jejich dekompresi při prohlížení záznamu nebo jeho editaci. Program, který kompresi a dekompresi umožňuje – kodek se podobá ovladači.

19 1.MPEG (Motion Picture Experts Group) byl vyvinut stejnojmennou skupinou. Jedná se o sourozence formátu JPEG, tentokrát však navrženého pro ukládání pohyblivých obrázků. 2.Audio Video Interleave (AVI) je obecný formát pro uložení obrazu a zvuku.Obraz i zvuk zde mohou být uloženy jak v nekomprimované podobě, tak i v jakémkoliv komprimovaném tvaru. 3.QuickTime byl vyvinut společností Apple Computer a poměrně dlouho si udržoval pozici “de facto” standardu ve světě digitálního videa. Digitální formáty pro ukládání videa.

20 Zvuk je ve své podstatě analogový signál, který je potřeba při převodu do počítače digitalizovat a naopak, při přehrávaní převést z digitální do analogové formy. O tyto převody se na zvukové kartě starají číslicově- -analogové a analogovo-číslicové převodníky, které zvuk transformují do/z elektrického napětí. Výška zvuku je daná rychlostí šíření vibrací. Udává se v hertzích (Hz) a určuje, kolikrát za sekundu proběhne vlna vibrace. Intenzita zvuku (někdy se jí říká amplituda) určuje hlasitost, s jakou zvuk vnímáme a závisí na síle vibrací, kterými se šíří. Udává se v decibelech (db). Zvuková informace

21 Formáty zvukových souborů. 1.WAV (Waveform audio) představuje zvukový záznam v nekomprimované podobě tak, jak byl získaný ze vstupu nebo z jiného formátu. 2.MP3 je zvukový formát, který je založený na nedokonalosti lidského sluchu a jednoduše vynechává tóny, které lidské ucho nevnímá. 3.WMA (Windows Media Audio) je formátem vyvinutým firmou Microsoft. 4.MID, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) představuje mezinárodní standard, popisující způsob propojení počítače s elektronickými hudebnými nástroji a zařízeními.

22

23 1. Na školním počítači si spusťte prostředí textových editorů od firmy Microsoft a textový editor z kancelářského balíku OpenOffice. Porovnejte jejich možnosti pro práci s textem, ale i finanční náklady na pořízení. 2. Vložte do DVD mechaniky zvukové CD oblíbeného autora, kterého máte doma. V jakém formátu jsou uloženy jednotlivé skladby? Najděte na Internetu bezplatné nástroje pro konverzi souborů do formátu MP3 a WAW.

24 3. 2 x poklepnutím na ikonu reproduktoru spustíte hudební skladbu. Určete, v jakém formátu je uložena, pro které zařízení je určena a jak byste ji využili. (Pro její ukončení klikněte myší na obrázek kontrabasu).

25

26 1. Mezi textové informace patří? a) Novinový článek. b) Zvukový záznam. c) Videozáznam. 2. ASCII text je? a) Formát textu kancelářského balíku Open Office. b) Formát textu vyvinutý firmou Adobe. c) Čistý text bez jakékoliv podpory formátu. 3. Soubor s příponou ODF je? a) Formát textu vyvinutý firmou Adobe. b) Čistý text bez jakékoliv podpory formátu. c) Formát textu kancelářského balíku Open Office.

27 4.O jaký soubor se jedná pokud má příponu BMP? a)Textový. b)Grafický. c)Videozáznam. 5.Soubor s příponou TIFF je soubor? a)Textový se ztrátovou kompresí znaků. b)Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků. c)Zvukový s bezeztrátovou kompresí znaků. 6. Soubor s příponou GIF? a)Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků. b) Grafický soubor s 8-bitovou barevnou hloubku, vhodný pro animaci obrazů. c)Grafický soubor s 24-bitovou barevnou hloubku, neumožňuje animaci obrazů.

28 7.Mezi soubory se ztrátovou kompresí dat patří? a) Soubor s příponou BMP. b) Soubor s příponou JPEG. c) Soubor s příponou PNG. 8. Soubor s příponou AVI? a) Je obecný formát pro uložení obrazu a zvuku. b) Grafický s bezeztrátovou kompresí znaků. c) Grafický se ztrátovou kompresí znaků. 9.V případě video-informace nás zajímá? a) Cena přenosu dat za jednotku času. b) Počet obrázků za sekundu tzv. bitrate. c) Grafické rozlišení.

29 1. http://download.chip.eu/cz/Alparysoft-Lossless- Video-Codec-2.0-Alpha_103275.htmlhttp://download.chip.eu/cz/Alparysoft-Lossless- Video-Codec-2.0-Alpha_103275.html 2. http://foto.hyperinzerce.cz/mini-dvi- kamery/inzerat/3958863-digitalni-kamera- panosonic-nv-ds28-nabidka/http://foto.hyperinzerce.cz/mini-dvi- kamery/inzerat/3958863-digitalni-kamera- panosonic-nv-ds28-nabidka/ 3. NAVRÁTIL, P. S počítacem nejen k maturite – 1. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2004. 5. vydání. 175 s. ISBN: 80-86686-19-1 Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec -Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Odkazy a použitá literatura:

30 5.http://www.wikipedia.czhttp://www.wikipedia.cz 6.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 7.http://freemidi.org/download-2185-337


Stáhnout ppt "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_05 Název vzdělávacího materiáluTypy informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická."

Podobné prezentace


Reklamy Google