Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Styl prostě sdělovací styl běžné komunikace styl běžné komunikace nejčastěji projevy mluvené nejčastěji projevy mluvené projevy zaměřené na předávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Styl prostě sdělovací styl běžné komunikace styl běžné komunikace nejčastěji projevy mluvené nejčastěji projevy mluvené projevy zaměřené na předávání."— Transkript prezentace:

1

2 1. Styl prostě sdělovací styl běžné komunikace styl běžné komunikace nejčastěji projevy mluvené nejčastěji projevy mluvené projevy zaměřené na předávání zpráv projevy zaměřené na předávání zpráv využívá prostředky hovorové využívá prostředky hovorové psané texty – především osobní korespondence, krátká sdělení, vzkazy psané texty – především osobní korespondence, krátká sdělení, vzkazy

3 2. Styl odborný poskytuje odborné poučení poskytuje odborné poučení neuplatňuje se zde citovost neuplatňuje se zde citovost věcná správnost, objektivnost, úplnost, přesnost, jednoznačnost věcná správnost, objektivnost, úplnost, přesnost, jednoznačnost důkladná připravenost důkladná připravenost termíny, citace termíny, citace esej, přednáška, popis, referát, prac. návod aj. esej, přednáška, popis, referát, prac. návod aj. 1. vědecký – výsledky vědeckého výzkumu 2. popularizační – zjednodušení pro laiky

4 3. Styl administrativní úřední, jednací úřední, jednací ustálené formulace, výrazy neutrální ustálené formulace, výrazy neutrální především písemná forma především písemná forma formuláře, objednávka, protokol, smlouva, dotazník, posudek, žádost, životopis aj. formuláře, objednávka, protokol, smlouva, dotazník, posudek, žádost, životopis aj.

5 4. Styl publicistický styl hromadných sdělovacích prostředků styl hromadných sdělovacích prostředků cíl – informovat o aktuálních věcech cíl – informovat o aktuálních věcech působení na adresáta, snaha přesvědčit působení na adresáta, snaha přesvědčit aktuálnost, poutavost, pravdivost, přesvědčivost aktuálnost, poutavost, pravdivost, přesvědčivost zpráva, oznámení, inzerát, plakát, úvodník, komentář, rozhovor, recenze, fejeton, sloupek, reportáž, aj. zpráva, oznámení, inzerát, plakát, úvodník, komentář, rozhovor, recenze, fejeton, sloupek, reportáž, aj.

6 5. Styl umělecký funkce estetická – vyvolání citového prožitku funkce estetická – vyvolání citového prožitku subjektivnost autora subjektivnost autora působí na cit a fantazii čtenáře působí na cit a fantazii čtenáře styl projevů básnických, prozaických a dramatických styl projevů básnických, prozaických a dramatických


Stáhnout ppt "1. Styl prostě sdělovací styl běžné komunikace styl běžné komunikace nejčastěji projevy mluvené nejčastěji projevy mluvené projevy zaměřené na předávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google