Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěchy GTS NOVERA na poli municipalit Představení spolupráce GTS NOVERA s municipalitami Jednotlivé realizované projekty JUDr. Jan Palla Obchodní konzultant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěchy GTS NOVERA na poli municipalit Představení spolupráce GTS NOVERA s municipalitami Jednotlivé realizované projekty JUDr. Jan Palla Obchodní konzultant."— Transkript prezentace:

1 Úspěchy GTS NOVERA na poli municipalit Představení spolupráce GTS NOVERA s municipalitami Jednotlivé realizované projekty JUDr. Jan Palla Obchodní konzultant pro státní správu a samosprávu Konzultant předprodejní podpory pro výběrová řízení

2 Co GTS Novera nabízí municipalitám-městům, obcím a státní správě? Vybudování nové a kvalitní telekomunikační infrastruktury - zejména MAN sítě (Metropolitan Area Network), a to: S minimálními počátečními investicemi S možností získat veškeré vlastní investované prostředky zpět Snížení nákladů na telekomunikace Poradenství (dotační, právní, výběrová řízení) V důsledku kvalitní infrastruktury-Prosperitu a Konjunkturu

3 Proč spolupracovat se společností GTS Novera? GTS Novera poskytuje municipalitám tým senior konzultantů zákaznických řešení vysokokapacitní infrastrukturu v rámci celé ČR a EU Na které poskytuje… rozsáhlé portfolio telekomunikačních služeb …a ve spolupráci s týmem odborníků a konzultantů a renomovanými partnery integruje speciální zákaznická řešení - nadstavbové aplikace a služby a zajišťuje prostřednictvím renomovaných partnerů poradenství v oblasti financování těchto řešení a služeb GTS Novera poskytuje komplexní řešení šité na míru.

4 Portfolio produktů GTS Novera pro veřejnou správu Plně pokrývá veškeré komunikační potřeby zákazníků (data, hlas, internet) Nové produkty na bázi LLU – balíčky hlas, data, internet IP telefonie, VoIP, Virtuální ústředny – Centrex/IP, Centrex Trunking, IP Trunking Hosting, Housing Dohledy a údržba

5 Řešení pro municipality nabízené společností GTS Novera Speciální zákaznická řešení řešení rozsáhlých projektů na robustní infrastruktuře a síti pokrývající celé území EU nejen v oblasti telekomunikačních služeb, ale taktéž v následujících oblastech: IP telefonie/VoIP Bezpečnost Call Centra Přenosy videokonferencí Kamerové a monitorovací systémy IZS – integrovaný záchranný systém Příhraniční spolupráce obcí a měst v oblasti krizového řízení Služby IP VPN (MPLS) v rámci EU Aplikační GIS Portály Elektronická tržiště Telemedicína Ostatní služby, aplikace ……….

6 Jak na to? Odborná konzultační pomoc při tvorbě záměru na vybudování požadované infrastruktury Analýza nejvhodnějšího způsobu přenosu dat pro dané lokality (optika, WiFi) Doporučení a kontakty na odborné subjekty zpracovávající tzv. studii proveditelnosti (nutný podklad pro žádost o finanční prostředky z fondů EU) Doporučení a kontakty na subjekty organizující výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách Navržení nejvýhodnějších technických a servisních podmínek pro následný provoz MAN sítě

7 Dotace z fondů EU (strukturální fondy) – až 85 % uznatelných nákladů projektu Dotace ze státního (krajského) rozpočtu - individuální výše Vlastní prostředky investora (město, obec, mikroregion, sdružení obcí…) Kde získat prostředky na výstavbu?

8 Přehled dotačních možností DOTACE Z FONDŮ EU

9 Základní informace - fakta Programovací období 2007-2013 Alokace 31.443.000.000 € Strukturální fondy, Fond soudržnosti a národní spolufinancování 120.000.000 € Norské Fondy, Švýcarský fond Výše dotace až 85 % uznatelných nákladů projektu 17 Operačních programů (včetně dvou samostatných pro Prahu) 7 programů přeshraniční a mezinárodní spolupráce Zpoždění v přípravě a negociaci programových dokumentů. Očekávaný začátek prvních výzev – I.Q.2007 (OPPI – Rozvoj, Marketing)

10 Novinka Oproti předešlému programovacímu období nově platí princip tzv. průběžného financování projektů nikoli zpětné proplácení uznatelných nákladů!

11 Projekty pro municipality realizované GTS Novera Metropolitní síť ve Valašském Meziříčí Metropolitní síť ve Vsetíně Metropolitní síť mikroregionu Bílovecko Metropolitní síť pro Uherský Brod Metropolitní síť v Plzni

12 Metropolitní síť ve Vsetíně Metropolitní síť ve Vsetíně byla realizována jako plně bezdrátová. GTS Novera vybudovala vsetínskou metropolitní síť v průběhu loňského roku (říjen 2006 předána městu) Pokrývá území města včetně jeho okrajových částí Sychrov, Trávníky, Ohrada, Rybníky, Luh, Rokytnice a Jasenka. Propojení úřadů, institucí a škol je realizováno v pásmu 10,5 GHz, které zajišťuje vysoké přenosové rychlosti a bezpečné spojení, a v licencovaném pásmu 3,5 GHz pomocí technologie WiMax. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi. Náklady na její vybudování činily 7,4 milionu korun, z toho 75 % pokryly dotace z evropských fondů (SROP) a dalších 10% státní rozpočet. Na základě vyhraného výběrového řízení se společnost GTS Novera stala i provozovatelem sítě na 5 let

