Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Projekt „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, reg.číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0087 Inovace vzdělávacího modulu v nových trendech ve strojírenství KONTROLA A MĚŘENÍ Technologické zkoušky 1 Ing. Věra Kozáková Střední průmyslová škola strojnická Tř. 17. listopadu 49 Olomouc

2 TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY Technologické vlastnosti jsou vlastnosti, které úzce souvisí se zpracováním materiálu na výrobek. Proto se při jejich zkoušení snažíme přiblížit co nejvíc podmínkám, při nichž bude materiál zpracován, nebo podmínkám, kterým bude vystaven za provozu. Z hlediska praxe jsou tyto zkoušky velmi důležité. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 2

3 Zkouška lámavosti (ČSN 42 0401) Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 3 [1]

4 Zkouška drátů Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 4 [1]

5 Zkouška plechů a pásů střídavým ohybem Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 5 [1]

6 Zkouška hloubením plechů a pásů dle Eirichsena Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 6 [2]

7 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 7 [1]

8 Zkouška pěchováním Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 8 [1]

9 Zkouška kujnosti Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 9 [2]

10 Zkoušky trubek Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 10 [2]

11 Obrobitelnost Obrobitelností rozumíme chování materiálu při obrábění řeznými nástroji. Posuzujeme ji nejen podle mechanických vlastností chování materiálu, ale i podle snadnosti oddělování třísky, podle chování třísky k materiálu nástroje (ulpívání třísky, tvoření nárůstku)a podle velikosti řezného odporu. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 11

12 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 12 [3]

13 Zkoušky svařitelnosti a svarů Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 13 [2]

14 Zkoušky slévárenské Jsou velmi početné a nelze je redukovat jen na jedinou vlastnost – slévatelnost. Slévatelnost je souhrn vlastností, které musí mít kov určený k odlévání, a umožňuje výrobu zdravých odlitků. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 14

15 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 15 Kov musí mít dobrou tekutost- schopnost taveniny vytvořit homogenní lázeň dobře tekutou, zabíhavost- schopnost vyplnit formu, tavitelnost -vytvoření homogenní slitiny Zabíhavost se zjišťuje zkouškou zabíhavosti – Curyho zkouška zjišťuje se dráha, kterou zaběhne kov v drážce, která má tvar spirály se středovým vtokem.

16 Zkoušky opotřebení Provádějí napodobování provozních podmínek tření kluzného nebo valivého. Opotřebení je nežádoucí oddělování částeček materiálu, ke kterému dochází na povrchu součástí, jev si vynucuje častou obnovu nebo opravu opotřebených součástí. Velikost tření ovlivňuje kapalina, která je mezi styčnými plochami. Míru opotřebení udává úbytek hmotnosti materiálu po smluveném počtu otáček, popřípadě změna chemických a mechanických vlastností po zadření. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 16

17 Zkoušky koroze Jsou potřebné ke studiu vlivu provozního prostředí na výrobek s cílem určit nejhospodárnější způsob povrchové ochrany. Rozlišujeme zkoušky dlouhodobé (provozní), krátkodobé korozní v laboratořích (v kondenzační solné komoře)a nepřímé zkoušky. Zjišťujeme míru vzniku oxidů železa (rzi) na vzorku materiálu nebo na součásti. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 17

18 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 18 [4]

19 Zkoušky kalitelnosti K ověření schopnosti oceli dosáhnout zakalením určité tvrdosti se provádějí zkoušky kalitelnosti. Nejsou normalizovány, vyžadují etalony téže značky stejných rozměrů (např. 20x20). Nejznámější je zkouška čelní prokalitelnost – Jominiho zkouška Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 19

20 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 20 [1]

21 Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 21 [2]

22 LITERATURA [1]HLUCHÝ, Miroslav. Strojírenská technologie: učebnice pro 1. a 4. roč. stř. prům. škol. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1978, 356, s. [2]HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie 1/1 4., rev. vyd. Praha: Scientia, 2007, 266 s. ISBN 978-80-86960-26-5. [3] [online]. [cit. 2014-07-29] Dostupné z http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/EMO_kapitola_07.pdf http://homel.vsb.cz/~cep77/PDF/EMO_kapitola_07.pdf [4] TRNOVCOVÁ KRISTÝNA. Maturitní ročníková práce: SPŠS Olomouc Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 22


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“, který."

Podobné prezentace


Reklamy Google