Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální konstrukce životního prostředí a kulturní krajiny Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální konstrukce životního prostředí a kulturní krajiny Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH."— Transkript prezentace:

1 Sociální konstrukce životního prostředí a kulturní krajiny Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH

2 Biologická specifika člověka senzorická a pohybová výbava –poměrně nízká úroveň, značně omezuje instinktuální vybavení (pudy) –slabě vyvinuté, nízký stupeň specializace a zacílení intelektuální a lingvistické schopnosti –velice vysoká úroveň z uvedeného vyplývá zejména: –velmi široká otevřenost vůči okolnímu světu –možnost vykonávat pestrou škálu činností –široké spektrum možností volby

3 Mimozemské světy (archiv autora)

4 Konstrukce a sociální konstrukce sestavování, skládání částí do celku –např. při hře se stavebnicí Lego vzhledem k našim biologickým dispozicím: –Svět pro nás představuje obrovskou neznámou. –Pokud chceme přežít musíme se hodně snažit. –Součástí této snahy je mimo jiné i uspořádat svět. Společnost tedy konstruuje (buduje) svět: –mentální obraz světa daný stupněm poznání –objektivní podoba světa formovaná naší činností

5 Jane Franková (1918–86) – aerial landscape art

6 Jazyk nejvýznamnější lidská znaková soustava –fonetická – tvořena zvukovými znaky znaky obecně: –odkazují na realitu –jsou nositeli významů –zastupují reálné objekty jazyk tedy umožňuje: –typizovat a kategorizovat zkušenosti –uspořádávat ji do přehledných celků

7 Typizace krajiny (foto: TH)

8 Bergerova a Luckmannova teorie budování světa podle tohoto konceptu: –vždy sociální záležitost, svět sdílíme –systematické uspořádávání zkušenosti –nutnost, nezbytnost, podmínka existence toto probíhá ve třech krocích: –externalizace – objektivizace – internalizace lidská kultura takto vytváří soubor: –znalostí, hodnot, morálních zásad, atp.

9 Budování materialistického ráje?

10 Externalizace doslovně „zvnějškovění“ promítání subjektu do světa vylévání lidského bytí do světa přenášení vnitřních skutečností do světa projevuje se v lidském díle, produkuje názory, vzorce lidská činnost produkuje novou zkušenost

11 Síla vztahu ke krajině (F. Hudeček)

12 Zrcadlo našich tužeb (foto: TH)

13 Objektivizace doslovně „zvěcnění“ vytváření norem, modelů, teorií, atp. tyto obecně sdíleny, přijímány postupně se stávají daností podílejí se na vytváření řádu –důležitá role legislativy nejsou nikdy definitivní

14 Teorie jako příklad objektivizace

15 Internalizace doslovně „zvnitřnění“ produkty objektivace jsou konfrontovány se subjektem subjekt je přijímá (nepřijímá) za své přikládá je jako kostičku do obrazu světa nový obraz světa zpětně ovlivňuje pohledy na svět

16 Rány v krajině bolívají (foto: F. Eichler)

17 Použité zdroje: BERGER, P. L. – LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1. Obrázky, u nichž není uvedeno jinak, převzaty z: http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Frank http://en.wikipedia.org/wiki/Highway http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_painting http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Water_cycle.png

18 Kulturní rozdíly v pojetí krajiny

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Sociální konstrukce životního prostředí a kulturní krajiny Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci Tomáš HENDRYCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google