13 Metropolitní síť ve Valašském Meziříčí V současné době probíhá výstavba MAN, termín ukončení je 06/2007 Metropolitní síť ve Valašském Meziříčí bude pokrývat území města Valašské Meziříčí a jeho přilehlé části. Do 170 míst bude zavedena optická infrastruktura, na zbývajícím území se použije bezdrátová technologie. Síť tvoří 23 km optických kabelů. Náklady na její vybudování činí téměř 15 milionů korun, z čehož téměř 13 milionů pokryjí dotace z evropských fondů. (SROP) Sdružení firem GTS Novera a Josef Bartoň – Rex má na základě vyhraného výběrového řízení síť pronajatou na pět let

14 Metropolitní síť v Uherském Brodě Výstavba MAN zahájena v únoru 2007, termín předávky městu je plánován na červen 2007 Propojí objekty místní správy a instituce zřizované městem, občanům zároveň nabídne možnost přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 35 veřejně dostupných počítačů a jeden internetový informační kiosek, které budou umístěné ve veřejných budovách. Část metropolitní sítě bude realizována optickými kabely, část bezdrátovými přenosovými systémy. Optická síť bude propojovat celkem jedenáct lokalit, v dalších dvaceti bude instalována bezdrátová síť. Propojení objektů místní správy a institucí zřizovaných městem bude realizováno v licencovaných pásmech 13 – 38 GHz a 3,5 GHz. Pro připojení koncových uživatelů je především z důvodů usnadnění přístupu a finanční dostupnosti použito bezlicenční pásmo 2,4 GHz známé jako WiFi.

15 Metropolitní síť v Uherském Brodě Výstavba metropolitní sítě má za cíl zjednodušení komunikace mezi jednotlivými městskými subjekty a zároveň snížení výdajů na telekomunikace. Občanům města také rozšíří možnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu. GTS Novera bude po předání MAN městu zajišťovat její připojení k internetu. Provozování sítě si město bude zajišťovat samo prostřednictvím oddělení informatiky Ve výběrovém řízení města, které proběhlo na konci loňského roku, bylo jako dodavatel vybráno sdružení společností GTS NOVERA a.s. a Extra NET s.r.o. Náklady na vybudování sítě jsou 14,162 milionů korun bez DPH. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu).

16 MAN Bílovecko MAN - vybudování a provoz datové a internetové infrastruktury 11 obcí mikroregionu Bílovecka GTS Novera vybuduje v průběhu 1. pol 2007 MAN a bude ji následně provozovat po dobu 5 let Náklady na vybudování 11,924 mil. Kč Spolufinancováno z fondů EU (SROP) Použitá technologie WiFi

17 MAN v Plzeňském kraji Pět vzájemně propojených sítí magistrátu Plzně, soudu, univerzity, města Karlovy Vary a velkých podnikatelských subjektů Vznik privátní hlasové sítě s více než 2 200 telefonními linkami, v rámci které jsou bezplatné hovory Celková úspora telekomunikačních nákladů města Plzeň je až 40 % ve srovnání s předchozím řešením

18 Co dál ??? Když už víme, co chceme a kde alokovat finanční prostředky, zbývá poslední otázka: Kdo a jak to zařídí?

19 Kdo pracuje na zvoleném řešení? GTS Novera disponuje mnoha specialisty a speciálními odděleními: Úsek předprodejní podpory (zejména projekty pro municipality) Úsek nekomerčního sektoru - hlavní oblast zájmu: státní subjekty a samospráva Specializovaní projektanti Specializovaní technici Kvalitní tým podpory

20 GTS Novera pomůže Při tvorbě strategického záměru pro obce, kraje, svazky obcí nebo mikroregiony Při vytváření technické studie záměru Zvolit nejefektivnější způsob financování záměru Zvolit vhodný dotační titul Doporučí specializovaný a renomovaný subjekt pro zpracování projektové žádosti o finance z fondů EU (uznatelný náklad) Při tvorbě studie proveditelnosti (zejména s ohledem na technickou a reálně nákladovou stránku projektu – uznatelný náklad) Poradí v oblasti zajištění korektního výběrového řízení

21 Reference GTS Novera – státní správa a samospráva Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kancelář Senátu ČR Kraj Vysočina Magistrát Ústí nad Labem Městská část Praha 14 Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Správa Pražského hradu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

22 800 990 990 // www.gtsnovera.cz // info@gtsnovera.cz Dotazy ?? Děkuji za pozornost jan.palla@gtsnovera.cz 606 204 107


Stáhnout ppt "Úspěchy GTS NOVERA na poli municipalit Představení spolupráce GTS NOVERA s municipalitami Jednotlivé realizované projekty JUDr. Jan Palla Obchodní konzultant."

Podobné prezentace


Reklamy Google