Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Vyřazení dlouhodobého majetku Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Vyřazení dlouhodobého majetku Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Vyřazení dlouhodobého majetku Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: druhý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku. Rozdíl mezi vyřazením dlouhodobého majetku zcela a částečně odepsaného. Schéma účtování všech způsobů vyřazení dlouhodobého majetku.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k vysvětlení různých způsobů vyřazení dlouhodobého majetku. V učebním materiálu jsou ukázky účtování vyřazení dlouhodobého majetku. Na závěr učebního materiálu je krátké cvičení, které můžeme žákům zadat jako samostatnou či skupinovou práci.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2014, sv. ISBN

5 Vyřazení dlouhodobého majetku

6 Dlouhodobý majetek můžeme vyřadit několika způsoby: - -Prodejem, - -likvidací v důsledku opotřebení, - -v důsledku škody nebo manka, - -přeřazením z podnikání do osobního užívání (pouze u individuálního podnikatele), - -darováním, - -vkladem do základního kapitálu jiného subjektu.

7 Vyřazení odpisovaného DM zcela odepsaný DM částečně odepsaný DM - zaúčtuje se jen úbytek- zaúčtuje se odpis v z majetkového účtu a účtupoloviční výši řádného oprávek před koncem zdaň. období - vyřazení DM je v pořiz. ceně - doúčtuje se zůstatková cena na účet odpovídající účelu vyřazení - vyřazení DM z evidence

8 Účty odpovídající účelu vyřazení DM. Doúčtování zůstatkové ceny ZC. Způsob vyřazení DM Účty pro zúčtování ZC likvidace v důsledku opotřebení 551 – odpisy DM prodej DM 541 – ZC prodaného DM v důsledku škody nebo manka 549, 582 – manka a škody darování 543 – dary přeřazení do osob. užívání 491 – individ. podnikatele

9 Vyřazení zcela odepsaného DM Vyřazení zcela odepsaného dlouhodobého majetku se provádí v pořizovací (vstupní) ceně na účet oprávky a zároveň se DM vyřadí z evidence majetku. Schéma účtování: Vyřazení zcela odepsaného majetku08x /02x

10 Vyřazení částečně odepsaného DM v důsledku opotřebení Zde se používá tzv. dodatečný odpis ve výši zůstatkové ceny DM, který se zaúčtuje na účet odpisy. Následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - dodatečný odpis551 / vyřazení DM z evidence v pořiz. ceně 082 / 022

11 Vyřazení částečně odepsaného DM v důsledku manka a škody Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet manka a škody a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis551 / doúčtování ZC549 / vyřazení DM z evidence082 / 022

12 Vyřazení částečně odepsaného DM - darem Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet dary a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis551 / doúčtování ZC543 / vyřazení DM z evidence082 / 022

13 Vyřazení částečně odepsaného DM – do osobního užívání Zde se zaúčtuje poloviční odpis před koncem zdaňovacího období, zůstatková cena DM se zaúčtuje na účet individuálního podnikatele a následně se DM vyřadí z evidence v pořizovací (vstupní) ceně. Schéma účtování: - poloviční odpis551 / doúčtování ZC491 / vyřazení DM z evidence082 / 022

14 Cvičení Ze společnosti byl prodán v roce 2014 automobil, který byl pořízen v roce 2012 za Kč. Oprávky (součet odpisů) k činily Kč. Prodejní cena je Kč, DPH 21% Kč. 1. FAV na prodej auta / 641 DPH 21 % / Vyřazení prodaného automobilu - poloviční odpis / doúčtování ZC / vyřazení z evidence / 022

15 Cvičení 2 Společnost poskytla v roce 2014 dar nemocnici v podobě kopírky. Pořizovací cena kopírky, kterou koupila společnost v roce 2012 byla Kč, oprávky k byly Kč. 1. poloviční odpis / ZC kopírky / Vyřazení darovaného DM / 022

16 Použité zkratky FAV – faktura vystavená ZC – zůstatková cena DM – dlouhodobý majetek


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Vyřazení dlouhodobého majetku Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google