Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORTUGALSKO GEOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORTUGALSKO GEOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 PORTUGALSKO GEOLOGIE

2 HYDROMINERÁLNÍ A GEOTERMÁLNÍ ZDROJE
Zásoby vřídelní vody Koncese geotermálních zdrojů Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž Ochranná zóna minerálních vod Koncese na přírodní minerální vody Termální lázně Stáčení a termální lázně Stáčení PORTUGAL – Geologia 1

3 KOVOVÉ RUDY Geologické strukturální celky 2 Důlní koncese Výskyt uranu
Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž Geologické strukturální celky Zona Galaico-Transmontana Zona Centro-Ibérica Orlas Meso-Cenozóicas Zona Sul Portuguesa Zona de Ossa Morena Geologický zlom/trhlina PORTUGAL – Geologia 2

4 NEKOVOVÉ RUDY A KAMENOLOMY
Důlní koncese Lom Oblast enviromentální rehabilitace Área Cativa (vymezená oblast) Oblast rezervy Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž Geologické strukturální celky Zona Galaico-Transmontana Zona Centro-Ibérica Orlas Meso-Cenozóicas Zona Sul Portuguesa Zona de Ossa Morena Geologický zlom/trhlina PORTUGAL – Geologia 3

5 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná oblast - stát Soukromé vlastnictví
Nerostná ložiska Nerostné hmoty Hydrominerální zdroje Pramenitá voda Geotermální zdroje Průzkumná a sondážní práva Zřizovací licence Těžební práva Udělená pouze: Vlastníku pozemku Získaná na základě kontraktu v administrativním řížení Třetí straně, má-li dohodu o využívání s vlastníkem PORTUGAL – Geologia 4

6 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu
Průzkum a sondáže Udělovány pouze tomu, kdo je vhodný a má odpovídající technickou i finanční kapacitu Stát může vyhlásit tendr a vybrat nejlepší návrh Administrativní kontrakt musí obsahovat: Vzájemná práva a povinnosti Oblast a její hranice Počátek období Podmínky prodloužení Program prací Harmonogram investic Jiné náležitosti PORTUGAL – Geologia 5

7 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu
Průzkum a sondáže – Práva koncesionáře Stát musí garantovat: Právo vykonávat v oblasti a pro její zdroje studie and práce směřující k průzkumu a sondáži Právo dočasně okupovat půdu potřebnou pro průzkumové a sondážní práce a vybudovat příslušné zařízení Právo získat těžební koncesi k objeveným zdrojům PORTUGAL – Geologia 6

8 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu
Průzkum a sondáž – povinnosti koncesionáře Povinnosti vůči státu: Práce musí začít do lhůty tří měsíců po uzavření kontraktu, není-li dohodnut jiný časový limit Práce musí být provedeny ve shodě se schváleným programem Třetí strany musí být odškodněny za jakékoli škody přímo způsobené v důsledku průzkumových a sondážních aktivit a musí být přijata opatření zajišťující splnění příslušných bezpečnostních předpisů PORTUGAL – Geologia 7

9 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu
Průzkum a sondáže Oblast Oblast, kterou pokrývá udělení průzkumových a sondážních práv nesmí, až na výjimečné případy zvláštního významu, přesáhnout km2 Období platnosti Platnost každého kontraktu na průzkum a sondáže nesmí, až na zvláštní, řádně zdůvodněné případy, přesáhnout: Pět let pro ložiska nerostů Tři roky pro hydrominerální nebo geotermální zdroje PORTUGAL – Geologia 8

10 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Průzkum a sondáže Zánik kontraktu Kontrakt na průzkum a sondáže zanikne: Uplynutím Dohodou stran Odstoupením ze strany státu, nebyly li splněny právní nebo kontraktační povinnosti Odstoupením druhé strany, bylo-li kompetentním místům prokázáno technicky nebo ekonomicky, že není v praxi proveditelné nalézt zdroje v oblasti vymezené kontraktem PORTUGAL – Geologia 9

11 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba Těžební práva mohou být poskytnuta pokud jsou zdroje: V dosažitelné oblasti V oblastech krytých průzkumovými a sondážními právy pro zdroje, které se týkají odpovídajících kontraktů Práva musí být udělena v přímé souvislosti se žádostí zainteresované strany nebo v důsledku státem vyhlášeného tendru PORTUGAL – Geologia 10

12 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba Smlouva o těžební koncesi bude zahrnovat: Vzájemná práva a povinnosti Oblast těžby Období Podmínky předepsané pro prodloužení Specifické podmínky pro každý jednotlivý případ Pokud objevené zdroje nesplňují podmínky nutné pro okamžité zahájení běžné těžby, může být smluvně poskytnuta lhůta pro těžbu pokusnou PORTUGAL – Geologia 11

13 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba – práva koncesionáře Právo těžit ve shodě se zákonem a příslušným kontraktem Právo obchodovat se všemi produkty získanými těžbou Právo používat vodu a jiné veřejně dostupné zdroje, které nejsou předmětem užívání nebo vlastnictví Právo subkontrahovat provedení speciálních prací nebo technické pomoci za předpokladu, že nedojde k převodu odpovědností koncesionáře Právo žádat vyvlastnění půdy nutné pro provedení prací na základě veřejného prospěchu a bezodkladnosti Přednostní akviziční právo na zastavěný či nazastavěný pozemek v označené oblasti, pokud je pro těžbu nezbytný PORTUGAL – Geologia 12

14 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba – povinnosti koncesionáře Do tří měsíců od uzavření koncesní smlouvy zahájit práce nutné pro těžbu, pokud nebyl v kontraktu stanoven jiný časový limit Udržovat souvislé těžební práce, pokud nebylo řádně povoleno jejich přerušení Odškodnit třetí strany za jakékoli škody způsobené těžbou Plnit všechny příslušné předpisy týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, i po ukončení koncese Využívat veřejně přístupné zdroje objevené ve vyznačené oblasti Pravidelně předkládat informace o podstatných vlastnostech zdrojů PORTUGAL – Geologia 13

15 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba Zánik kontraktu Těžební kontrakt zanikne: Uplynutím Dohodou stran Odstoupením ze strany státu v případech specificky uvedených v kontraktu nebo v důsledku neplnění závazků Odstoupením ze strany koncesionáře v případech specificky uvedených v kontraktu Zpětným odkupem s kompenzací PORTUGAL – Geologia 14

16 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State
Těžba Všechny operace týkající se odbytu nebo rafinace produktů těžby budou podléhat dohledu Nebude povolen žádný export, prodej nebo převod, ani bezúplatný, produktů nepocházejících z autorizované těžby PORTUGAL – Geologia 15

17 EMBAIXADA DA REPÚBLICA CHECA EM LISBOA
Adresa: Rua Pêro de Alenquer, Nº14, , Lisboa Tel: Fax: Conselheiro Económico e Comercial – obchodní rada Sr. Josef Molata Tel: Assistente do Conselheiro Económico e Comercial Sr. Gonçalo Barreiros – portugalsky, anglicky, španělsky Tel: PORTUGAL – Geologia 16


Stáhnout ppt "PORTUGALSKO GEOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google