Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Hřídelové spojky ST26 Ing. Michal Jelínek STROJÍRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Hřídelové spojky ST26 Ing. Michal Jelínek STROJÍRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Hřídelové spojky ST26 Ing. Michal Jelínek STROJÍRENSTVÍ

2 HŘÍDELOVÉ SPOJKY

3 Přenáší zatížení (krouticí moment) z hnacího na hnaný hřídel. Mohou plnit i řadu dalších funkcí např. tlumit rázy a vibrace, vyrovnávat geometrické nepřesnosti, chránit hnací stroj (motor) před přetížením apod. Dělí se na pět základních skupin Mechanicky neovládané Mechanicky ovládané Hydraulické Elektrické Magnetické

4 VÝPOČET SPOJEK Většina základních typů spojek se vyrábí pro normalizované průměry hřídelů a krouticích momentů. Velikost spojky se nejčastěji určuje pomocí provozního součinitele K. Výpočtový krouticí moment M v se vypočítá ze vztahu: M v = K. M k kde K je provozní součinitel a M k jmenovitý krouticí moment. Provozní součinitel závisí na druhu hnacího stroje a skupině hnaného stroje.

5 MECHANICKY NEOVLÁDANÉ SPOJKY Dále se dělí na pružné a nepružné. NEPRUŽNÉ SPOJKY Tvoří dvě velké skupiny. Spojky pevné a vyrovnávací. PEVNÉ SPOJKY je nutná souosost hřídelů není možný osový posun pokud možno stálý krouticí moment

6 PEVNÉ SPOJKY Obrázek 1: Trubková spojka Jednoduché a levné Montáž vyžaduje osové posunutí hřídelů Trubková spojka

7 PEVNÉ SPOJKY Korýtková spojka Spojení je silového typu Vyžaduje stejný průměr hřídelů Obrázek 2: Korýtková spojka

8 PEVNÉ SPOJKY Obrázek 3: Kotoučová spojka Kotoučová spojka Spojení je silového typu Šrouby musí být namáhány pouze tahem Přenáší i velké výkony

9 PEVNÉ SPOJKY Obrázek 4: Spojka s čelními zuby Spojka s čelními zuby Spojení je tvarového typu Na obou stranách zuby trojúhelníkového profilu

10 VYROVNÁVACÍ SPOJKY Obrázek 5: Oldhamova spojka Radiální spojka s křížovým kotoučem (Oldhamova) Spojení je tvarového typu Pro střední a větší krouticí momenty

11 VYROVNÁVACÍ SPOJKY Obrázek 7: Kloubová spojka Kloubová spojka Spojení je tvarového typu Úhlová rychlost během otáčky kolísá Při použití dvou spojek se vyrovnává

12 VYROVNÁVACÍ SPOJKY Univerzální zubová spojka Spojení je tvarového typu Umožňuje současně úhlové výchylky i osový posun Obrázek 8: Zubová spojka

13 PRUŽNÉ SPOJKY Obručová spojka Hnací a hnanou část spojuje jeden nebo více pružných prvků vyrobených z kovu, pryže nebo plastů. Mezi pružné spojky patří Spojení je tvarového typu. Pryžová obruč je vyztužena tkaninou nebo ocelovými drátky. Umožňuje úhlovou výchylku i osový posun. Obrázek 9: Obručová spojka

14 PRUŽNÉ SPOJKY Pružná spojka čepová Obrázek 10: Čepová spojka Spojení je tvarového typu. Je jednoduchá, tichá. Izoluje motor od ostatních částí.

15 PRUŽNÉ SPOJKY Spojka se šroubovitými pružinami Obrázek 11: Spojka se šroubovitými pružinami Spojení je tvarového i silového typu. Tlumí rázy při náhlé změně síly. Brání torznímu kmitání.

16 PRUŽNÉ SPOJKY Spojka s hadovitými pružinami Obrázek 12: Spojka s hadovitými pružinami Spojení je tvarového typu. Při zatížení se pružina deformuje. Přenáší velká i rázová zatížení.

17 MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY Výsuvné Pojistné Rozběhové Volnoběžné Dělí se na čtyři skupiny VÝSUVNÉ SPOJKY Umožňují spojení nebo rozpojení hnacího a hnaného hřídele za chodu stroje i v klidu. Mohou být ovládány: Mechanicky Hydraulicky Pneumaticky Elektricky

18 POJISTNÉ SPOJKY Chrání hnací stroj před přetížením. Při zvýšeném zatížení dojde buď k přerušení spojení, nebo k prokluzu. Dělí se na spojky: S přerušitelnými prvky Vysmekovací Prokluzovací Obrázek 13: Spojka se střižným kolíkem Spojka se střižným kolíkem

19 POJISTNÉ SPOJKY Vysmekovací kuličková spojka Obrázek 14: Vysmekovací kuličková spojka

20 POJISTNÉ SPOJKY Prokluzovací lamelová spojka Obrázek 15: Lamelová spojka

21 ROZBĚHOVÉ SPOJKY Tento typ spojek se automaticky zapíná vlivem odstředivé síly. Používají se u motorů, které při nízkých otáčkách nemají dostatečný výkon. Obrázek 16: Rozběhová spojka

22 VOLNOBĚŽNÉ SPOJKY Jsou-li otáčky hnané části nižší než hnací, spojka funguje jako pevná. V opačném případě se spojení přeruší. Obrázek 17: Volnoběžná spojka

23 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY KŘÍŽ, Rudolf a kol. Stavba a provoz strojů I. Části strojů. Praha: SNTL, 1977. L13-C2-V-43f/25559. MRÁZ, Libor. Stavba a provoz strojů I. Pracovní sešit pro II. ročník. Interní vydání pro SPŠ ZLÍN 2008


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stavba a provoz strojů Hřídelové spojky ST26 Ing. Michal Jelínek STROJÍRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google