Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORTUGALSKO GEOLOGIE PORTUGAL – Geologia 1 Zásoby vřídelní vody Koncese geotermálních zdrojů Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORTUGALSKO GEOLOGIE PORTUGAL – Geologia 1 Zásoby vřídelní vody Koncese geotermálních zdrojů Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž."— Transkript prezentace:

1

2 PORTUGALSKO GEOLOGIE

3 PORTUGAL – Geologia 1 Zásoby vřídelní vody Koncese geotermálních zdrojů Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž Ochranná zóna minerálních vod Koncese na přírodní minerální vody Termální lázně Stáčení a termální lázně Stáčení HYDROMINERÁLNÍ A GEOTERMÁLNÍ ZDROJE

4 PORTUGAL – Geologia 2 Důlní koncese Výskyt uranu Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž Geologické strukturální celky Zona Galaico-Transmontana Zona Centro-Ibérica Orlas Meso-Cenozóicas Zona Sul Portuguesa Zona de Ossa Morena Geologický zlom/trhlina KOVOVÉ RUDY

5 PORTUGAL – Geologia 3 Důlní koncese Lom Oblast enviromentální rehabilitace Área Cativa (vymezená oblast) Geologické strukturální celky Zona Galaico-Transmontana Zona Centro-Ibérica Orlas Meso-Cenozóicas Zona Sul Portuguesa Zona de Ossa Morena Geologický zlom/trhlina Oblast rezervy Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž NEKOVOVÉ RUDY A KAMENOLOMY

6 PORTUGAL – Geologia 4 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná oblast - státSoukromé vlastnictví N erostná ložiska H ydrominerální zdroje G eotermální zdroje N erostné hmoty P ramenitá voda Průzkumná a sondážní práva Těžební práva Zřizovací licence Získaná na základě kontraktu v administrativním řížení Vlastníku pozemku Udělená pouze: Třetí straně, má-li dohodu o využívání s vlastníkem

7 PORTUGAL – Geologia 5 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu Průzkum a sondáže Udělovány pouze tomu, kdo je vhodný a má odpovídající technickou i finanční kapacitu Stát může vyhlásit tendr a vybrat nejlepší návrh Administrativní kontrakt musí obsahovat: Vzájemná práva a povinnosti Oblast a její hranice Počátek období Podmínky prodloužení Program prací Harmonogram investic Jiné náležitosti

8 PORTUGAL – Geologia 6 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu Stát musí garantovat: Právo vykonávat v oblasti a pro její zdroje studie and práce směřující k průzkumu a sondáži Průzkum a sondáže – Práva koncesionáře Právo dočasně okupovat půdu potřebnou pro průzkumové a sondážní práce a vybudovat příslušné zařízení Právo získat těžební koncesi k objeveným zdrojům

9 PORTUGAL – Geologia 7 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu Povinnosti vůči státu: Práce musí začít do lhůty tří měsíců po uzavření kontraktu, není-li dohodnut jiný časový limit Průzkum a sondáž – povinnosti koncesionáře Práce musí být provedeny ve shodě se schváleným programem Třetí strany musí být odškodněny za jakékoli škody přímo způsobené v důsledku průzkumových a sondážních aktivit a musí být přijata opatření zajišťující splnění příslušných bezpečnostních předpisů

10 PORTUGAL – Geologia 8 GEOLOGICKÉ ZDROJE Veřejná doména státu Oblast Průzkum a sondáže Oblast, kterou pokrývá udělení průzkumových a sondážních práv nesmí, až na výjimečné případy zvláštního významu, přesáhnout 1.000 km 2 Období platnosti Platnost každého kontraktu na průzkum a sondáže nesmí, až na zvláštní, řádně zdůvodněné případy, přesáhnout: Pět let pro ložiska nerostů Tři roky pro hydrominerální nebo geotermální zdroje

