Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Pro běžného fyzika té doby [kolem roku 1910] byly spekulace o atomové struktuře něčím, jako spekulace o životě na Marsu – velmi zajímavé pro ty, kteří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Pro běžného fyzika té doby [kolem roku 1910] byly spekulace o atomové struktuře něčím, jako spekulace o životě na Marsu – velmi zajímavé pro ty, kteří."— Transkript prezentace:

1

2 „Pro běžného fyzika té doby [kolem roku 1910] byly spekulace o atomové struktuře něčím, jako spekulace o životě na Marsu – velmi zajímavé pro ty, kteří mají rádi takové věci, ale bez větší naděje na podporu přesvědčivými vědeckými důkazy a bez většího vlivu na vědecké myšlení a vývoj.“ Edward Andrade

3 „Kvantová teorie nesměřuje pouze k mechanice, ale mechanika směřuje ke kvantové teorii (mechanika jak pro,přechody’, tak také pro,stacionární stavy’).“ Draft Bohrových kalkulací z roku 1913 týkajících se spirálovitého pádu elektronu v Rutherfordově modelu atomu.

4 „O padesát let později se může mnoha lidem zdát, že koncept diskrétních kvantových stavů pro atomární elektronový systém byl zřejmý. Mohli bychom se totiž domnívat, že kdyby Bohr tuto představu nezavedl, přišel by s ní krátce poté někdo jiný. Tento názor je však absolutně chybný.“ James Franck

5 Bohrovo znázornění atomů v molekulách v tzv. Rutherfordově či Manchesterském Memorandu (1912) – vodíku, kyslíku, methanu, vody, ozonu a acetylenu.

6 „Bohr je Newtonem atomu a nejhlubším myslitelem, se kterým jsem se kdy setkal.“ Paul Dirac

7 Pravděpodobně první obrázek Bohrova modelu atomu vodíku z roku 1915.

8 „Stále žasnu nad krásou jednoho z tvých závěrů. Tím je spojení mezi Planckovou konstantou a Balmer- Rydbergovu konstantou. V tomto bodě jsi zašel za rámec hypotéz a teorií, tak daleko, jak jen člověk může nahlédnout, až do oblasti pravdy samé. Výše nemůže žádný teoretik dosáhnout.“ Carl W. Oseen

9 „Ne, tomu přeci nemůžete věřit. Tohle je pouze hrubé přiblížení. Obsahuje příliš mnoho odhadů a to není filosoficky správně.“ Niels Bohr

10 První stránka Bohrova pojednání z roku 1913

11 „Legrace, již jsme si z Bohra dělali, byla pouze únikovou cestou, díky níž jsme mohli vyjádřit, že ačkoliv jsme mu často nedokázali porozumět, obdivovali jsme ho téměř bez výhrad a nekonečně ho milovali.“ Rudolf Peierls

12 „Jeho génius byl tak superiorní. Člověk si nemohl pomoci a dostal tak silné komplexy méněcennosti v přítomnosti takového génia, až se stal zcela neproduktivní.“ James Franck

13 Institut Nielse Bohra v Kodani (založen roku 1920) – vpravo vzadu NBArchive, blíže původní Bohrův byt a další prostory, vlevo Institut a nahoře vlevo podkrovní hostitelský pokojík.

14 „Těžko si lze představit, jak by se odehrával stav našich znalostí o atomu bez něj. Osobně je jedním z nejlaskavějších kolegů, s nímž jsem se v životě sešel. Pronáší své názory jako člověk neustále tápající, a nikdy jako ten, kdo věří, že je v pozici vlastníka jisté pravdy.“ Albert Einstein

15 Bohr dokázal okamžitě říci, „co může být špatně, co může být dobře. A to bylo tak rychle, že jsem za nedlouho cítil, že už nejsem vůbec schopen myslet.“ James Franck

16 Bohrův model atomu vodíku, helia, lithia, neonu a sodíku z let 1921-1923.

17 „Navzdory všemu, co jsem už slyšel, z čistě lidského hlediska byl dojem z Bohrovy osobnosti zcela neočekávaný. Sotva bude kdy existovat člověk, který by dosáhl takového nesmírného vnějšího a vnitřního úspěchu, člověk, jenž by byl v oblasti své práce celým světem honorován téměř jako polobůh, a který by přesto zůstal nikoli snad přímo skromný a prostý sebevědomí, ale řekněme ostýchavý a nesmělý jako student teologie.“ Erwin Schrödinger

18 Bohr s Einsteinem u Ehrenfesta v Leidenu (v prosinci 1925). Slavné diskuse s Einsteinem Bohr publikoval.

19 „Neexistuje kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantově fyzikální deskripce. Je nesprávné se domnívat, že úkolem fyziky je zjistit, jaká příroda jest. Fyzika se zabývá tím, co dokážeme říci o přírodě.“ Niels Bohr

20 „Jakákoliv zkušenost, ať už ve vědě, filosofii anebo v umění, která může být nápomocná lidstvu, musí být sdělitelná v rámci našich způsobů vyjádření. Teprve na tomto podkladě smíme přistoupit k otázce po jednotě vědění.“ Niels Bohr

21 Erb Nielse Bohra

22 „Nikdy jsem se nesetkal s někým, jako jsi ty, s někým, kdo pronikl k jádru všeho, a současně měl tolik vůle to vše dotáhnout až do samého konce, a kdo by byl navíc tak zaujatý životem z hlediska celku.“ Christian Christiansen

23 „Moc dobře si uvědomuji rčení, že,žádný člověk není hrdinou pro svého sluhu’, a zřejmě zde píši z pozice sluhy, přesto pro mne Bohr zůstává hrdinou.“ Rudolf Peierls Rudolf Peierls

24 Bohrovy Sebrané spisy (Collected Works)

25

26 „V každém případě panuje všeobecný souhlas, že žádné z obecných schémat vývoje vědy navržených Kuhnem, Lakatosem, Feyrabendem, či jinými filosofy, nepostihuje spletitou historii Bohrovy atomové teorie a její přerod v Heisenbergovu kvantovou mechaniku.“ Helge Kragh

27 Nebudeme „přehánět, když vystihneme Bohra v jeho naturelu jako rozeného filosofa, který nalezl ve fyzice překrásně mocný nástroj k proniknutí do základů lidského poznání a popisu světa.“ Jørgen Kalckar


Stáhnout ppt "„Pro běžného fyzika té doby [kolem roku 1910] byly spekulace o atomové struktuře něčím, jako spekulace o životě na Marsu – velmi zajímavé pro ty, kteří."

Podobné prezentace


Reklamy Google