Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrická energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrická energie."— Transkript prezentace:

1 Elektrická energie

2 Z čeho se skládá svět? Jirka
Vše kolem nás je tvořeno z atomů, dokonce i lidské tělo. Atom je nedělitelný, skládá se z: Jádra: protony(+) a neutrony (bez náboje) Obalu: elektrony(-) Atom má stejný počet protonů a elektronů, celkově je bez náboje. Existují atomy s různým počtem protonů v jádře např: Vodík – 1 proton Uhlík – 6 protonů Uran – 92 protonů Atomy v lidském těle: H – vodík, O – kyslík, C – uhlík, N - dusík Nedělitelný = neexistuje ½ atomu. Dá se štěpit, ale zase vzniknou atomy (atomy jiného prvku). Ve hvězdách se naopak atomy slučují (ze dvou atomů vodík vznikne Helium) Proton má stejnou VELIKOST náboje jako elektron. Ale opačnou. Stejný počet elektronů a protonů je základní stav atomu (bez dodané energie) Více protonů v jádře = větší hmotnost atomu.

3 Uspořádání atomů Jirka Vlastnosti látek určuje:
- z jakých atomů se skládají jak jsou atomy uspořádány (tvar krystalové mřížky) Uhlík – grafit Uhlík - diamant

4 Atom není vždy neutrální
Jirka Atom není vždy neutrální Dodáním energie můžeme elektron odtrhnout - tření igelitu o papír (elektrostatický jev). V kovech je uspořádání atomů v mřížce takové, že existují elektrony, které nejsou vázané v krystalové mřížce . Volné elektrony vznikly z elektronů nejdále od jádra Atomy v mřížce jsou nabité kladně, mezi nimi se pohybují elektrony. Celek je stále neutrální. Atom s odtrženým elektronem Elektrony obíhají v různých vzdálenostech od jádra. Čím je elektron od jádra dál, tím slaběji je k jádru přitahován. Stačí malá síla, aby se takový elektron od atomu odtrhl a stal se volným. Igelit- záporný náboj – atom s větším počtem elektronů než protonů Papír - kladný náboj – elektrony se odtrhly, protonů je větší počet

5 Vznik elektrického proudu
Jirka Vznik elektrického proudu Bez vnějšího působení Po přiložení zdroje napětí + - Záporné náboje se pohybují všemi směry Záporné náboje se přitahují k kladnému pólu. Elektrický proud je vyvolán uspořádaným pohybem náboje (elektronů) díky působení vnější síly.

6 Vodiče Jirka, Vodivý předmět musí mít tzv. Volný elektron
Pokud předmět nemá Volný elektron je nevodivý Existují ještě polovodiče,které vodí jen v některých případech Nejlepší vodiče: Měď Stříbro Zlato Hliník návrh jak bychom mohli rozdělit referát: Jirka – atom, vznik proudu (do sl. Č. 5) Matyáš – vodiče, izolanty, (polovodiče ?) Obvod – základní prvky, tok proudu, zdroje napětí, prvky v obvodech (schematické značky), zkrat Pokus: Jirka – statická elektřina (igelit, papír) Matyáš – ukázky obvodů

7 Jirka Obvod V každém obvodu musí být zdroj energie (baterie, solární panel atd.) Aby nám obvod fungoval, musí být uzavřený Pokud do obvodu nedáme žádný spotřebič (žárovka, rezistor …), vznikne zkrat Symboly:

8 Vznik elektrické energie
Maty Vznik elektrické energie Elektřina vzniká v přírodě. Existuje všude kolem nás, ve městě i v krajině. Například blesky poskytují velké množství elektrické energie. Naše srdce tluče jen tehdy, když dostane malý elektrický podnět z našeho mozku.

9 Dělení elektrické energie
Maty Dělení elektrické energie obnovitelné a neobnovitelné.

10 Maty Neobnovitelné zdroje Neobnovitelné zdroje výroby elektrické jejichž zásoby lze stále obnovovat - Fosilní paliva: uhlí, ropa a zemní plyn - Uran: zvláštní kov, který je obsažen v hornině pod povrchem země

11 Maty Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje energie, jejichž zásoby lze stále obnovovat, získáváme bezprostředním působením přírody - sluneční záření - voda - vítr - teplo z hlubin země, které vzniká díky rozžhavenému tzv. zemskému jádru, středu naší planety - biomasa (rostlinná hmota), ze které se vyrábí bioplyn a pohonné hmoty

12 konec

13 Zápis Elektrická energie
Atom je nedělitelný, skládá se z: Jádra: protony(+) a neutrony (bez náboje) Obalu: elektrony(-) V základním stavu neutrální(stejný počet protonů a elektronů) Vodivé předměty musejí mít volný elektron (Elektron nejdále od jádra) Elektřina vzniká v přírodě. E. Energie se dělí na: Obnovitelné (jejichž zásoby lze stále obnovovat) Neobnovitelné (nerostné suroviny např. uhlí..)


Stáhnout ppt "Elektrická energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google