11 PORTUGAL – Geologia 9 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Zánik kontraktu Průzkum a sondáže Kontrakt na průzkum a sondáže zanikne: Uplynutím Dohodou stran Odstoupením ze strany státu, nebyly li splněny právní nebo kontraktační povinnosti Odstoupením druhé strany, bylo-li kompetentním místům prokázáno technicky nebo ekonomicky, že není v praxi proveditelné nalézt zdroje v oblasti vymezené kontraktem

12 PORTUGAL – Geologia 10 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Těžba Těžební práva mohou být poskytnuta pokud jsou zdroje: V dosažitelné oblasti V oblastech krytých průzkumovými a sondážními právy pro zdroje, které se týkají odpovídajících kontraktů Práva musí být udělena v přímé souvislosti se žádostí zainteresované strany nebo v důsledku státem vyhlášeného tendru

13 PORTUGAL – Geologia 11 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Těžba Smlouva o těžební koncesi bude zahrnovat: Vzájemná práva a povinnosti Oblast těžby Období Podmínky předepsané pro prodloužení Specifické podmínky pro každý jednotlivý případ Pokud objevené zdroje nesplňují podmínky nutné pro okamžité zahájení běžné těžby, může být smluvně poskytnuta lhůta pro těžbu pokusnou

14 PORTUGAL – Geologia 12 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Právo těžit ve shodě se zákonem a příslušným kontraktem Těžba – práva koncesionáře Právo obchodovat se všemi produkty získanými těžbou Právo používat vodu a jiné veřejně dostupné zdroje, které nejsou předmětem užívání nebo vlastnictví Právo subkontrahovat provedení speciálních prací nebo technické pomoci za předpokladu, že nedojde k převodu odpovědností koncesionáře Právo žádat vyvlastnění půdy nutné pro provedení prací na základě veřejného prospěchu a bezodkladnosti Přednostní akviziční právo na zastavěný či nazastavěný pozemek v označené oblasti, pokud je pro těžbu nezbytný

15 PORTUGAL – Geologia 13 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Do tří měsíců od uzavření koncesní smlouvy zahájit práce nutné pro těžbu, pokud nebyl v kontraktu stanoven jiný časový limit Těžba – povinnosti koncesionáře Udržovat souvislé těžební práce, pokud nebylo řádně povoleno jejich přerušení Odškodnit třetí strany za jakékoli škody způsobené těžbou Plnit všechny příslušné předpisy týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, i po ukončení koncese Využívat veřejně přístupné zdroje objevené ve vyznačené oblasti Pravidelně předkládat informace o podstatných vlastnostech zdrojů

16 PORTUGAL – Geologia 14 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Zánik kontraktu Těžba Těžební kontrakt zanikne: Uplynutím Dohodou stran Odstoupením ze strany státu v případech specificky uvedených v kontraktu nebo v důsledku neplnění závazků Odstoupením ze strany koncesionáře v případech specificky uvedených v kontraktu Zpětným odkupem s kompenzací

17 PORTUGAL – Geologia 15 GEOLOGICAL RESOURCES Public Domain of the State Těžba Všechny operace týkající se odbytu nebo rafinace produktů těžby budou podléhat dohledu Nebude povolen žádný export, prodej nebo převod, ani bezúplatný, produktů nepocházejících z autorizované těžby

18 EMBAIXADA DA REPÚBLICA CHECA EM LISBOA PORTUGAL – Geologia 16 Conselheiro Económico e Comercial – obchodní rada Assistente do Conselheiro Económico e Comercial Adresa: Rua Pêro de Alenquer, Nº14, 1400-294, Lisboa Tel: +351 21 300 10 12 Fax: +351 21 301 06 29 Sr. Josef Molata Tel: +351 21 300 10 18 Email: commerce_lisbon@mzv.cz Sr. Gonçalo Barreiros – portugalsky, anglicky, španělsky Tel: +351 21 300 10 22 Email: embaixada.checa.comercio@gmail.com


Stáhnout ppt "PORTUGALSKO GEOLOGIE PORTUGAL – Geologia 1 Zásoby vřídelní vody Koncese geotermálních zdrojů Kontrakt na průzkum a sondáž Zakázka na průzkum a sondáž."

Podobné prezentace


Reklamy Google