Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní centrum energeticky efektivních budov."— Transkript prezentace:

1 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

2 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  Lokalita: Buštěhrad u Kladna  Web:www.uceeb.cz  Investor: ČVUT  Plné uvedení do provozu: plán 09/ 2013  očekávaná skut. 02/ 2014  Stavbu realizuje společnost Metrostav  Výše dotací: 672 mil. Kč  Více než 80 % prostředků z fondů EU zbytek ze státního rozpočtu a zdrojů ČVUT

3  Projekt UCEEB je součástí evropského programu Výzkum a vývoj pro inovace, který v ČR administruje Ministerstvo školství  Předmětem projektu jsou především výzkumné programy a jejich celková počáteční podpora (start – up)  Do projektu jsou spojeny celkem 4 fakulty ČVUT:  Stavební  Strojní  Biomedicínské inženýrství  Elektrotechnická  Pro vhodnou optimalizaci je třeba přihlédnout ke všem fázím životního cyklu budov  Z toho důvodu UCEEB rozdělen do 5 výzkumných programů:

4

5

6

7

8

9  Architektura a interakce budov s životním prostředím  V rámci RP1 budou sledovány hlavně toky vody a energie (tepla) Tedy např:  Hromadění dešťové vody na zastavěném území a její odtok  Vývoj skladeb obalových a vnitřních konstrukcí pro energeticky efektivní, nulové či pozitivní budovy.  Skladby kcí z obnovitelných a recyklovatelných materiálů  Optimalizace kcí dřevostaveb se zvýšenou ochranou před hlukem  Řešení obvodových plášťů budov s integrovanými energetickými funkcemi a systémy inteligentního řízení (propojení s RP 2 a 5).

10 Energetické systémy budov  RP 2 je zaměřeno hlavně na obnovitelné zdroje energie Tedy např.:  Efektivnější získávání energií ze slunce, vody, větru a dalších obnovitelných zdrojů + zemního plynu  Centralizované/decentralizované zásobování objektů energiemi  U centralizovaných – zásobování energiemi pomocí inteligentních distribučních sítí  U decentralizovaných - energeticky nezávislé budovy – nepotřebují centrální dodávky energií  Konstrukční slučování prvků OZE se stavebními prvky  Využívání pasivních obnovitelných zdrojů (sluneční energie: teplo, elektřina, tepelná čerpadla) a aktivních zdrojů (kotle, plynové mikroturbíny)

11 Kvalita vnitřního prostředí  RP 3 zkoumá zajištění energie, čerstvého vzduchu, světla a vody a celkově optimálního prostředí v objektech  Člověk stráví většinu života uvnitř budov – je třeba vytvořit optimální a komfortní prostředí pro práci a běžný mimopracovní život  Používání materiálů a technologií respektující energetické, environmentální a zdravotní aspekty.  Pokročilé integrované systémy pro vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vody s ohledem na kvalitu vzduchu uvnitř budovy.  Využití nanomateriálů pro detekci a úpravu škodlivin v interiérech  Optimalizace a souhra s návrhy RP1 a RP2 např. využití energie v budovách x kvalita vnitřního prostředí  Rozvoj systémů technických zařízení budov

12 Materiály a konstrukce  RP 4 se zabývá zejména využitím netradičních materiálů a průmyslových odpadů:  Elektrárenské popílky umožňující částečně nahradit cement  Vláknité materiály (tepelně izolační hydrofilní vlny), vhodné k vysoušení zatopených budov  Výzkum tradičních materiálů: Dřevo – vyhovuje požadavkům kladeným na trvale udržitelné technologie a konstrukce  Vývoj nových multifunkčních nízkoenergetických materiálů  Nové efektivnější postupy pro využití multifunkční minerální vlny a techniky na bázi nanotechnologií (nukleace nanovláken)  Hybridní systémy založené na obnovitelných zdrojích a klasických stavebních systémech (propojení s RP 2)

13 Monitorování, diagnostika a inteligent. řízení budov  RP 5 si klade za cíl návrhy zdrojů obnovitelné energie (fotovoltaický systém, tepelná čerpadla nebo jiné zdroje)  Maximalizace využití obnovitelných zdrojů  Jejich cenová dostupnost pro obyvatele  Efektivní řízení distribuce energie v rámci celé budovy  Senzorový systém řízení budovy  Nové nedestruktivní metody testování stavebních struktur (infravize, GPR, vířivé proudy)  Systémy pro monitoring energie spotřebované v budovách (propojení s RP 1,2 a 4)

14  Meteostanice  Akustická laboratoř  Požární laboratoř  Energetická laboratoř  Solární laboratoř  3D digitální mikroskop s rozlišením 58 MP  3D scanner do CAD  Simulátory slunečního záření, deště, vlhkosti mechanického zatížení atd.

15 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  Výzkumný projekt ČVUT v Praze  Postaven jako odezva na současné priority EU – optimalizace energetických úspor v budovách  Budovy jsou jednou z nejvhodnějších oblastí pro úsporu energií a tedy i snížení jejich dopadu na životní prostředí  Pro experimenty je typické testování v reálném měřítku  Obrovské vědecké zázemí  5 hlavních oblastí výzkumu, které spolu vystupují jako jeden celek


Stáhnout ppt "Univerzitní centrum energeticky efektivních budov."

Podobné prezentace


Reklamy Google